Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sugestie dotyczące raportów powiatowych z Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych Toruń, 26 marca 2012 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sugestie dotyczące raportów powiatowych z Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych Toruń, 26 marca 2012 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP."— Zapis prezentacji:

1 Sugestie dotyczące raportów powiatowych z Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych
Toruń, 26 marca 2012 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą

2 Wskazówki dotyczące drugiej części raportów rocznych za 2011 r.

3 Dane w aplikacji Monitoring zawodów
dane z Systemu Informacji Oświatowej na temat absolwentów szkół ponadgimnazjalnych roku szkolnego 2010/2011 oraz uczniów ostatnich klas roku szkolnego 2011/2012 jako przewidywanych absolwentów; dane GUS o absolwentach szkół wyższych dane o bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (według stanu w dniu r.) Dane importowane do aplikacji Monitoring zawodów Dane wprowa-dzane przez PUP Wzorem lat ubiegłych można się spodziewać, że wprowadzanie danych przypadnie na przełom lipca i sierpnia br.

4 Liczba wprowadzona do aplikacji Monitoring zawodów osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (według stanu w dniu r.) Źródło: Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy za grudzień 2010 r. oraz dane z aplikacji Monitoring zawodów

5 Różnice w strukturze osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki pomiędzy Sprawozdaniem MPiPS-01 a aplikacją Monitoring zawodów Źródło: Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy za grudzień 2010 r. oraz dane z aplikacji Monitoring zawodów

6 Aplikacja Monitoring zawodów
Różnice w strukturze osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki pomiędzy Sprawozdaniem MPiPS-01 a aplikacją Monitoring zawodów Sprawozdanie MPiPS-01 Aplikacja Monitoring zawodów Źródło: Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy za grudzień 2010 r. oraz dane z aplikacji Monitoring zawodów

7 Co powinna zawierać druga cześć raportu rocznego z Monitoringu ZDiN za 2011 r.?
analizę absolwentów oraz przewidywanych absolwentów według poziomu wykształcenia – dane z aplikacji Monitoring zawodów (Tablica 4.2), najpopularniejsze kierunki kształcenia – dane z aplikacji Monitoring zawodów (Tablica 4.2), informacje o szkołach, z których pochodzą dane (w przypadku dużych powiatów liczba szkół o określonym poziomie kształcenia) – dane z aplikacji Monitoring zawodów (Tablica 4.1), informacje o szkołach lub kierunkach, które w największym stopniu generują bezrobocie wśród absolwentów – dane z aplikacji wraz z podaniem informacji o osobach, które nie zostały wprowadzone do aplikacji Monitoring zawodów (Tablica 4.2+informacje o osobach niewprowadzonych), informacje o zarejestrowanych bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – liczba, udział w ogóle bezrobotnych, struktura według poziomu wykształcenia (Załącznik nr 1 do Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy), opis źródeł prezentowanych danych, wyniki badań pracodawców z terenu powiatu.

8 Sugestie dotyczące części diagnostycznej raportów rocznych i półrocznych

9 Co powinien zawierać raport diagnostyczny z Monitoringu ZDiN?
Opis sytuacji na lokalnym rynku pracy Informacja o bezrobotnych według zawodów i specjalności Informacja o bezrobotnych według przynależności ostatniego pracodawcy do sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności Informacja o zgłoszonych wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności Informacja o zgłoszonych wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej według przynależności pracodawcy do sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności Informacja o zawodach deficytowych i nadwyżkowych Podsumowanie/wnioski

10 Najczęściej pojawiające się „niedociągnięcia”
Brak informacji o subsydiowanych wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej Wymienianie jako zawody najbardziej nadwyżkowe zawodów o najwyższym poziomie wskaźnika intensywności nadwyżki (np. 0,89) Nieuwzględnianie do zawodów deficytowych profesji o „max” wartości wskaźnika intensywności nadwyżki Nieuwzględnianie do zawodów nadwyżkowych profesji o „min” wartości wskaźnika intensywności nadwyżki Brak informacji, że wykorzystywany na potrzeby MZDiN wskaźnik długotrwałego bezrobocia dotyczy jedynie osób poprzednio pracujących pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy

11 Wskaźnik długotrwałego bezrobocia a osoby bez stażu pracy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika 3 do Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy „Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności”.

12 Najczęściej pojawiające się „niedociągnięcia” – cd.
Zamienne stosowanie nazw bezrobotni bez zawodu a bez kwalifikacji zawodowych Brak bądź nieaktualne informacje o klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy W odniesieniu do starej klasyfikacji zmieniła się liczebności poszczególnych grup zawodów oraz dodano nowe zawody i specjalności. Zmieniono także nawę 5 grupy wielkiej – Pracownicy usług i sprzedawcy (usunięto słowo „osobistych”) Stosowanie określenia „oferty pracy” – od 1 stycznia 2010 r. w statystyce publicznej stosowane jest określenie „wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej” oraz nieaktualnych nazw Załącznika 2 i Załącznika 3 do sprawozdania MPiPS-01

13 Najczęściej pojawiające się „niedociągnięcia” – cd.
Każda graficzna prezentacja danych (tabela, wykres) powinna mieć numer, tytuł oraz podane źródło danych Poprawnie powinno się stosować „stan w dniu” a nie „stan na dzień” BRAK LUB NIEWŁAŚCIWE PROPORCJE LOGO ŚWIADCZĄCEGO O PRZYGOTOWANIU RAPORTU W RAMACH PARTNERSKIEGO PROJEKTU RYNEK PRACY POD LUPĄ

14 Dziękuję za uwagę! Barbara Kalita Wydział Badań i Analiz WUP w Toruniu
tel. (56)


Pobierz ppt "Sugestie dotyczące raportów powiatowych z Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych Toruń, 26 marca 2012 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google