Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca Polski z zagranicą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca Polski z zagranicą"— Zapis prezentacji:

1

2 Współpraca Polski z zagranicą

3 2012/13 – 56 uczelni partnerskich Portugalia, Włochy, Niemcy, Czechy, Słowacja, Finlandia, Norwegia, Litwa, Łotwa, Szwecja, Dania, Hiszpania, Wlk. Brytania, Grecja, Turcja, Cypr, Bułgaria, Austria, Chorwacja, Słowenia

4 Studenci ponad 20 kierunków mają możliwość odbycia części studiów za granicą
biologia, fizyka, matematyka, zarządzanie, ekonomia, administracja, politologia, edukacja muzyczna, sztuki piękne, historia, dziennikarstwo pedagogika, informatyka, logistyka, filologia, filologia polska, położnictwo, pielęgniarstwo, fizjoterapia, zdrowie publiczne, praca socjalna, chemia, ochrona środowiska

5 Uczelnie, z którymi UJK ma podpisane umowy na rok akademicki 2013/14 dla kierunku Pedagogika i Praca Socjalna

6 AUSTRIA Padagigische Hochschule Karoten/Viktor Frankl Hochschule CZECHY Univerrzita Palackeho w Olomoucu CZECHY Uniwersytet Karola w Pradze CZECHY Uniwersytet w Ostrawie

7 DANIA Odense Seminarium FINLANDIA Tempere University of Applied Sciences TURCJA Mersin University SŁOWACJA Matej Bel Uniwersytet w Banskiej Bystrzycy WIELKA BRYTANIA University Winchester

8 NIEMCY Evangelische Fachhochschule Darmstadt NIEMCY Katholische Fachhochschule Freiburg NIEMCY Uniwersytet w Koln

9

10 Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników
Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

11 Erasmus w liczbach

12 Od roku akademickiego 2004/2005 wyjechało już 275 studentów i 155 wykładowców

13 Uczestnictwo UJK w Programie LLP- Erasmus: Wyjazdy studentów: w roku akademickim 2006/ os. w 2007/ os. 2008/ os. (w tym wyjazd na praktykę: 3 os.) 2009/ os. (w tym wyjazdy na praktykę : 3 os.) 2010/ os. (w tym wyjazdy na praktykę : 10 os.) 2011/ os. (w tym wyjazdy na praktykę : 6 os.) 2012/13 – 68 os. (w tym wyjazdy na praktykę: 11 os.)

14 Adresatami programu LLP-Erasmus są: - studenci - nauczyciele akademiccy -pracownicy, którzy nie pracują jako nauczyciele akademiccy

15 Erasmus dla studentów obejmuje: -studia -praktykę

16 Kryteria kwalifikacji: -średnia ocen -znajomość języka obcego -motywacja

17 Zasady wyjazdu: - wyjazdy tylko do uczelni posiadających Kartę Erasmusa, z którymi podpisano umowy na wymianę studentów - studenci zarejestrowani na studiach I, II, III stopnia – studia stacjonarne i niestacjonarne - studenci co najmniej II roku studiów - okres studiowania od 3 miesięcy do jednego roku (w tym samym roku akademickim)

18 uczelnia przyjmująca nie pobiera czesnego - student otrzymuje stypendium wyrównujące zwiększone koszty utrzymania za granicą - wyjazd nie wydłuża czasu studiów (uczelnia macierzysta zobowiązuje się do uznania okresu studiów odbytych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej) - student wyjeżdżający nie powinien tracić praw studenta w Polsce (kontynuacja wypłat stypendiów krajowych) - student powinien być traktowany przez uczelnię przyjmującą na zasadach obowiązujących studentów lokalnych

19 Praktyki można odbyć w miejscach takich jak: -przedsiębiorstwa, -placówki naukowo-badawcze, -organizacje non-profit, -inne instytucje (muzea, biblioteki, szpitale itp.) Praktyk nie można odbyć w instytucjach unijnych odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą

20 Praktyki trwają od 3 miesięcy do roku (w tym samym roku akademickim)
Praktyki trwają od 3 miesięcy do roku (w tym samym roku akademickim). Aby wyjechać na praktyki ważna jest znajomość języka kraju, w którym odbędzie się praktyka albo języka, który wymagany jest w instytucji przyjmującej oraz aktywność na uczelni (uczestnictwo np. w kołach naukowych), motywacja itp.

21 Instytucja przyjmująca może ale nie musi wypłacać wynagrodzenia
Instytucja przyjmująca może ale nie musi wypłacać wynagrodzenia. Sprawę tę reguluje odrębna umowa między studentem a instytucją przyjmującą.

22 Student może podczas swoich studiów, niezależnie od liczby studiowanych kierunków oraz liczby uczelni macierzystych, zrealizować: Jednokrotny wyjazd na studia (SMS) Jednokrotny wyjazd na praktykę (SMP) Jednokrotny wyjazd do uczelni partnerskiej w ramach realizowanych studiów w programie Erasmus Mundus Łączna długość pobytów SMS, SMP oraz w Programie Erasmus Mundus nie może przekroczyć 24 miesięcy.

23 Jak ubiegać się o wyjazd: studia złożenie dokumentów w odpowiedzi na ogłoszony nabór (CV, wniosek dla kandydatów, ksero certyfikatu z jęz. obcego) praktyka formularz deklaracji wyjazdu, Training Programme, ksero certyfikatu z jęz. obcego Dokumenty należy składać do Koordynatora Instytutowego

24 Złożenie wymaganych dokumentów (wniosku, CV, kserokopii certyfikatu językowego) do Koordynatora w terminie do dnia 5 kwietnia 2013r.

25 Koordynatorzy dostarczają dokumenty studentów do Rektoratu do 8 kwietnia 2013r.

26 Koordynator Wydziałowy – Pani dr Małgorzata Kwaśniewska Koordynator Instytutowy – Pani dr Małgorzata Stawiak-Ossosińska

27 Kolejnym etapem jest egzamin z języka obcego (osoby posiadające certyfikat na poziomie B2 oraz osoby studiujące filologie obce są zwolnione z egzaminu)

28 Certyfikaty, które zwalniają z egzaminu: · Język angielski, Język francuski, Język niemiecki: egzamin od poziomu TELC B2 lub Uczelniany Egzamin Certyfikacyjny od poziomu B2, od poziomu FCE, od poziomu Zertifikat Deutsch

29 Egzamin językowy w Studium Języków Obcych (w przypadku studentów, którzy nie posiadają certyfikatu językowego) pomiędzy kwietnia 2013r.– (o dokładnym terminie egzaminu studenci zostaną poinformowani indywidualnie).

30 Wybór kandydatów przez Komisję Kwalifikacyjną 29 kwietnia 2013r
Wybór kandydatów przez Komisję Kwalifikacyjną 29 kwietnia 2013r. O wynikach naboru studenci zostaną poinformowani indywidualnie (praktykuje się, że informacja o wynikach naboru przesyłana jest na adres studenta w przeciągu kilku dni po posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej).

31 Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez komisję: - Przygotowanie Learning Agreement z Instytutowym Koordynatorem - Kontakt z uczelnią partnerską - Podpisanie umowy o grant - Pozostałe formalności

32 Bieżące informacje o Programie i możliwościach uczestniczenia w nim zamieszczane są na stronie internetowej uczelni zakładka LLP- Erasmus.

33 Kontakt: Anna Śledzik Biuro Współpracy z Zagranicą ul
Kontakt: Anna Śledzik Biuro Współpracy z Zagranicą ul. Żeromskiego 5 Tel. (41)


Pobierz ppt "Współpraca Polski z zagranicą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google