Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edycja 2011/2012 Wydział Neofilologii UAM. Dlaczego Erasmus? zachowanie wszystkich praw studenta UAM studia na uczelni partnerskiej traktowane są jako.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edycja 2011/2012 Wydział Neofilologii UAM. Dlaczego Erasmus? zachowanie wszystkich praw studenta UAM studia na uczelni partnerskiej traktowane są jako."— Zapis prezentacji:

1 Edycja 2011/2012 Wydział Neofilologii UAM

2 Dlaczego Erasmus? zachowanie wszystkich praw studenta UAM studia na uczelni partnerskiej traktowane są jako część programu studiów na UAM studenci nie ponoszą opłat za studia w uczelni partnerskiej możliwość poznania innego systemu, metod nauczania oraz organizacji zajęć kontakty międzykulturowe wzbogacenie CV (wyjazd odnotowany w suplemencie do dyplomu) znajomość języka obcego

3 Pamiętaj jednak... stypendium nie pokrywa całkowitych kosztów utrzymania podczas pobytu za granicą, wiele spraw formalnych student załatwia we własnym zakresie, uczelnie nie stosują kryteriów ulgowych przy ocenianiu studentów-gości.

4 Jaki program wybrać? W programie Erasmus można ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów: wyjazd na część studiów – do zagranicznej uczelni współpracującej z UAM wyjazd na praktykę – do zagranicznej instytucji nieakademickiej

5 Dokąd pojechać? W macierzystym instytucie lub katedrze dowiesz się dokąd możesz pojechać Szczegółową ofertę wraz z adresami uniwersytetów partnerskich można znaleźć na wydziałowych stronach internetowych programu Erasmus:http://www.ifa.amu.edu.pl/llp/Erasmus

6 Jaka jest wysokość stypendium? Wysokość stypendium programu ERASMUS jest ustalana corocznie (ok. maja) i zależy od środków przyznanych Polsce przez KE. Norwegia - 500 euro Dania, Finlandia, Francja, Szwecja, Wlk. Brytania - 440 euro Austria, Belgia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Turcja, Włochy – 400 euro Czechy, Słowacja,Węgry, Rumunia, Litwa, Łotwa – 340 euro /dane za ub. rok/

7 Jak długo trwa pobyt Erasmus? długość stypendium określono w umowie międzyuczelnianej (info. w inst./katedrze) jeśli umowa przewiduje pobyt jednosemestralny, status studenta programu Erasmus można przedłużyć do maks. 1 roku akademickiego (bez stypendium)

8 Dokumenty i wymagania Kryteria ogólne: Zgłoszenie chęci wyjazdu w systemie USOSwebinstrukcja logowaniainstrukcja logowania Studenci (z wyjątkiem studentów I roku BA i doktorantów) składają u koordynatora instytutowego zaświadczenie z dziekanatu o średniej ze studiów Doktoranci są zobowiązani do dostarczenia (do koordynatorów instytutowych) zgody na wyjazd od promotora i kierownika zakładu UWAGA! Instytuty i katedry mogą ustalać szczegółowe kryteria rekrutacyjne

9 Rekrutacja złóż wniosek wyjazdowy przez system USOS w terminie od 31.01 do 04.03 2011 r. dostarcz do swojego koordynatora zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ze studiów (ew. inne wymagane przez koordynatora dokumenty) korzystaj ze swojego uniwersyteckiego konta e- mail (lub ustaw przekierowanie wiadomości) - tam wysyłamy wszystkie informacje

10 Czy mogę się ubiegać tylko o miejsca proponowane przez mój instytut/katedrę W pierwszym etapie rekrutacji studenci wybierają uczelnię zagraniczną tylko spośród tych, które podpisały umowę z ich instytutem/katedrą. Jeżeli zostaną wolne miejsca rekrutacji dodatkowa pozwoli na wybór miejsc z poza danego instytutu/katedry.

11 Gdzie szukać informacji o wynikach rekrutacji? Informacja o zaakceptowaniu lub odrzuceniu Twojego wniosku będzie widoczna w systemie USOSweb.

12 Co dalej? uzupełniasz wniosek w systemie USOSweb o dodatkowe, brakujące informacje, wydrukuj dokument, podpisz i złóż go u koordynatora instytutowego, koordynator wydziałowy dokonuje zgłoszenia na uniwersytecie przyjmującym,

13 Co dalej? otrzymujesz pakiet informacji od uniwersytetu przyjmującego jak postępować dalej wypełniasz application form uczelni przyjmującej, przedstawiasz do akceptacji koordynatorowi i dziekanowi wypełniasz learning agreement w systemie USOSweb wysyłasz indywidualnie dokumenty na uczelnię przyjmującą

14 Erasmus-praktyki program przeznaczony do realizacji praktyk zbieżnych z profilem studiów. W pewnych przypadkach może stanowić integralną część studiów (np. praktyki translatorskie). Praktyki realizowane są na zasadzie przerwy w studiach, W programie praktyk mogą uczestniczyć także byli stypendyści programu uniwersyteckiego (Erasmus).

15 Na jak długo mogę wyjechać na praktykę? Praktyka może trwać 3 miesiące w obrębie jednego roku akademickiego. ALE Praktyki mogą rozpocząć się już 1 lipca poprzedzającego dany rok akademicki.

16 W jakich instytucjach można odbyć praktykę? Przedsiębiorstwa, centra badawcze, laboratoria, centra edukacyjne etc. praktyka nie może odbywać się w instytucjach akademickich, instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie programami unijnymi, polskich placówkach dyplomatycznych, kulturalnych z siedzibą za granicą.

17 Kto organizuje praktykę? Student we własnym zakresie organizuje praktykę (w tym celu otrzyma list intencyjny z UAM – u koord. instytutowego), następnie składa u koordynatora instytutowego wniosek o dofinansowanie praktyk z programu Erasmus. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

18 Jaka jest wysokość stypendium? Dania, Finlandia, Francja Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 530 euro /mies. Austria, Belgia, Cypr Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja, Włochy 470 euro /mies. Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Węgry 380 euro /mies. /dane za ub. rok/

19 Czy w zagranicznej instytucji otrzymuje się wynagrodzenie? Zgodnie z zasadami programu Erasmus instytucja przyjmująca na praktykę może, ale nie musi wypłacać wynagrodzenia. Sprawę tę reguluje umowa podpisana przez instytucję wysyłającą, przyjmującą i studenta (Placement contract).

20 Formalności wniosek o dofinansowanie złożony w terminie do dnia 04.03 2011 r. u koordynatora instytutowego Wniosek składa się z następujących dokumentów: wypełniony formularz (do pobrania ze strony internetowej) http://www.ifa.amu.edu.pl/llp (zakładka formularze) zgoda przyjmującej instytucji na przyjęcie studenta celem odbycia praktyk w ramach programu Erasmus (list intencyjny wg wzoru UAM, do odbioru u koordynatora instytutowego)

21 Pracownicy-koordynatorzy Wydziałowe biuro Erasmusa Salomea Sobkowiak Natalia Ciesielczyk Koordynatorzy instytutowi lista na stronie http://www.ifa.amu.edu.pl/llp/Erasmus

22 Przydatne strony http://www.ifa.amu.edu.pl/llp/Erasm us


Pobierz ppt "Edycja 2011/2012 Wydział Neofilologii UAM. Dlaczego Erasmus? zachowanie wszystkich praw studenta UAM studia na uczelni partnerskiej traktowane są jako."

Podobne prezentacje


Reklamy Google