Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia w ramach Programu LLP- Erasmus w roku akad. 2011/12 Program spotkania: 1. Liczba.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia w ramach Programu LLP- Erasmus w roku akad. 2011/12 Program spotkania: 1. Liczba."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia w ramach Programu LLP- Erasmus w roku akad. 2011/12 Program spotkania: 1. Liczba studentów zakwalifikowanych do wyjazdu 2. Szacunkowa wysokość stypendium/dofinansowania 3. Kontakt z uczelnią partnerską 4. Koordynator Instytutowy (przygotowanie Learning Agreement, Uzgodnienia zaliczenia części studiów) 5. Rektorat (formularz wyjazdowy, umowa finansowa, ankieta stypendysty) 6. Ubezpieczenie zdrowotne (NFZ) 7. Rachunek bankowy 8. Praktyki zawodowe 9. Stypendyści- relacje z pobytu 10. Pytania i odpowiedzi 11. Zakończenie spotkania

2 Liczba studentów zakwalifikowanych do wyjazdu Ilość wniosków – 60 Pozytywnie zaopiniowanych- 53 Lista rezerwowa- 4, negatywnie - 3 Kierunki studiów, z jakich studenci wyjadą (12 kierunków): filologia polska, filologia rosyjska, filologia angielska, filologia germańska, historia, pedagogika, praca socjalna, sztuki piękne, zarządzanie, ekonomia, politologia, biotechnologia Kraje, do których studenci wyjadą ( 8 krajów): Słowacja, Turcja, Włochy, Hiszpania, Czechy, Litwa, Dania, Niemcy Grupy krajów (wg kosztów utrzymania) I grupa – Dania II grupa – Hiszpania, Włochy, Niemcy III grupa – Słowacja, Czechy, Litwa, Turcja

3 Wysokość stypendium/dofinansowania Nie jest jeszcze dokładnie znana Uzależniona od kraju, do którego student wyjedzie Dane z roku akad. 20010/11: 1 grupa – ok. 440 euro/m-c 2 grupa – ok. 360 euro/m-c 3 grupa – ok. 270 euro/m-c Uwaga! Stypendium z budżetu Programu LLP- Erasmus należy traktować jako dofinansowanie. Nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z pobytem za granicą. Należy się liczyć z zaangażowaniem środków własnych Wyplata stypendium: w II ratach I rata- 80% ogólnej kwoty przyznanego stypendium- przed wyjazdem II rata- 20% po powrocie z uczelni zagranicznej Uwaga! Studenci posiadający orzeczenie o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie ze specjalnego funduszu Narodowej Agencji- wniosek składany za pośrednictwem uczelni

4 Kontakt z uczelnią partnerską Wykaz osób do kontaktu w uczelni partnerskiej dostępny jest na stronie: http://www.erasmus.ujk.edu.pl/index.php?id=24 Następnie kliknąć- umowy bilateralne

5 Koordynator Instytutowy Wykaz Koordynatorów Instytutowych: http://www.erasmus.ujk.edu.pl/index.php?id=16 Dokumenty: Learning Agreement – 3 egz. Uzgodnienia zaliczenia części studiów – 2 egz. Formularze dostępne na stronie: http://www.erasmus.ujk.edu.pl/index.php?id=27

6 Rektorat 1.Formularz wyjazdowy – 1 egz. 2.Umowa finansowa – 2 egz. 3.Ankieta stypendysty – składana po powrocie, forma on- line (http://www.erasmus.org.pl/index.php/ida/171/ nazwa użytkownika: student, hasło: erazm) Formularze dla studentów : wyjazdowy i umowa finansowa również dostępne na stronie www UJK, http://www.erasmus.ujk.edu.pl/index.php?id=27

