Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla kandydat ó w na wyjazd na praktyki w ramach Programu Erasmus Beata Ogrodowczyk Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej 08.04.2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE INFORMACYJNE dla kandydat ó w na wyjazd na praktyki w ramach Programu Erasmus Beata Ogrodowczyk Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej 08.04.2010."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE INFORMACYJNE dla kandydat ó w na wyjazd na praktyki w ramach Programu Erasmus Beata Ogrodowczyk Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej 08.04.2010

2 Plan prezentacji 1.Zasady wyjazdowe 2.Dofinansowanie do wyjazdu 3.Kwalifikacja na wyjazd 4.Dokumenty aplikacyjne 5.Organizacja wyjazdu 6.Realizacja wyjazdu / Przedłużenie pobytu 7.Rozliczenie wyjazdu/ Uznanie okresu praktyk

3 Zasady ogólne Wyjazdy studentów: student zarejestrowany w PŁ na kierunku studiów I, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów doktoranckich student po drugim roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, z zamkniętym semestrem poprzedzającym wyjazd obywatel kraju uczestniczącego w programie, stypendysta Rządu Polskiego, uchodźca, student z kartą stałego pobytu student nie będący na urlopie

4 Zasady ogólne Wyjazdy studentów: w celu zrealizowania stażu/praktyki w przedsiębiorstwie, organizacji, uczelni wyższej, instytucji szkoleniowej lub badawczej w innym kraju uczestniczącym w programie Wyjazdy w czasie wakacji (3 miesiące) i semestralne uznanie okresu praktyk student wyjeżdżający nie traci praw studenta w Polsce

5 Zasady ogólne Wyjazdy studentów: pobyt od 3 do 12 miesięcy zgodnie z zaproszeniem z instytucji przyjmującej pobyt w przedziale czasowym od 1 czerwca 2010 do 30 września 2011 wyjazd na praktykę Erasmusa możliwy RAZ W ŻYCIU

6 Podział na 3 grupy państw w zależności od koszt ó w utrzymania: 1 grupa – Dania, Finlandia, Francja, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania – ok.400 euro 2 grupa – Austria, Belgia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Włochy – ok.350 euro 3 grupa - Czechy, Rumunia, Słowacja, Turcja – ok.300 euro Grant Erasmus - prognozy

7 Grant wypłacany maksymalnie na 6 miesięcy Grant dla studentów IFE wypłacany na 3 miesiące Grant jest przelewany na konto w dwóch ratach, jeśli wyjazd trwa dłużej niż 4 miesiące Decyzja o wysokości grantu – lipiec 2010 Grant Erasmus - prognozy

8 Dofinansowanie do kosztów podróży z PŁ Kwota ryczałtowa – 1000 PLN Wypłata z Funduszu Centralnego Dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych Wniosek do Agencji Narodowej Pomoc ze strony PŁ w aplikacji o dodatkowe fundusze dla osób niepełnosprawnych Dodatkowe dofinansowanie rok akademicki 2010/2011

9 Protokół kwalifikacyjny podpisują Prodziekan ds. Studenckich i Wydziałowy Koordynator Erasmusa ds. Praktyk Średnia ocen Potwierdzenie znajomości języka obcego – poziom B1 List intencyjny z instytucji przyjmującej Ostateczna lista osób zakwalifikowanych zatwierdzona przez Uczelnianego Koordynatora Erasmusa – lipiec 2010 Kwalifikacja na wyjazd

10 DOKUMENTY Dostępne na stronie ERASMUS.P.LODZ.PL/wyjazdy studentów na praktykę/ dokumenty Termin składania dokumentów - MIESIĄC przed wyjazdem na praktykę: Podanie studenta o zgodę na wyjazd Porozumienie o programie praktyki i Karta Jakości Porozumienie o programie praktyki Formularz aplikacyjny Oświadczenie finansowe

