Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnictwo zawodowe świadczone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze stan aktualny i projekty na przyszłość.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnictwo zawodowe świadczone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze stan aktualny i projekty na przyszłość."— Zapis prezentacji:

1 Poradnictwo zawodowe świadczone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze stan aktualny i projekty na przyszłość

2 Sytuacja na lubuskim rynku pracy
Spadek stopy bezrobocia Zwiększająca się liczba ofert pracy Działania prozatrudnieniowe realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy Szybkie zmiany na rynku pracy powodują wzrost zapotrzebowania na usługi poradnictwa zawodowego

3 Usługi poradnictwa zawodowego
W ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy funkcjonują Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze. Centra realizują usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

4 Doskonalenie kadry doradców
Zawód doradcy zawodowego wymaga nieustannego aktualizowania wiedzy, doskonalenia warsztatu pracy. Centrum Metodyczne Doskonalenia Zawodowego ma zadbać o lepsze dostosowanie oferty usługowej instytucji rynku pracy do zmieniających się potrzeb

5 Zadania Centrum Metodycznego Doskonalenia Zawodowego
Organizowanie szkoleń dla doradców zawodowych Opracowywanie i doskonalenie metod poradnictwa i pośrednictwa pracy Opracowywanie i realizowanie projektów własnych Określanie i wdrażanie instrumentów służących dostosowaniu kierunków kształcenia ustawicznego Prowadzenie Rejestru Instytucji Szkoleniowych Współpraca z partnerami rynku pracy

6 Realizowane dotychczas formy szkoleniowe
„Stosowanie Indywidualnego Planu Działania oraz Kwestionariusza Uzdolnień Przedsiębiorczych” Metoda poradnictwa grupowego „Kurs inspiracji” „Poradnictwo na odległość” „Skuteczny doradca osoby bezrobotnej” „Praca z grupą”

7 Plany kształceniowe na przyszłość
W bieżącym roku: Szkolenia dla pośredników pracy i doradców zawodowych W przyszłym roku 3 projekty: Cykl szkoleń dla instytucji partnerskich rynku pracy Cykl szkoleń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia Studia podyplomowe dla pracowników publicznych służb zatrudnienia

8 Konferencja „Wyzwania Lubuskiego Rynku Pracy – Rozwój z troską o człowieka”
300 uczestników Podpisanie Paktu na Rzecz Zatrudnienia oraz branżowych umów partnerskich 3 sesje panelowe: - wyzwania lubuskiego rynku pracy - kształcenie ustawiczne - forum poradnictwa zawodowego

9 Konferencja panel II – Forum Poradnictwa
Sugestie wynikające z dyskusji: Utworzenie Platformy Poradnictwa Zawodowego Utworzenia centrum poradnictwa zawodowego Obowiązkowość zatrudniania doradcy w szkołach Popularyzowanie wiedzy o poradnictwie zawodowym Zatrudniania doradców zawodowego w zakładach pracy

10 Konferencja Pakt porozumienia na rzecz poradnictwa zawodowego
Ideą Paktu jest skupienie rozproszonego instytucjonalnie poradnictwa zawodowego w województwie Zamierzeniem docelowym jest utworzenie Lubuskiego Centrum Metodycznego Doskonalenia Poradnictwa Zawodowego 10

11 Dziękuję za uwagę Jadwiga Klimanowska


Pobierz ppt "Poradnictwo zawodowe świadczone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze stan aktualny i projekty na przyszłość."

Podobne prezentacje


Reklamy Google