Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014"— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014
CKZiU Pionki

2 TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W 2014 ROKU
SESJA LETNIA (dla osób kończących szkołę w kwietniu lub czerwcu): Etap pisemny - 23 czerwca 2014 r. (poniedziałek) godz dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe Etap praktyczny: - od 24 do 27 czerwca 2014 r. dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika - od 1 lipca do 8 sierpnia 2014 r. dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 29 sierpnia 2014r.

3 Egzamin potwierdzający kwalifikacje
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla absolwentów: - zasadniczych szkół zawodowych - techników - techników uzupełniających - szkół policealnych

4 Egzamin potwierdzający kwalifikacje
Egzamin zawodowy przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od czerwca do sierpnia (najczęściej w połowie czerwca), w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Organizowane są również egzaminy w sesji zimowej w styczniu dla osób, które kończą szkołę w styczniu. Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów: - etapu pisemnego (który składa się z dwóch części: 50 pytań zawodowych i 20 pytań z przedsiębiorczości) - etapu praktycznego.

5 Egzamin potwierdzający kwalifikacje
Etap pisemny egzaminu zawodowego trwa 120 minut i składa się z testu jednokrotnego wyboru (test ABCD - tylko jedna odpowiedz jest poprawna). Etap praktyczny trwa nie krócej niż 180 minut i nie dłużej niż 240 minut (w zależności od zawodu) i polega na napisaniu projektu realizacji prac. Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania etapu egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

6 Egzamin potwierdzający kwalifikacje
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: Z etapu pisemnego: - z części pierwszej (50 pytań zawodowych) - co najmniej 25 punktów (50%) - z części drugiej (20 pytań z przedsiębiorczości) - co najmniej 6 punktów (30%) Z etapu praktycznego: - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów. Aby zdać egzamin zawodowy należy otrzymać z każdej części wymaganą ilość punktów (punkty z poszczególnych części nie są w żaden sposób sumowane.) Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ten jest ostateczny. Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu.

7 Egzamin potwierdzający kwalifikacje
Dziękuję


Pobierz ppt "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014"

Podobne prezentacje


Reklamy Google