Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBSERWATORIUM DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY I EDUKACJI OBSERWATORIUM DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY I EDUKACJI projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBSERWATORIUM DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY I EDUKACJI OBSERWATORIUM DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY I EDUKACJI projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 OBSERWATORIUM DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY I EDUKACJI OBSERWATORIUM DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY I EDUKACJI projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

2 Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji projekt realizowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu w ramach Priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z Uchwałą nr 3582/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10.11.2009 r. 2

3 Ogólna wartość projektu na lata 2009 – 2013 5 051 879,00 zł 3

4 Projekt Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na rzetelne i systematyczne analizy i badania rynku pracy na terenie województwa dolnośląskiego. 4

5 Cel główny projektu: dostarczenie informacji na temat rynku pracy i edukacji, które przyczynią się do zwiększenia zatrudnienia oraz ograniczania i zapobiegania bezrobociu na Dolnym Śląsku 5

6 Cele szczegółowe projektu: 1. Dostarczenie informacji m. in. w zakresie: a) procesów społeczno – gospodarczych dotyczących rynku pracy i edukacji; b) oczekiwań pracodawców wobec pracowników w danych zawodach i na stanowiskach pracy; c) oferty edukacyjno – szkoleniowej na terenie Dolnego Śląska oraz jej zgodności z zapotrzebowaniem na regionalnym rynku pracy; d) sytuacji osób niepełnosprawnych oraz rozwiązań mogących ułatwić im podejmowanie pracy zawodowej i zapobiegania ich marginalizacji; 2. Wypracowanie rozwiązań umożliwiających wymianę informacji między instytucjami działającymi na regionalnym rynku pracy 6

7 Zadania zaplanowane do realizacji: 1. Badania i analizy: I. Sytuacja na dolnośląskim rynku pracy – badanie zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i umiejętności II. Analiza potencjału dolnośląskich powiatów w zakresie rynku pracy i edukacji III. Badanie rynku edukacji ponadgimnazjalnej IV. Badanie rynku edukacji wyższej V. Badanie sytuacji osób niepełnosprawnych VI. Analiza struktury, kierunków i typów alternatywnych form zatrudnienia VII. Badanie zdolności osób z obszarów wiejskich oraz miejsko – wiejskich do podjęcia zatrudnienia VIII. Ocena skuteczności działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 7

8 Badanie (1/8): Sytuacja na dolnośląskim rynku pracy – badanie zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i umiejętności Badanie obejmuje w szczególności: zebranie i analizę informacji o ofertach pracy wg występujących na rynku zawodów i specjalności, informacji od dolnośląskich pracodawców na temat ich oczekiwań wobec kompetencji i umiejętności pracowników wykonujących określone zawody oraz zbadanie ich potrzeb szkoleniowych, a także opracowanie mapy zawodów i umiejętności, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Okres realizacji badań: pierwsze – II kwartał 2010 r. - IV kwartał 2010 r. drugie - II kwartał 2012 r. - I kwartał 2013 r. 8

9 Badanie (2/8): Analiza potencjału dolnośląskich powiatów gmin w zakresie rynku pracy i edukacji Badanie obejmuje zebranie informacji na temat zatrudnienia, bezrobocia, edukacji na wszystkich poziomach, wykluczenia społecznego w układzie powiatowym oraz analizę systemu edukacji pod kątem zapotrzebowania pracodawców określającą ofertę kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym, wyższym i ustawicznym odnośnie zgodności z zapotrzebowaniem dolnośląskiego rynku pracy. Okres przeprowadzenia badania: III kwartał 2010 r. – I kwartał 2011 r. 9

10 Badanie (3/8): Badanie rynku edukacji ponadgimnazjalnej Badanie losów absolwentów i absolwentek ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, badanie dolnośląskich przedsiębiorców oferujących praktyczną naukę zawodu, zbadanie oferty szkolnictwa ponadgimnazjalnego pod kątem zapotrzebowania na pracowników z danych branż. Okres realizacji badań: pierwsze – III kwartał 2010 r. - I kwartał 2011 r. drugie - IV kwartał 2011 r. - IV kwartał 2012 r. 10

