Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzaminy zawodowe w roku szkolnym 2013/2014

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzaminy zawodowe w roku szkolnym 2013/2014"— Zapis prezentacji:

1 Egzaminy zawodowe w roku szkolnym 2013/2014
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

2 Terminy egzaminów zawodowych w 2014 r.

3 Terminy egzaminów zawodowych w 2014 r.
3

4 Terminy egzaminów zawodowych w 2014 r.

5 Terminy egzaminów – nowy egzamin zawodowy
5

6 Terminy egzaminów – nowy egzamin zawodowy
6

7

8 Wytyczne MEN do organizacji nowego egzaminu
egzamin przyjazny dla ucznia, to znaczy, że jest przeprowadzany: w tych samych warunkach, w których odbywa się kształcenie – w szkole, do której uczęszcza lub w miejscu praktycznej nauki zawodu przez nauczycieli szkoły (skład zespołów nadzorujących) w czasie roku szkolnego w jednym roku w zakresie tylko jednej kwalifikacji (gdy w zawodzie na poziomie technikum zostały wyodrębnione 3 kwalifikacje, to w II klasie uczeń zdaje pierwszą kwalifikację, w III klasie – drugą, w IV klasie (do końca lutego) – trzecią w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu (przy komputerze) jeden egzaminator ocenia 6 zdających, to znaczy, że na część praktyczną egzaminu w ośrodkach egzaminacyjnych zostanie przygotowanych tyle stanowisk egzaminacyjnych (minimum 3 stanowiska w sali egzaminacyjnej) egzamin jest jednakowy dla uczniów, absolwentów szkół i KKZ, eksternów – mogą zdawać w tych samych salach 8 8

9 Problemy do rozwiązania
Zapewnienie wymaganego wyposażenia ośrodków egzaminacyjnych oraz dostępności wyposażenia na egzaminu Zapewnienie udziału egzaminatorów w części praktycznej egzaminu Organizacja egzaminu dla młodocianych – uczniów klas wielozawodowych Organizacja egzaminu w szkołach/placówkach specjalnych i ośrodkach szkolno-wychowawczych, które dotychczas sporadycznie organizowały egzaminy dla swoich absolwentów 9 9

10 Co ułatwi sprawne przeprowadzenie egzaminów?
współpraca z pracodawcami porozumienia pomiędzy szkołami i placówkami wykorzystanie funduszy unijnych w latach zwiększenie liczby stanowisk – skrócenie czasu trwania części praktycznej egzaminu zwiększenie liczby egzaminatorów zapewnienie faktycznej dostępności egzaminatorów w czasie egzaminów (planowanie organizacji zajęć prowadzonych przez egzaminatorów z uwzględnieniem terminów egzaminów) Co może być ograniczeniem? brak pracowni w szkołach długi czas trwania (liczba zmian) egzaminu w danej szkole/placówce brak egzaminatorów w danym zawodzie na terenie OKE, np. brak jest zgłoszeń kandydatów: w zawodach medycznych i społecznych konieczność dojazdu egzaminatorów z odległych miejscowości 10 10

11 Niezbędne informacje i komunikaty
11 11

12 Niezbędne informacje i komunikaty
12 12


Pobierz ppt "Egzaminy zawodowe w roku szkolnym 2013/2014"

Podobne prezentacje


Reklamy Google