Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Toruń 26 marca 2012 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Toruń 26 marca 2012 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą."— Zapis prezentacji:

1 Toruń 26 marca 2012 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą

2 Analiza rynku szkoleniowego – podsumowanie badania z 2011 r.

3 Zakres oraz źródła danych
Szkolenia organizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy: przesłane do WUP plany szkoleniowe na rok 2011 dane o zorganizowanych szkoleniach w 2010 r. – Załącznik 4 do sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy Dane o szkoleniach organizowanych przez instytucje szkoleniowe na podstawie Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) (przygotowanie przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej) Dane z ankietyzacji instytucji szkoleniowych: szkolenia zorganizowane w 2010 r. plany szkoleń na rok 2011 Szkolenia organizowane w ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2010 r. (przygotowane przez Wydział Rynku Pracy)

4 Szkolenia zorganizowane przez PUP w 2010 r.
W 2010 r. PUP zorganizowały 2898 szkoleń grupowych i indywidualnych; Szkolenia ukończyło bezrobotnych i poszukujących pracy, najwięcej w obszarach: Usługi transportowe w tym kursy prawa jazdy – 1418 osób; Sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami – 1280 osób; Zarządzanie i administrowanie – 972 osoby.

5 Plany szkoleń organizowanych przez PUP w 2011 r.
Ze względu na zmniejszenie środków na szkolenia, plany PUP na 2011 r. przewidywały zorganizowanie 148 szkoleń grupowych oraz szkolenia indywidualne, na wniosek zainteresowanego Planowane było przeszkolenie ok bezrobotnych i osób poszukujących pracy, najwięcej w obszarach: Aktywnego poszukiwania pracy – 1396 osób; Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej – 677 osób; Usługi transportowe, w tym prawo jazdy – 590 osób.

6 Rejestr Instytucji Szkoleniowych w 2010 r.
547 zarejestrowanych instytucji (z czego 45 – instytucje publiczne); 264 (48%) instytucje mają podpisaną umowę z pracodawcą na przeprowadzenie części praktycznej; Przeszkolono osoby; Zorganizowano 3884 szkolenia, najwięcej w obszarach: Usługi transportowe, w tym prawo jazdy – 466 szkoleń; Informatyka i wykorzystanie komputerów – 298 szkoleń; Rozwój osobowościowy i kariery zawodowej – 296 szkoleń.

7 97 instytucji odesłało wypełnioną ankietę;
Szkolenia organizowane przez instytucje szkoleniowe – dane z ankietyzacji Ankieta została wysłana do 408 instytucji z województwa kujawsko-pomorskiego drogą elektroniczną 97 instytucji odesłało wypełnioną ankietę; 5 instytucji przysłało odpowiedź, że nie organizowało szkoleń w 2010 r. i nie przewiduje zmian

8 Szkolenia organizowane przez instytucje szkoleniowe – dane z ankietyzacji
W 2010 r. 97 instytucji szkoleniowych zorganizowało 962 szkolenia (zliczone na podstawie tytułów), najwięcej w obszarach: Edukacja – 137 tytułów; Rozwój osobowościowy i kariery zawodowej – 104 tytuły; Operatorzy maszyn – 57 tytułów. Przeszkolono osób ( [40%] kobiet i [60%] mężczyzn).

9 Szkolenia organizowane przez instytucje szkoleniowe – dane z ankietyzacji
Na 2011 r. 97 instytucji zaplanowało zorganizowanie 596 szkoleń (zliczonych na podstawie tytułów) Planowano przeszkolić osób, najwięcej w obszarach: Usługi transportowe, w tym prawo jazdy – 3479 osób Edukacja – 2425 osób Języki obce – 1560 osób

10 Szkolenia organizowane przez instytucje szkoleniowe – dane z ankietyzacji
53 (52%) instytucje szkoleniowe poszerzyły swoją ofertą w stosunku do roku 2010; W sumie oferta szkoleniowa została poszerzona o 216 szkoleń, najwięcej w obszarze: Zarządzanie i administracja - 26 nowych tytułów Rozwój osobowościowy i zawodowy - 19 nowych szkoleń Rachunkowość, księgowość - 19 nowych szkoleń.

11 Szkolenia organizowane w ramach POKL w 2010 r.
W ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Odbyło się 239 szkoleń i 5 bloków szkoleniowych Łącznie uczestniczyło 5051 osób (3742 [74%] kobiety i 1309 [26%] mężczyzn) najwięcej w: Kursach j. angielskiego (158 osób) Melioracja i konserwacja terenów zielonych (128 osób) Pracownik biurowy (101 osób).

12 Analiza rynku szkoleniowego – edycja 2012 r.
Kwestionariusz ankiety został zaktualizowany uzupełniony o: instrukcję wypełniania kwestionariusza; pytanie: czy dane szkolenie jest finansowane ze środków unijnych; pytanie: dlaczego jest w ofercie; zrezygnowano z: określenia lokalizacji odbywania się szkolenia pytania o szkolenia zorganizowane w 2011 r. Zaktualizowano adresy meilowe do instytucji szkoleniowych

13 Analiza rynku szkoleniowego – edycja 2012 r.
Planowany harmonogram prac: koniec marca: przesłanie pisma do PUP z prośbą o przekazanie planów szkoleniowych; wysłanie kwestionariusza ankiety do instytucji szkoleniowych; marzec – kwiecień: zbieranie danych; maj: opracowanie raportu.

14 w zakładce: Analiza rynku szkoleniowego
Raport Analizy szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy i instytucje szkoleniowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 i 2011 r. oraz informacje dotyczące badania rynku szkoleniowego znajdują się na stronie internetowej: w zakładce: Analiza rynku szkoleniowego w kolejnych zakładach znajdują się najważniejsze informacje dotyczące szkoleń w podziale na obszary szkoleniowe

15

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/32 Toruń tel


Pobierz ppt "Toruń 26 marca 2012 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google