Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja dotycząca pierwszych miesięcy wdrażania Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja dotycząca pierwszych miesięcy wdrażania Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki."— Zapis prezentacji:

1 Informacja dotycząca pierwszych miesięcy wdrażania Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Olsztyn 12 maja 2008 r.

2 Listopad 2007 Przyjęcie Planu Działania na lata 2007 - 2008 rok Uchwałą nr 60/51/07/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 07.11.07, Organizacja 2 konferencji w ramach pilotażowego projektu systemowego ROPS pt. Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach w dniach: 8-9 listopada dla kadry kierowniczej instytucji pomocy i integracji społecznej województwa pt. Wdrażanie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 w Województwie Warmińsko - Mazurskim, 26-27 listopada 2007 r. dla kadr finansowo-księgowych instytucji pomocy i integracji społecznej województwa pt. Zarządzanie finansami przy realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007 - 2013.

3 Grudzień 2007 Organizacja konferencji w ramach realizacji projektu systemowego ROPS, przeznaczonej dla pracowników socjalnych instytucji pomocy i integracji społecznej, Organizacja spotkań informacyjno – szkoleniowych dla władz lokalnych oraz pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej powiatów: Lidzbarskiego oraz Nowomiejskiego, Przyjęcie od wszystkich gmin i powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego deklaracji przystąpienia do realizacji projektów systemowych w ramach PO KL, Udzielanie konsultacji przyszłym Beneficjentom w sprawie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów systemowych i konkursowych.

4 Styczeń 2008 Przygotowanie rocznego harmonogramu ogłaszania naboru wniosków konkursowych, Rozliczenie dotacji rozwojowej za 2007 rok, Przesłanie do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zatwierdzonego przez Zarząd Województwa wniosku o dofinansowanie projektu systemowego ROPS pt. Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach, Konsultacje pierwszych projektów systemowych OPS i PCPR.

5 Luty 2008 Współpraca z 2 ROEFS w sprawie zorganizowania cyklu spotkań szkoleniowo-instruktażowych dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. FRDL w Olsztynie zorganizował 10 spotkań, a ESWIP zorganizował 2 spotkania. Ogłoszenie i rozpoczęcie naboru wniosków w trybie konkursowym dla Poddziałania 7.2.1 i Działania 7.3,

6 Marzec 2008 Zorganizowanie wraz z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego spotkania, szkoleniowo – informacyjnego dla beneficjentów projektów systemowych (ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie), Zmiana Dokumentacji konkursowej dla Poddzialania 7.2.1 oraz działania 7.3 w związku ze zmiana wersji Generatora Wniosków oraz zatwierdzeniem przez Ministra Rozwoju Regionalnego zaktualizowanej wersji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, Przedłużenie do 30 kwietnia 2008 terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów systemowych OPS i PCPR, Przygotowanie Zarządzenia Marszałka w sprawie powołania Komisji Oceny projektów dla działania 7.2 oraz 7.3.

7 Marzec 2008 cd. Zakończenie I naboru wniosków konkursowych w Poddziałaniu 7.2.1 oraz Działaniu 7.3. W ramach Poddziałania 7.2.1 wpłynęło 65 wniosków z czego przekazanych do oceny merytorycznej zostało 27 wniosków. W ramach Działania 7.3 wpłynęło 15 wniosków z czego przekazanych do oceny merytorycznej zostało 5 wniosków.

8 Kwiecień 2008 cd. Otwarcie II naboru wniosków konkursowych w Poddziałaniu 7.2.1, Poddziałaniu 7.2.2 oraz Działaniu 7.3, Termin zamknięcia konkursu – 26 maj 2008 r. Powołanie Komisji Oceny Projektów dla Poddziałania 7.2.1 i działania 7.3 na podstawie Zarządzenia Marszałka, Ocena formalna i merytoryczna dostarczonych przez beneficjentów wniosków systemowych. W ramach Poddziałania 7.1.1 (Projekty OPS) wpłynęło 90 wniosków na 116 podmiotów uprawnionych do aplikowania. W ramach Poddziałania 7.1.2 (Projekty PCPR) wpłynęło 13 wniosków na 21 podmiotów uprawnionych do aplikowania. / w terminie do 30.04.2008 r./

9 Maj 2008 Konferencja pt. Rola współpracy i partnerstwa w realizacji zadań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 7 maja 2008 r. w Olsztynie

10 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Informacja dotycząca pierwszych miesięcy wdrażania Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google