11 Badanie (4/8): Badanie rynku edukacji wyższej Badanie losów absolwentów i absolwentek szkół wyższych, zidentyfikowanie podmiotów i ich oferty edukacyjno – szkoleniowej w szkolnictwie wyższym i ustawicznym na obszarze województwa dolnośląskiego, zbadanie oferty szkolnictwa wyższego pod kątem zapotrzebowania na pracowników z danych branż oraz badanie statystyczne osób kształcących się na danych kierunkach. Okres przeprowadzenia badań: pierwsze – IV kwartał 2010 r. - II kwartał 2011 r. drugie - I kwartał 2012 r. - III kwartał 2012 r. 11

12 12 Badanie (5/8): Badanie sytuacji osób niepełnosprawnych identyfikowanie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, identyfikowanie ofert pracy skierowanych do osób niepełnosprawnych, identyfikowanie szkoleń organizowanych dla osób niepełnosprawnych, utworzenie katalogu instytucji ułatwiających znalezienie pracy osobom niepełnosprawnym, zebranie informacji na temat podejmowania edukacji ponadgimnazjalnej i wyższej przez osoby niepełnosprawne, zdiagnozowanie poziomu wykształcenia pracujących niepełnosprawnych oraz wypracowanie rozwiązań z jednej strony mogących ułatwić podejmowanie pracy zawodowej przez nich i zapobiegania marginalizacji zawodowej, a z drugiej ułatwić pracodawcom ich zatrudnianie. Okres przeprowadzenia badania: I kwartał 2012 r. – III kwartał 2012 r.

13 13 Badanie (6/8): Analiza struktury, kierunków i typów alternatywnych form zatrudnienia Diagnoza struktury i rodzajów alternatywnych form zatrudnienia oferowanych przez instytucje rynku pracy z Dolnego Śląska, określenie poziomu zainteresowania pracodawców i pracowników alternatywnymi formami zatrudnienia, określenie udziału tych form zatrudnienia na dolnośląskim obszarze. Okres przeprowadzenia badania: I kwartał 2011 r. – IV kwartał 2011 r.

14 14 Badanie (7/8): Badanie zdolności osób z obszarów wiejskich oraz miejsko – wiejskich do podjęcia zatrudnienia Badanie przeprowadzone pod kątem określenia przyczyn bierności zawodowej, określenia poziomu mobilności geograficznej, analizy kwalifikacji zawodowych tej grupy. Okres realizacji badania: I kwartał 2011 r. – IV kwartał 2011 r.

15 15 Badanie (8/8): Ocena skuteczności działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Badanie przeprowadzone pod kątem podejmowanych działań w tym zakresie m. in. przez instytucje pomocy i integracji społecznej, pod kątem możliwości współpracy instytucji pomocy i integracji społecznej z publicznymi służbami zatrudnienia. Okres trwania badania: III kwartał 2011 r. – II kwartał 2012 r.

16 16 2. Utworzenie Platformy Informacyjnej Gromadzenie raportów, publikacji, artykułów, opracowań na temat rynku pracy i edukacji. www.obserwatorium.dwup.pl

17 17

18 18 3. Wydawanie Informatora (kwartalnika) Cykliczna publikacja zawierająca informacje o zachodzących zmianach w zakresie rynku pracy i edukacji na terenie Dolnego Śląska.

19 OBSERWATORIUM DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY I EDUKACJI OBSERWATORIUM DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY I EDUKACJI kontakt: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu ul.Ogrodowa 5b tel. 74 8866560, 74 8866506 e-mail: obserwatorium@dwup.pl www.obserwatorium.dwup.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.obserwatorium.dwup.pl 19


Pobierz ppt "OBSERWATORIUM DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY I EDUKACJI OBSERWATORIUM DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY I EDUKACJI projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google