Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK WYJECHAĆ NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU LLP - ERASMUS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK WYJECHAĆ NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU LLP - ERASMUS"— Zapis prezentacji:

1 JAK WYJECHAĆ NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU LLP - ERASMUS
JAK WYJECHAĆ NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU LLP - ERASMUS? Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej

2 Wyjazdy na studia jednokrotny wyjazd na studia;
stypendium pokrywa dodatkowe koszty związane z wyjazdem (podróż, ubezpieczenie, przygotowanie językowe, zwiększone koszty utrzymania za granicą), student powinien zgromadzić odpowiednie środki finansowe; wyjazdy studentów do uczelni, z którymi IFE podpisało umowy Erasmus; pobyt w uczelni partnerskiej – semestr 6 wyjazd na semestr 5 i 6 - ostateczną decyzję podejmuje Dziekan na podstawie możliwości realizacji przez Was za granicą przedmiotów spełniających wymagania minimum programowego sem. 5.

3 Wyjazdy na studia uczelnia macierzysta zobowiązuje się do uznania okresu studiów odbytych w uczelni zagranicznej; student wyjeżdżający nie traci praw studenta w Polsce; uczelnia przyjmująca nie pobiera czesnego; w chwili wyjazdu wymagana aktualna rejestracja na sem. 6 lub przy wyjeździe na sem. 5 i 6 pełna rejestracja po sem. 4(bez braków punktowych).

4 Wyjazdy na studia Kryteria kwalifikacji
Możliwość realizacji za granicą programu studiów zgodnego z kierunkiem studiów w PŁ, liczba miejsc dla danej specjalności na uczelni partnerskiej oraz: a) średnia ocen z sem. 2 i 3 (wymagana rejestracja na sem. 4) - max. 5 pkt b) ocena z egzaminu z języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia w uczelni przyjmującej (lub certyfikat) - max 5 pkt* c) ocena subiektywna - max 2 pkt Punktacja końcowa jest sumą składników a x 2 + b (+ c)* . * przy wyjeździe na uczelnię, która prowadzi zajęcia w innym języku niż język wykładowy danego studenta na IFE.

5 Harmonogram rekrutacji
intensywne kursy językowe -30 godz.-nieobowiązkowe zapisy na listę kwalifikacyjną – DWZ IFE, zapisy na egzaminy języków obcych u p. Krystyny Ogłozińskiej, Rektorat, pok. 109, I p., ul. Skorupki 6/8, opłata 10 zł, składanie certyfikatów znajomości języka – miejsce j.w., egzaminy pisemne i ustne z języków obcych, wywieszenie na tablicy informacyjnej IFE wyników kwalifikacji, ostateczny termin składania formularzy wyjazdowych na cały rok ostateczny termin składania formularzy na sem. 6. (Uwaga na terminy przyjmowania dokumentów na poszczególnych uczelniach)

6 Wyjazdy studentów na studia 2010/2011
Podział krajów docelowych w zależności od kosztów utrzymania: grupa I – Dania, Finlandia, Francja, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania grupa II– Austria, Belgia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Włochy grupa III– Czechy, Rumunia, Turcja

7 Organizacja wyjazdu Złożenie na IFE formularzy wyjazdowych w 3 egz.:
podanie o zgodę na wyjazd (tylko 1 egz.) Application Form (formularz PŁ lub własny poszczególnych uczelni), Learning Agreement (LA) podpisany przez opiekuna specjalności, realizacja minimum programowego z sem. 5. Aneks do Learning Agreement Transcript of Records, oświadczenie o nr konta (tylko 1 egz.) IFE wysyła dokumenty do uczelni zagranicznej.

8

9 Organizacja wyjazdu Uczelnia zagraniczna przesyła list akceptacyjny (poczta, mail) i dodatkowe formularze, w tym na zakwaterowanie, Student dostarcza list do Działu Współpracy z Zagranicą PŁ,(mail, osobiście) i umawia się na podpisanie umowy, na podstawie której otrzymuje grant, Student przedstawia umowę w Narodowym Funduszu Zdrowia, gdzie otrzymuje Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, Grant jest przelewany przez DWZ na konto w dwóch ratach (przed wyjazdem - za 3 miesiące i po 3 m-cach – reszta, Student sam załatwia zakwaterowanie, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe.

10 Realizacja wyjazdu Realizacja programu studiów zgodnie z zapisami z LA, Ewentualne zmiany – przesłanie formularza Changes to LA na IFE, Kontynuacja wypłat należnych stypendiów krajowych, Ewentualne przedłużenie pobytu. Ewentualne problemy z zaliczeniami – prosimy informować o nich jak najszybciej!

11 Rozliczenie wyjazdu Potwierdzenie pobytu w uczelni partnerskiej (dla DWZ PŁ) Transcript of Records, Zaliczenie okresu studiów, wypełnienie formularza on-line w systemie SID, Ewentualne uzupełnienie minimum programowego z 5 sem. Po powrocie z zagranicy uzyskanie poniżej 30 pkt. na sem. lub 60 na rok oznacza konieczność odpłatnego uzupełniania braków punktowych, brak zaliczenia okresu studiów za granicą - konieczność zwrotu grantu, Ankieta on-line na stronie Agencji Narodowej, Ewentualne podpisanie Aneksu do umowy.

12 INFORMACJE i formularze
IFE Dagmara Lhomme (uczelnie francuskie) Małgorzata Świt Magdalena Drabek Joanna Auguścik DWZ, Skorupki 10/12, pok. 104 Beata Ogrodowczyk Pn-śr 9:00 – 12:00 Czw – pt 12-15 tablica informacyjna przy dziekanacie IFE www poszczególnych uczelni zagranicznych


Pobierz ppt "JAK WYJECHAĆ NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU LLP - ERASMUS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google