Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obowiązkowy Egzamin z Matematyki Obowiązkowy Egzamin z Matematyki 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obowiązkowy Egzamin z Matematyki Obowiązkowy Egzamin z Matematyki 2010."— Zapis prezentacji:

1 Obowiązkowy Egzamin z Matematyki Obowiązkowy Egzamin z Matematyki 2010

2 Stan prawny Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

3 Struktura i forma egzaminu Egzamin maturalny z matematyki zdawanej jako przedmiot obowiązkowy jest zdawany na poziomie podstawowym. Egzamin trwa 170 minut Egzamin maturalny z matematyki zdawanej jako przedmiot dodatkowy jest zdawany na poziomie rozszerzonym. Egzamin trwa 180 minut.

4 Opis arkusza dla poziomu podstawowego Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup zadań: zadania zamknięte zadania otwarte krótkiej odpowiedzi zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi

5 Zawiera od 20 do 30 zadań zamkniętych. Do każdego z tych zadań są podane cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Każde zadanie z tej grupy jest punktowane w skali 0 - 1 pkt. Zdający udziela odpowiedzi, zaznaczając je na karcie odpowiedzi. Powrót Zadania zamknięte

6 Zadania otwarte Druga grupa zadań zawiera od 5 do 10 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi punktowanych w skali 0 -2 punktów Trzecia grupa zadań zawiera od 3 do 5 zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi punktowanych w skali 0 - 4 pkt oraz 0 - 5 pkt albo 0 - 6 pkt. Powrót

7 Wynik egzaminu Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający może otrzymać maksymalnie 50 punktów Egzamin jest zdany, jeżeli zdający uzyskał minimum 30% punktów możliwych do uzyskania na danym poziomie

8 Opracowała mgr Ewa Ryszka

9 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Obowiązkowy Egzamin z Matematyki Obowiązkowy Egzamin z Matematyki 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google