Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Erasmus Uniwersytet Jagielloński

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Erasmus Uniwersytet Jagielloński"— Zapis prezentacji:

1 Program Erasmus Uniwersytet Jagielloński
Edukacja i Kultura UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Wyjazdy stypendialne

2 ul. Straszewskiego 25 pokój 3, I piętro
Koordynator uczelniany: Mirosław Klimkiewicz Koordynator wyjazdów: Monika Woźniak tel – ul. Straszewskiego 25 pokój 3, I piętro Dyżury: pon.-pt.: 10-14

3 Kryteria formalne dotyczące stypendystów
Programu ERASMUS należy być studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego na studiach prowadzących do uzyskania stopnia / dyplomu (licencjata, magistra, doktora) na kierunku objętym Programem mieć ukończony pierwszy rok studiów. osoby kończące licencjat mogą ubiegać się o wyjazd warunkowo. Prawo do wyjazdu otrzymują po przyjęciu na studia magisterskie

4 Na jak długo i kiedy można wyjechać?
Pobyt za granicą musi trwać minimalnie 3 miesiące a maksymalnie 12 miesięcy.

5 Wysokość stypendium Wysokość stypendium zależy od kraju w którym realizowane jest stypendium Erasmus Najwyższe stypendia są do krajów: Kraje I kategorii: Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Szwecja, Wielka Brytania, Norwegia, Islandia i Szwajcaria Średnie stawki do krajów: Kraje II kategorii: Bułgaria, Chorwacja, Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Włochy, Najniższe stypendia do krajów: Kraje III kategorii: Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry

6 Konta bankowe Należy otworzyć własne konto bankowe w euro!!!. Na konta osób z rodziny (ojca, matki, brata itp.) stypendia nie będą wypłacane. Koszt transferu zagranicznego ponosi student, dlatego korzystniejsze jest otwarcie konta w kraju. Stypendia wypłacane są z konta PKO S.A.

7 Zaliczenie przedmiotów po powrocie
Okres studiów odbytych za granicą uznawany jest za integralną część studiów w uczelni macierzystej. Gwarancja uznania okresu studiów za granicą powinna się znaleźć w "Porozumieniu o programie zajęć" (tzw. Learning Agreement). O zaliczeniu jednak decyduje wydział / instytut po przeanalizowaniu wykazu zaliczeń wystawionego studentowi przez uczelnię przyjmującą (tzw. Transcript of records).

8 Rozliczenie stypendium w BOSZ:
Learning Agreement + (ewentualnie) Changes of original Learning Agreement Transcript of records Confirmation of stay - Zaświadczenie o długości pobytu Wypełnienie ankiety on-line Należy rozliczyć się w ciągu miesiąca po powrocie ze stypendium.

9 Kursy językowe (tzw. EILC)
Przewidywana liczba wyjazdów z UJ: 100 osób Formularz aplikacyjny należy przesłać do 20 maja do p. Moniki Woźniak na adres mailowy: Wysokość refundacji: 300 euro

10 Zgłaszanie przyjazdu w uczelni zagranicznej
Formularze aplikacyjne są różnego rodzaju, od klasycznych dokumentów do ściągnięcia ze strony www, wydrukowania, wypełnienia i odesłania po formularze on-line. Kto się nie zarejestrował a wyjeżdża w semestrze jesiennym musi pilnie odwiedzić stronę uczelni partnerskiej i zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi rejestracji !!!!

11 Zakwaterowanie Studenci powinni na własną rękę poszukiwać zakwaterowanie na czas trwania ich pobytu za granicą (w akademikach – przy pomocy Biur Obsługi Studentów uczelni partnerskich, bądź prywatnie - biura pośrednictwa mieszkań, własne kontakty).

12 Ubezpieczenie, leczenie za granicą Osoby, opłacające składki do NFZ, podróżujące po krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mają prawo do korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza poza granicami kraju należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający ubezpieczenie (EKUZ). Przed wyjazdem należy uzyskać kartę w wojewódzkim oddziale NFZ. Kopię karty EKUZ należy przekazać do BOSZ przed wyjazdem.

13 EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
Osoba ubiegająca się o wydanie karty EKUZ powinna posiadać następujące dokumenty: wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego; w przypadku osób, zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny - dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ osoby, która zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego oraz dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny; Zaświadczenie z uczelni oraz kopię legitymacji studenckiej

14 Przekraczanie granicy i legalizacja pobytu
Należy pamiętać, że na pobyt dłuższy niż 3 miesiące konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia (pozwolenie na pobyt czasowy). W przypadku niektórych państw formalności trzeba załatwić jeszcze przed wyjazdem. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych

15 Podpisywanie umów ze studentami
Na przełomie maja/czerwca zostaną przygotowane imienne umowy wraz z kwotami stypendiów. Umowy podpisywane będą w C. Novum p. 030 (siedziba ISN – obok Samorządu Studentów). O godzinach dyżurów powiadomimy em, informacja dostępna będzie również na stronie: Podczas podpisywania umowy można przynieść formularz danych bankowych.

16 Erasmus - Praktyki w przedsiębiorstwach zagranicznych
Dla studentów kierunków biologia, biotechnologia i biofizyka, politologia i stosunki międzynarodowe koordynacją zajmuje się Fundacja Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa. Studenci pozostałych kierunków powinni zapoznać się z informacją na stronie

17 www.erasmus.org.pl Polecamy stronę Agencji Narodowej Programu Erasmus
- Informacje dla studentów - Zasady wymiany studentów - Wyjazdy na część studiów - Wyjazdy na praktykę - Kursy językowe EILC Giełda Informacji Studentów Erasmusa

18 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Program Erasmus Uniwersytet Jagielloński"

Podobne prezentacje


Reklamy Google