Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Migracje zarobkowe i ich wpływ na lokalny rozwój i rynek pracy – możliwości i wyzwania dla instytucji rynku pracy Biała Podlaska,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Migracje zarobkowe i ich wpływ na lokalny rozwój i rynek pracy – możliwości i wyzwania dla instytucji rynku pracy Biała Podlaska,"— Zapis prezentacji:

1 Migracje zarobkowe i ich wpływ na lokalny rozwój i rynek pracy – możliwości i wyzwania dla instytucji rynku pracy Biała Podlaska, 15 listopada 2007 r.

2 INFORMACJE OGÓLNE Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny jest organizacją pozarządową "non-for-profit". Została założona 12 marca 1990 roku, natomiast zarejestrowana 08 lutego 1993 roku (numer KRS ). Do 30 czerwca 2004 roku organizacja nasza działała pod nazwą Fundacja Akademii Rolniczej w Lublinie im. Wincentego Witosa.

3 NASZE DZIAŁANIA Organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów
i konferencji Organizowanie oraz prowadzenie doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy Organizowanie i prowadzenie doradztwa gospodarczego, prawnego i finansowego Opracowywanie ekspertyz, raportów i analiz związanych z realizacją celów statutowych

4 Rezultaty działań ● Ponad godzin szkoleniowych ● Ponad godzin doradztwa zawodowego ● Ponad 1250 godzin pośrednictwa pracy ● Przeszkolenie ponad 2000 osób Łączna kwota działań na rzecz rynku pracy wyniosła ponad 9,5 mln złotych W latach realizacja z funduszy strukturalnych 31 projektów na kwotę ponad 27 mln złotych

5 ODBIORCY NASZYCH USŁUG:
osoby bezrobotne, poszukujące pracy i pracujące mieszkańcy obszarów wiejskich małe i średnie przedsiębiorstwa

6 Kategorie osób migrujących lub planujących migrację
● osoby z wyższym wykształceniem ● „fachowcy” ● mieszkańcy terenów wiejskich ● osoby wyjeżdżające sezonowo

7 Przyczyny migracji – opinie Beneficjentów
● kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy ● „uboga” oferta lokalnego rynku pracy ● wygórowane oczekiwania lokalnych pracodawców ● trudności z planowaniem własnej kariery ● brak wiedzy o możliwościach lokalnego rynku pracy

8 Opinie o osobach planujących migrację - doradcy zawodowi
● zbyt małe przygotowanie do zmiany miejsca pracy i zamieszkania ● brak wiedzy o możliwościach lokalnego rynku pracy ● niewystarczająca znajomość innych rynków pracy ● przecenianie swoich kwalifikacji ● brak wiary we własne możliwości

9 Problemy związane z migracją
● nieprofesjonalnie przygotowane wyjazdy ● trudna sytuacja mieszkaniowa ● wyjazd członka rodziny ● sytuacja osób „pozostających” ● „powroty” na lokalny rynek pracy

10 Współpraca różnych instytucji
● pracodawcy ● instytucje szkoleniowe ● urzędy pracy ● agencje zatrudnienia ● biura karier ● szkoły ● lokalne władze samorządowe

11 Cele współpracy ● zapobieganie bezrobociu na lokalnym rynku ● kompleksowa pomoc Beneficjentom w wyborze ścieżki zawodowej ● wsparcie osób planujących migrację ● stworzenie warunków do pozostania lub powrotu na lokalny rynek pracy

12 Postulowane działania
● wsparcie przy planowaniu kariery /umiejętność poruszania się po rynku pracy/ ● pomoc w powrotach i wejściu na lokalny rynek pracy /programy/ ● współpraca z lokalnymi pracodawcami ● pomoc w samozatrudnieniu

13 Postulowane działania cd.
● przekazywanie informacji o instytucjach świadczących usługi rynku pracy ● kształcenie ustawiczne ● modyfikacja oferty edukacyjnej ● wsparcie psychologa/doradcy zawodowego

14 Migracje - zagrożenia ● zniknięcie z lokalnego rynku najbardziej aktywnych osób ● niska liczba „fachowców” na lokalnym rynku pracy ● trudności z rekrutacją do lokalnych firm ● zahamowanie rozwoju lokalnego

15 Migracje - szanse ● powroty osób zainteresowanych prowadzeniem własnego biznesu ● promocja regionu ● wzrost mobilności ● napływ kapitału i nowoczesnych rozwiązań

16 Prowadzimy Regionalny Ośrodek EFS w Białej Podlaskiej
Jeden z 49 w Polsce nieodpłatnie oferujemy: - Szkolenia: jak skutecznie aplikować o środki, opracować projekt i nim zarządzać, jak efektywnie pomagać odbiorcom pomocy, specjalistyczne z zakresu zagadnień prawnych (zamówień publicznych, pomocy publicznej itp.) i rachunkowości. Doradztwo: związane z opracowywaniem i wdrażaniem wysokiej jakości projektów społecznych Animację: przygotowanie lokalnych liderów do działania - Informację: aktualności EFS, dobre praktyki, informowanie o ofercie edukacyjnej dostępnej dla mieszkańców regionu


Pobierz ppt "Migracje zarobkowe i ich wpływ na lokalny rozwój i rynek pracy – możliwości i wyzwania dla instytucji rynku pracy Biała Podlaska,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google