Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Jagielloński Stypendium Programu Erasmus 2013/2014

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Jagielloński Stypendium Programu Erasmus 2013/2014"— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Jagielloński Stypendium Programu Erasmus 2013/2014
Monika Woźniak Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych UJ

2 Kryteria formalne dotyczące stypendystów Programu ERASMUS
Status studenta UJ na studiach I, II lub III stopnia. W momencie wyjazdu trzeba mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia. Podczas stypendium programu Erasmus nie można przebywać na urlopie dziekańskim ani być urlopowanym Można ubiegać się o Indywidualny Tok Studiów (ITS)

3 Na jak długo i kiedy można wyjechać?
Pobyt za granicą musi trwać minimalnie 3 miesiące a maksymalnie 12 miesięcy. Pobyt musi zakończyć się najpóźniej 30 września 2014. Datę rozpoczęcia i zakończenia semestru/roku akademickiego podaje uczelnia partnerska na stronie internetowej.

4 Uśredniony jeden semestr = minimum 4 miesiące
Uśredniony cały rok akademicki = minimum 8 mies. Należy pamiętać, że semestr lub rok może trwać trochę dłużej i trzeba się dostosować do jego trwania na uczelni zagranicznej Wyjazdy 3 i 6 miesięczne należy wcześniej zgłosić do biura BOSZ, mail:

5 Formalności przed wyjazdem
KAŻDY stypendysta musi wysłać na uczelnię zagraniczną Application form: wersja on-line lub papierowa Czasem wymagane są załączniki (LA, zdjęcia, Transcript of records - wykaz ocen z USOS, ubezpieczenie Learning Agreement (LA) – porozumienie o programie zajęć, lista przedmiotów które będą realizowane podczas stypendium. Należy ustalić z koordynatorem instytutowym/wydziałowym przed wyjazdem (dokument musi być zatwierdzony i podpisany przez koordynatora)

6 Organizacja semestru/roku na UJ podczas stypendium Erasmus
Ustalenie z prowadzącymi formę zdawania egzaminów po powrocie ze stypendium na UJ Ilość pkt. ECTS zależy od koordynatora instytutowego/wydziałowego i uczelni zagranicznej

7 Podpisywanie umów uczelnia – student w czerwcu 2013
Podpisywanie umów uczelnia – student w czerwcu Nie podpisanie umowy = rezygnacja ze stypendium Numer konta podany na Formularzu danych bankowych – wypełniony komputerowo Konto prowadzone w walucie EURO Wypłata stypendium w 2 ratach: I rata wypłacana na ok. 2 tyg. przed wyjazdem (ok. 85% stypendium) II rata po powrocie ze stypendium i dostarczeniu kopii dokumentów

8 Wysokość stypendiów 2012/2013 2013/14
Kraje I kategorii: 2000 euro/semestr; 4000 euro/rok Kraje II kategorii: 1600 euro/semestr; 3200 euro/rok Kraje III kategorii: 1400 euro/semestr; 2800 euro/rok Kraje I kategorii: Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania Kraje II kategorii:, Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Włochy, Kraje III kategorii: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry, 2013/14 ???????

9 Zakwaterowanie UJ nie pośredniczy w poszukiwaniu zakwaterowania
Studenci we własnym zakresie aplikują o zakwaterowanie na czas trwania ich pobytu za granicą w akademikach – przy pomocy Biur Obsługi Studentów uczelni partnerskich (International Students Office) prywatnie - biura pośrednictwa mieszkań, własne kontakty ESN – Erasmus Student Network

10 Ubezpieczenie, leczenie za granicą
Osoby, opłacające składki do NFZ, podróżujące po krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mają prawo do korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza poza granicami kraju należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający ubezpieczenie (EKUZ). Przed wyjazdem należy uzyskać kartę w wojewódzkim oddziale NFZ. Kopię karty EKUZ należy dostarczyć do BOSZ przed wyjazdem.

11 Przekraczanie granicy i legalizacja pobytu
Należy pamiętać, że na pobyt dłuższy niż 3 miesiące konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia (pozwolenie na pobyt czasowy). W przypadku niektórych państw formalności trzeba załatwić jeszcze przed wyjazdem. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych

12 Kursy językowe (tzw. EILC)
Intensywna nauka języka ojczystego danego kraju Długość kursu: 2-6 tyg. Kurs bezpłatny (we własnym zakresie wyżywienie, zakwaterowanie i dojazd) Formularz aplikacyjny należy przesłać do 25 maja lub do 25 października do p. Moniki Woźniak na adres mailowy: Wysokość refundacji: 300 euro

13 PRZED WYJAZDEM - PODSUMOWANIE
Application form Umowa w czerwcu Formularz danych bankowych Ubezpieczenie Learning Agreement

14 Zaliczenie przedmiotów po powrocie
Okres studiów odbytych za granicą uznawany jest za integralną część studiów w uczelni macierzystej. Gwarancje uznania okresu studiów za granicą daje podpisany dokument "Porozumienie o programie zajęć" (tzw. Learning Agreement). O zaliczeniu stypendium i przepisywaniu ocen decyduje jednak wydział / instytut po przeanalizowaniu wykazu zaliczeń wystawionego studentowi przez uczelnię przyjmującą (tzw. Transcript of records).

15 Rozliczenie stypendium w BOSZ:
Learning Agreement + Changes of original LA (jeśli mamy) Transcript of records Confirmation of stay - Zaświadczenie o długości pobytu! Wypełnienie ankiety on-line Należy rozliczyć się w ciągu miesiąca po powrocie ze stypendium. Niezależnie każdy student rozlicza się również w swoim instytucie/wydziale – przepisywanie ocen, rozliczenie roku.

16 Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą starać się o dodatkowe stypendium!
Proszę o kontakt mailowy: w celu przesłania formularza aplikacyjnego

17 Polecamy stronę Agencji Narodowej Programu Erasmus
- Informacje dla studentów - Zasady wymiany studentów - Wyjazdy na część studiów - Wyjazdy na praktykę - Kursy językowe EILC - Giełda Informacji Studentów Erasmusa

18 Szczegółowych informacji o programie Erasmus - Wyjazdy na Uczelnie partnerskie udziela: Monika Woźniak Koordynator Programu Erasmus, BOSZ UJ ul. Straszewskiego 25, Krakow, pokój 3 Tel: (+48 12) Fax: Godziny dyżurów: poniedziałek – piątek: 10: :00

19 Bieżące informacje dotyczące organizacji studiów i praktyk Erasmusa oraz dokumenty aplikacyjne są dostępne na stronie internetowej BOSZ:

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Uniwersytet Jagielloński Stypendium Programu Erasmus 2013/2014"

Podobne prezentacje


Reklamy Google