Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt POIS.01.01.00-00-259/10 Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt POIS.01.01.00-00-259/10 Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek."— Zapis prezentacji:

1 Projekt POIS /10 Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek

2 Cel realizacji projektu
Głównym celem realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek” jest ochrona środowiska naturalnego miasta Milanówka oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców Nasze hasło przewodnie „Milanówek dla środowiska”

3 Zakres rzeczowy projektu
budowa 31,82 km sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego, w tym czterech przepompowni ścieków modernizacja ujęć wód podziemnych renowacja zbiorników wody czystej 2x150 m3 budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Na Skraju

4 Dane finansowe projektu
koszt całkowity projektu ,80 PLN, w tym w okresie kwalifikowalności wydatków ,96 PLN koszty kwalifikowane (niedyskontowane) ,65 PLN wydatki kwalifikowane (z uwzględnieniem 76,85% luki w finansowaniu) ,34 PLN kwota dotacji z Funduszu Spójności ,39 PLN

5 Efekt ekologiczny projektu
Projekt zakłada przyłączenie dodatkowych mieszkańców Milanówka do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków, a tym samym likwidację zbiorników na nieczystości ciekłe (szamb). Osiągnięcie efektu ekologicznego planowane jest na koniec stycznia 2016 roku.

6 Rozwój systemu kanalizacji sanitarnej w Milanówku w latach 2004-2009 oraz plany na lata 2010-2014

7 Kanalizacja – grudzień 2004
Osiągnięto: 26,8 km sieci 4983 użytkowników

8 Kanalizacja – grudzień 2009
stan 2004 wykonanie wykonanie 2009 Osiągnięto: 47,5 km sieci 6254 użytkowników

9 Kanalizacja objęta projektem
Do osiągnięcia: 79,3 km sieci użytkowników

10 Etapy realizacji projektu
wykonane w realizacji do wykonania

11 Realizacja projektu luty 2007: powołanie Pełnomocnika ds. realizacji projektu (MAO) oraz utworzenie Jednostki Realizacji Projektu marzec 2008 – wrzesień 2009: opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej listopad 2008 – kwiecień 2009: roboty budowlane budowy 0,82 km kanalizacji sanitarnej (I-szy etap) wrzesień 2009 – październik 2011: roboty budowlane budowy 13,95 km kanalizacji sanitarnej w 34 ulicach Milanówka (II-gi etap) lipiec 2011: rozpoczęcie budowy 3,5 km kanalizacji sanitarnej w ramach III-go etapu inwestycyjnego kwiecień 2012: planowane rozpoczęcie budowy pozostałych 13,55 km sieci kanalizacji sanitarnej, a także rozpoczęcie prac projektowych związanych z modernizacją ujęć wody i budową stacji uzdatniania wody

12 Zaawansowanie realizacji projektu
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na koniec października 2011 r. wyniosła 14,77 km. Zakres rzeczowy wybudowanej i aktualnie realizowanej sieci kanalizacyjnej stanowi 57,42% założeń projektu.

13 Zakończenie projektu IV kwartał 2013 r. – przekazanie do eksploatacji stacji uzdatniania wody przy ul. Na Skraju IV kwartał 2014 r. – zakończenie budowy i przekazanie do eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego

14 Zrealizowane zadania w fotograficznym skrócie

15 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krasińskiego

16 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Podwiejskiej

17 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej

18 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okrzei

19 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierzowskiej

20 Umowa o dofinansowanie Projektu
Podpisanie umowy Umowa o dofinansowanie Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek” została podpisana w dniu 9 listopada 2011 r., w siedzibie Ministerstwa Środowiska, w Warszawie

21 Gospodarzem uroczystości był Pan Stanisław Gawłowski
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

22 W uroczystości podpisania umowy uczestniczył także Pan Tomasz Półgrabski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

23 umowę podpisali Zastępcy Prezesa Zarządu:
Ze strony Instytucji Wdrażającej – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę podpisali Zastępcy Prezesa Zarządu: Pani Katarzyna Młodawska i Pan Robert Ambroziewicz

24 Ze strony Beneficjenta – Gminy Milanówek podpisy pod umową złożyli
Pan Jerzy Wysocki – Burmistrz Miasta Milanówka, oraz Pani Bożena Sehn – Skarbnik Miasta

25 Wspólne zdjęcie uczestników uroczystości

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt POIS.01.01.00-00-259/10 Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google