Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ERASMUS… … czyli jak odbyć część studiów za granicą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ERASMUS… … czyli jak odbyć część studiów za granicą"— Zapis prezentacji:

1 ERASMUS… … czyli jak odbyć część studiów za granicą

2 ERASMUS ? The EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students; Ustanowiony w 1987 r. W 1995 r. włączony do SOCRATESa. Od 2007 r. część programu Uczenie się przez całe życie (LLP – The Lifelong Learning Programme – Program, który będzie istniał do 2013 r.);

3 Program unijny dla europejskich szkół wyższych; Wpiera mobilność studentów i pracowników uczelni;

4 Obecnie w programie uczestniczy 31 krajów: 27 państw UE – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Kraj kandydujący – Turcja.

5 Warunki skorzystania z wyjazdów studenckich w ramach LLP Erasmus: Studiowanie na uczelni, która posiada Kartę Uczelni Erasmusa – zarejestrowanie na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich; Posiadanie polskiego obywatelstwa (lub obywatelstwa innego kraju uczestniczącego w Erasmusie), ew. posiadanie statusu uchodźcy lub karty stałego pobytu w Polsce. Student/doktorant do tej pory nie uczestniczył w programie LLP/Erasmus (również na innych uczelniach).

6 Do JAKIEJ UCZELNI można wyjechać? Do uczelni partnerskiej współpracującej z PAT. Obowiązują umowy podpisywane między konkretnymi wydziałami/instytutami.

7 Oferta wyjazdów na r.a. 2009/2010 dla WT PAT Hiszpania : Universidad de Nawarra Niemcy : Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Szwajcaria : Universität Freiburg Francja : Université Catholique de Lille Czechy : Univerzita Karlova v Praze Słowenia : Univerza v Ljubljani Słowacja : Katolícka univerzita v Ružomberku

8 Oferta wyjazdów na r.a. 2009/2010 dla WF PAT Niemcy : Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Szwajcaria : Universität Freiburg (Być może Włochy : Universita degli Studi di Trieste; Universita degli Studi di Verona)

9 Oferta wyjazdów na r.a. 2009/2010 dla WHiDK PAT Dla kierunku Historia Sztuki: Czechy : Univerzita Karlova v Praze

10 Oferta wyjazdów na r.a. 2009/2010 dla WT Tarnów PAT Słowenia : Univerza v Ljubljani

11 Oferta wyjazdów na r.a. 2009/2010 dla WNS PAT Słowacja : Katolícka univerzita v Ružomberku

12 NA JAK DŁUGO? Pobyt za granicą w ramach Erasmusa może trwać od 3 do 12 miesięcy. Uczelnie wysyłają swoich studentów na okres, który łatwo jest zaliczyć, np. jeden semestr. Pobyt nie może wykroczyć poza jeden, ten sam rok akademicki.

13 KIEDY? Na część studiów można wyjechać po ukończeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia.

14 JAKIE TRZEBA SPEŁNIAĆ KRYTERIA? Dobre wyniki w nauce; Znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone zajęcia za granicą (w uczelni goszczącej trzeba będzie aktywnie uczestniczyć w zajęciach oraz zdawać egzaminy); Dodatkowe kryteria oceny kandydatów – przyjęte przez Uczelnię.

15 WYSOKOŚĆ STYPENDIUM Stypendium Erasmusa jest dofinansowaniem, które nie pokrywa pełnych kosztów pobytu za granicą. Kwota stypendium – różna w poszczególnych latach i w zależności od uczelni; Limity określone przez UE oraz NA.

16 INNE SPRAWY FINANSOWE Zwolnienie z opłat za studia i egzaminy w uczelni zagranicznej; Zwolnienie z opłaty administracyjnej w PAT; Ciągłość otrzymywania stypendium naukowego, socjalnego podczas pobytu za granicą.

17 ZALICZENIE OKRESU STUDIÓW PRZEZ UCZELNIĘ MACIERZYSTĄ Okres studiów za granicą równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej. Warunek: zaliczenie wszystkich przedmiotów uzgodnionych w Porozumieniu o programie zajęć.

18 UCZESTNICTWO W PROGRAMIE ERASMUS TO MOŻLIWOŚĆ DLA STUDENTA: Realizacji części studiów w zagranicznej uczelni i w międzynarodowym otoczeniu, Poznania systemu kształcenia i metod nauczania w innym kraju, Podniesienia kompetencji językowych, Nawiązania nowych znajomości, Poznania innych kultur, Poprawienia umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

19 ATUTY programu ERASMUS: Zapewnienie uznania okresu studiów za granicą za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej; Zapewnienie bezpłatnego miejsca na studiach w uczelni zagranicznej; Zapewnienie pomocy ze strony uczelni zagranicznej + ESN; Pobyt na stypendium Erasmusa nie wymaga wzięcia urlopu dziekańskiego; Pracodawcy w Polsce uważają udział w programie Erasmus za oczywisty i prawie niezbędny. Mocny argument podczas ubiegania się o pracę.

20 Strona internetowa programu: www.erasmus.org.pl Wszelkie pytania związane z Erasmusem można kierować na adres: erasmus@pat.krakow.pl


Pobierz ppt "ERASMUS… … czyli jak odbyć część studiów za granicą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google