Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytet VI Poddziałanie 6.1.1 Działania służące wydłużaniu aktywności zawodowej Instytucja Pośrednicząca II Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Praca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytet VI Poddziałanie 6.1.1 Działania służące wydłużaniu aktywności zawodowej Instytucja Pośrednicząca II Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Praca."— Zapis prezentacji:

1 Priorytet VI Poddziałanie 6.1.1 Działania służące wydłużaniu aktywności zawodowej Instytucja Pośrednicząca II Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Praca na miarę Projekt Praca na miarę jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

2 Realizatorzy Projekt Praca na miarę jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

3 Ramy czasowe projektu Projekt Praca na miarę jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. 01.08.2010 – 31.08.2011

4 Cel projektu Projekt Praca na miarę jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Celem ogólnym projektu jest wzrost aktywności zawodowej 80 osób niepełnosprawnych, zarówno kobiet jak i mężczyzn pozostających bez zatrudnienia z powiatu ziemskiego i grodzkiego elbląskiego oraz olsztyńskiego. Grupy docelowe 80 osób niepełnosprawnych – bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w wieku 18 – 64 lata, z czego co najmniej 40 BO będzie w wieku powyżej 45 lat. Co najmniej 75% BO będzie posiadało wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne (średnie). Projektem zostanie objętych co najmniej 48 kobiet (60% ogółu BO), gdyż to one są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

5 Działania Projekt Praca na miarę jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. 1.Rekrutacja – zakładamy, że do projektu przystąpi 80 osób, w tym 48 kobiet, 2.Wsparcie psychologiczne – warsztaty, 3.Szkolenie ECDL Start dla wszystkich uczestników projektu, 4.Kursy zawodowe: w Elblągu odbędą się szkolenia: a)agent/ka ochrony (licencja I stopnia) dla 10 BO (245 h), b)grafika komputerowa dla 5 BO (100 h), c) kucharz/kucharka dla 5 BO (200 h), d)obsługa maszyn sterowanych numerycznie CNC dla 5 BO (150 h), e)samodzielna księgowość dla 5 BO (200 h), f)obsługa Call Center dla 5 BO (50 h), g)nowoczesny magazynier/ka + obsługa wózka jezdniowego dla 5 BO (110 h).

6 Działania cd. Projekt Praca na miarę jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. 4.Kursy zawodowe cd.: w Olsztynie zostaną zorganizowane kursy: a)Agent/ka ochrony dla 6 BO (245 h), b)grafika komputerowa dla 5 BO (100 h), c)Kucharz/kucharka dla 7 BO (200 h), d)obsługa maszyn sterowanych numerycznie CNC dla 5 BO (150 h), a)Opiekun/ka osób starszych dla 7 BO (180 h), b)samodzielna księgowość dla 5 BO (200 h), c)sprzątacz/sprzątaczka dla 5 BO (65 h).

7 Rezultaty Projekt Praca na miarę jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. 1.otrzymanie certyfikatu/świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe co najmniej 68 BO (co najmniej 36 kobiet), 2.pozyskanie co najmniej 150 ofert pracy, 3.podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 40 BO (co najmniej 21 kobiet), 4.ukończenie warsztatów psychologicznych przez 80 BO (w tym co najmniej 48 kobiet), 5.wzrost motywacji do działań 80% BO (co najmniej 39 kobiet), 6.nabycie i wzmocnienie umiejętności psychospołecznych 80% BO (co najmniej 39 kobiet), 7.wzrost atrakcyjności zawodowej co najmniej 68 BO (co najmniej 36 kobiet), 8.nabycie umiejętności zawodowych 68 BO (co najmniej 36 kobiet).

8 Projekt Praca na miarę jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Działania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn. W sierpniu 2010 r. zespół realizujący przeszedł szkolenie, na którym zapoznał się z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Praktyka taka sprawiła, że zespół rekrutacyjny bardziej elastycznie patrzył na możliwości zatrudniania kobiet i mężczyzn w zawodach przypisywanych powszechnie konkretnym płciom, a pośrednicy pracy i doradcy zawodowi zyskali kolejne, bardzo ważne argumenty w rozmowach z pracodawcami.

9 Projekt Praca na miarę jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Dziękuję za uwagę Anna Trzuskolas Kierownik projektu


Pobierz ppt "Priorytet VI Poddziałanie 6.1.1 Działania służące wydłużaniu aktywności zawodowej Instytucja Pośrednicząca II Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Praca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google