Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w szkolnictwie zawodowym wprowadzane od września 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w szkolnictwie zawodowym wprowadzane od września 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w szkolnictwie zawodowym wprowadzane od września 2012 r.

2 W zawodach wyodrębniono kwalifikacje - w zasadniczych szkołach zawodowych jest to najczęściej jedna kwalifikacja, w niektórych zawodach - dwie - w czteroletnim technikum są to dwie lub trzy kwalifikacje.

3 Potwierdzanie kwalifikacji odbywać się będzie etapowo: - W zsz pierwsza kwalifikacja potwierdzana będzie przed zakończeniem nauki w klasie drugiej a druga kwalifikacja – przed zakończeniem klasy trzeciej, zaś przy jednej kwalifikacji w zawodzie egzamin będzie przed zakończeniem nauki w klasie trzeciej. - W czteroletnim technikum pierwsza kwalifikacja będzie potwierdzana po pierwszym semestrze klasy trzeciej, druga – przed zakończeniem drugiego semestru klasy trzeciej, trzecia kwalifikacja – po pierwszym semestrze klasy czwartej.

4 Podstawowe zmiany: Rozdzielenie terminu matury od terminu egzaminów zawodowych, Potwierdzanie kwalifikacji w czasie pobytu ucznia w szkole, Uczniowie zsz nie tracą ciągłości kształcenia, zachowana jest jego drożność, Pozostałe kwalifikacje w zawodzie absolwent szkoły zdobywa na kursach kwalifikacyjnych.

5 Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej : - Po ukończeniu szkoły uzyskuje wykształcenie zasadnicze zawodowe a po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne, zaś po zdaniu egzaminów z wszystkich kwalifikacji w zawodzie - dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie. - Następnie może uzyskać wykształcenie średnie, gdy ukończy liceum ogólnokształcące dla dorosłych i tytuł technika, po ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych z pozostałych kwalifikacji i zdaniu egzaminów z tych kwalifikacji.

6 Rozłożenie w czasie potwierdzania kolejnych kwalifikacji w zawodzie, co powinno uczniom ułatwić uczenie się Możliwość szybkiego nabywania nowych kwalifikacji oraz przekwalifikowania się Wydzielenie treści z zakresu części teoretycznej i części praktycznej Zwiększenie znaczenia przygotowania praktycznego (ponad 50% zajęć przeznaczono na kształcenie praktyczne) Zalety nowego systemu :


Pobierz ppt "Zmiany w szkolnictwie zawodowym wprowadzane od września 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google