7 Kursy EILC- Intensywne kursy językowe Erasmusa Intensywne kursy językowe Erasmusa (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) to kursy mniej znanych języków UE i innych krajów uczestniczących w programie Erasmus. Kursy te przeznaczone są dla stypendystów Erasmusa, przyjeżdżających na studia lub praktykę do kraju, w którym mówi się językiem rzadziej stosowanym i nauczanym. W kraju tym kursy organizowane są przez wybrane ośrodki nauczania języków. Czas trwania kursu: od 2 do 6 tygodni. Kurs musi obejmować minimum 60 godzin zajęć. Sposób ubiegania się o udział w kursach Zainteresowani studenci - stypendyści Erasmusa, zgłaszają swoje kandydatury za pośrednictwem uczelnianego (lub wydziałowego) koordynatora Erasmusa w swojej uczelni. Student wypełnia standardowy formularz zgłoszeniowy elektronicznie i przesyła go mailem do koordynatora Erasmusa (lub osoby kontaktowej ds. Erasmusa). Koordynator wypełnia część końcową formularza, w której zatwierdza zgłoszenie studenta oraz podaje swoje dane kontaktowe. Formularz musi zostać przesłany mailem przez koordynatora uczelnianego lub biuro Erasmusa bezpośrednio do instytucji organizującej kurs albo, w przypadku niektórych krajów docelowych, do Agencji Narodowej Programu Erasmus.ZGŁOSZENIA POWINNY ZOSTAĆ WYSŁANE TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (należy wysyłać wypełniony plik Worda). Szczegółowe informacje o intensywnych kursach językowych Erasmusa (EILC) w Europie oraz wykaz organizatorów w poszczególnych krajach wraz z ich danymi kontaktowymi dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.Komisji Europejskiej Terminy nadsyłania zgłoszeń studentów przez ich macierzyste uczelnie do organizatorów kursów - rok 2011/12 do 1 czerwca 2011 r. - na kursy odbywające się latem 2011 r. do 30 października 2011 r. - na kursy odbywające się w styczniu-lutym 2012 r. Więcej informacji: http://www.erasmus.org.pl/index.php/ida/8/

8 Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie zdrowotne – student wykupuje we własnym zakresie NFZ formularz – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Informacje: Kielce, NFZ – Wydział Współpracy Międzynarodowej, nr tel. 041- 3646222

9 Rachunek bankowy Każda osoba musi mieć rachunek bankowy prowadzony najlepiej w walucie Euro. Rachunek w Banku – Citi Handlowy, środki na koncie w ciągu 1-go dnia od dyspozycji wydania przelewu

10 ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE Możesz wyjechać na praktykę zgodną z kierunkiem studiów oraz zainteresowaniami. Podnieść kwalifikacje zawodowe tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

11 ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE Gdzie można odbyć praktykę: Przedsiębiorstwa, placówki naukowo- badawcze, organizacje non-profit, inne instytucje (muzea, biblioteki, szpitale itp..) Gdzie nie można odbyć praktyk: Instytucje unijne odpowiedzialne za zarządzanie unijnymi programami, polskie placówki dyplomatyczne za granicą

12 ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE Długość trwania praktyki: Min. 3 miesiące – max 1rok, (ten sam rok akademicki) Kryteria: Znajomość języka kraju, w którym odbędzie się praktyka albo języka, który wymagany jest w instytucji przyjmującej, aktywność na uczelni (uczestnictwo np. w kołach naukowych), motywacja itp.

13 ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE Jak ubiegać się o wyjazd na praktykę?: Ponowny nabór- jesienią 2011r. – na wyjazdy do 25 września 2012r. Należy śledzić informacje na stronie www.ujk.kielce.pl - zakładka LLP- Erasmus

14 ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE Dofinansowanie przez uczelnię: wys. stypendium zbliżona, jak na wyjazdy na studia Wynagrodzenie w okresie praktyki: Instytucja przyjmująca może ale nie musi wypłacać wynagrodzenia. Sprawę tę reguluje odrębna umowa między studentem a instytucją przyjmującą.

15 Osoby do kontaktu na szczeblu ogólnouczelnianym Uczelniany Koordynator ds. Programu LLP- Erasmus Prof. zw. dr hab. Wiesław Caban – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Tel. 041- 349 72 04, fax 041- 349 72 01 E-mail: reknauk@ujk.kielce.pl

16 Osoby do kontaktu na szczeblu ogólnouczelnianym Obsługa Programu LLP- Erasmus Mgr Ewa Włodarczyk Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą ul. Żeromskiego 5 Tel. (41) 349 72 32 www.ujk.kielce.pl E-mail: erasmus@ujk.kielce.pl

17 Stypendyści Relacje z pobytu

18 Pytania i odpowiedzi

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia w ramach Programu LLP- Erasmus w roku akad. 2011/12 Program spotkania: 1. Liczba."

Podobne prezentacje


Reklamy Google