11 Karta Jakości Praktyk Firma zobowiązuje się: Przydzielić studentom zadania i obowiązki (jak wyszczególniono w Porozumieniu o programie praktyki) Zapewnić im dostęp do odpowiedniego wyposażenia i materiałów Sporządzić umowę lub równorzędny dokument dot. praktyki zgodnie z wymogami prawa krajowego Wyznaczyć mentora (opiekuna) Zapewnić wsparcie praktyczne, o ile zajdzie taka potrzeba Sprawdzać czy studenci posiadają odpowiednie polisy ubezpieczeniowe oraz ułatwiać im zrozumienie kultury kraju goszczącego

12 Karta Jakości Praktyk Student zobowiązuje się: Przestrzegać ustaleń wynegocjowanych w związku z daną praktyką i dołożyć wszelkich starań, aby pomyślnie ukończyć praktykę Stosować się do zasad i przepisów instytucji przyjmującej, obowiązujących w niej godzin pracy, kodeksu postępowania oraz zasad zachowania poufności Kontaktować się z uczelnią macierzystą w przypadku wszelkich problemów lub zmian dotyczących praktyki Po zakończeniu praktyki przedłożyć sprawozdanie wraz z wszelką wymaganą dokumentacją

13 Oświadczenie o numerze konta: wypełnić na formularzu dostępnym na stronie erasmus.p.lodz.pl podać numer rachunku, nazwę banku, adres, walutę dostarczyć podstemplowane i podpisane przez pracownika banku w przypadku konta internetowego - załączyć kopię strony umowy z numerem konta ustanowić Pełnomocnika do konta, który pozostaje w kraju w trakcie pobytu na stypendium Oświadczenie o numerze konta

14 Organizacja wyjazdu Student podpisuje umowę wyjazdową, na podstawie której otrzymuje grant Grant jest przelewany na konto Student przedstawia umowę w Narodowym Funduszu Zdrowia, gdzie otrzymuje Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego Student ubezpiecza się indywidualnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej na czas podróży i pobytu w firmie

15 realizacja programu praktyki zgodnie z zapisami z TA ewentualne zmiany – przesłanie formularza Changes to TA w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia praktyki przelewy kolejnych rat należnego grantu kontynuacja wypłat należnych stypendi ó w krajowych możliwe przedłużenie za zgodą Wydziału – bez gwarancji otrzymania grantu na dodatkowy okres (pobyt na praktyce nie dłużej niż do 30.09.2011) Realizacja wyjazdu

16 DOKUMENTY PO POWROCIE Student dostarcza do BMWS w terminie do 30 dni od zakończenia praktyki (zgodnie z umową wyjazdową): Zaświadczenie o odbyciu praktyki – work confirmation Zaświadczenie o odbyciu praktyki Sprawozdanie – zadania i umiejętności Sprawozdanie Ankieta stypendysty Student dostarcza do Wydziałowego Koordynatora Erasmusa ds. Praktyk: Sprawozdanie merytoryczne

17 Uznanie okresu pobytu za granicą Decyzja o uznaniu – Prodziekan ds. Studenckich Praktyka jako dodatkowe osiągnięcie – Suplement do Dyplomu 1,5 pkt. za każdy tydzień pobytu, o ile Prodziekan ds. Studenckich nie uzna części praktyki za równoważną przedmiotom/ zaliczeniom/ egzaminom Jeśli warunki z TA nie zostaną spełnione, Prorektor ds. Studenckich wraz z Uczelnianym Koordynatorem mogą zdecydować o konieczności zwrotu części lub całości grantu

18 KONTAKT ERASMUS@P.LODZ.PL Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej Godziny przyjęć student ó w: ul. Skorupki 10/12 pon-śr 9.00-12.00 I piętro, pok. 104 czw-pt 12.00-15.00 tel. 42 631 2 8 89 Uczelniany Koordynator Programu Erasmus Doc dr Tomasz Saryusz-Wolski Kierownik BMWS – Małgorzata Świt Administracyjni Koordynatorzy Programu Erasmus Beata Ogrodowczyk – beata.ogrodowczyk@p.lodz.plbeata.ogrodowczyk@p.lodz.pl Bożena Owczarek


Pobierz ppt "SPOTKANIE INFORMACYJNE dla kandydat ó w na wyjazd na praktyki w ramach Programu Erasmus Beata Ogrodowczyk Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej 08.04.2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google