Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „DOBRA EDUKACJA SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „DOBRA EDUKACJA SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY”"— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt „DOBRA EDUKACJA SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „DOBRA EDUKACJA SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY” realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2. Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki : Realizator projektu: Beneficjent: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Powiat Poddębicki w Poddębicach Beata Olczyk Ryszard Rytter Dyrektor Starosta Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Poddębickiego

3 Czas realizacji projektu: 01.09.2011 r. – 31.08.2013 r.
Budżet projektu: ,00 PLN w tym: Kwota dofinansowania: ,32 PLN Wkład własny niepieniężny: ,68 PLN

4 CEL OGÓLNY PROJEKTU Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach dzięki współpracy z pracodawcami i przygotowaniu (100K; 50M) uczestników w czasie 24 miesięcy do osiągnięcia wyższych umiejętności zawodowych poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i stażach/praktykach.

5 Grupa docelowa projektu
200 uczniów i uczennic Technikum im. Jana Pawła II i Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach

6 Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu:

7 ZAJĘCIA Z ZAKRESU JĘZYKA POLSKIEGO

8 ZAJĘCIA Z ZAKRESU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

9 ZAJĘCIA Z ZAKRESU JĘZYKA NIEMIECKIEGO

10 ZAJĘCIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERA

11 ZDROWIE NA TALERZU

12 ZDROWIE NA TALERZU

13 LOGISTYK – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

14 PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

15 TECHNIK HOTELARSTWA

16 PROMOCJA WIZERUNKU DROGĄ DO SUKCESU

17 KREATYWNY I PRZEDSIĘBIORCZY PRACOWNIK

18 KOŁO FOTOGRAFICZNO - INFORMATYCZNE

19 KOŁO MŁODYCH FIZYKÓW

20 KOŁO MŁODYCH MATEMATYKÓW

21 KOŁO MŁODYCH BIOLOGÓW

22 KOŁO HISTORYCZNE

23 KOŁO GEOGRAFICZNE

24 ZAJĘCIA SPORTOWE – NORDIC WALKING

25 ZAJĘCIA SPORTOWE - SAMOOBRONA

26 ZAJĘCIA SPORTOWE – PIŁKA FIT BALL, STEP, HULA HOP

27 PIŁKA SIATKOWA, KOSZYKOWA, RĘCZNA I NOŻNA

28 PORADNICTWO PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNE

29 DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE

30 WARSZTATY ORGANIZACYJNE

31 ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO

32 ZAJĘCIA DODATKOWE Z HISTORII

33 ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI

34 ZAJĘCIA DODATKOWE Z FIZYKI

35 ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

36 Pozostałe działania przewidziane do realizacji
w ramach projektu

37 Spotkania edukacyjne z pracodawcami lub przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy;
Staże/ praktyki w zakładach pracy w sezonie wakacyjnym; Wyjazdy i miejscowe wycieczki edukacyjne

38 Monitoring i ewaluacja
Zrekrutowano 224 osoby (157K;67M) Przeprowadzono szkolenia z zakresu „Zasady równości szans kobiet i mężczyzn”, w którym wzięło udział 218 osób (152K;66M); Zrealizowano łącznie 784 godziny zajęć; Zorganizowano 1 spotkanie z pracodawcą; Odbył się 1 wyjazd edukacyjny;

39 REALIZACJA FINANSOWA PROJEKTU
dotychczas wydatkowano ,80 PLN, co stanowi 26,45% wartości projektu; w tym: dofinansowanie: ,80 PLN; wkładu własnego: ,00 PLN; Cross financing: ,12 PLN.

40 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Dane kontaktowe Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach ul. Polna 13/15 Poddębice Tel

41


Pobierz ppt "Projekt „DOBRA EDUKACJA SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google