Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój Edycja 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój Edycja 2013."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój Edycja 2013.

2 Propozycje zmian w zakresie obszarów oceny wniosków w roku 2013 likwidacja Obszaru IV – znaczenie zadania dla odbudowy i przywrócenia funkcji komunikacyjnej dróg uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej. połączenie dotychczasowych obszarów V i VI – znaczenie zadania dla rozwoju obszarów wiejskich + wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych połączenie dotychczasowych obszarów VII i VIII – wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych i innych instytucji świadczących usługi publiczne + wpływ realizacji zadania na poprawę połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli. 2 1 3

3 Propozycja zmian w zakresie punktacji poszczególnych kryteriów Modyfikacja w zakresie wagi poszczególnych obszarów poprzez zmianę maksymalnej liczby możliwych do uzyskania punktów w poszczególnych obszarach. Podniesienie wagi obszaru I pozwoli na dofinansowanie większej liczby zadań, uwzględniających niezwykle ważny aspekt Programu jakim jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4 OBSZAR PUNKTACJA DOTYCHCZASOWA PUNKTACJA PROPONOWANA NA 2013 r. wpływ realizacji zadania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego 0-100 - 17 znaczenie zadania dla rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa, poprzez poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi wyższej kategorii, podniesienie parametrów użytkowych dróg oraz zwiększenie płynności ruchu 0-7 współpraca jednostek oraz innych podmiotów przy realizacji zadania 0-50 - 3 znaczenie zadania dla odbudowy i przywrócenia funkcji komunikacyjnej dróg uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej 0-5 znaczenie zadania dla rozwoju obszarów wiejskich 0-5 0 - 8 wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych 0-3 wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych i innych instytucji świadczących usługi publiczne 0-3 0 - 5 wpływ realizacji zadania na poprawę połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli 0-2 RAZEM: 40

5 I OBSZAR Wpływ realizacji zadania na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego 0 – 17 pkt Uspokojenie ruchu 0-5, w tym: - progi zwalniające 1 - wyniesione skrzyżowania 1 - zawężenie przekroju (szykany) 1 - rondo 2 Separowanie ruchu pieszego i rowerowego od ruchu pojazdów mech. 0-4, w tym: - ciąg pieszy (remont) 1 - ciąg pieszy (projektowany) 2 -budowa ścieżki rowerowej lub wydzielenie ruchu rowerowego 1 Poprawa oznakowania i oświetlenia drogi 0-5, w tym: - oznakowanie pionowe 1 - oznakowanie poziome 1 - oświetlenie uliczne wymiana opraw 1 - oświetlenie uliczne projektowane 2 Wyposażenie w sygnalizację świetlną oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 0-3, w tym: - sygnalizacja świetlna 1 - kasetony przy przejściach 1 - bariery lub łańcuchy 1

6 II OBSZAR Znaczenie zadania dla rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa 0 – 7 pkt Poprawa połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi wyższej kategorii 0-4 Podniesienie parametrów użytkowych dróg (przepustowość, nośność, zwiększenie płynności ruchu) 0-3

7 III OBSZAR Współpraca jednostek oraz innych podmiotów przy realizacji zadania 0 – 3 pkt Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi podmiotami 0-1 Wysokość wkładu ( 0-20% - 1pkt, 20% i więcej – 2 pkt) 0-2

8 IV OBSZAR Znaczenie zadania dla rozwoju obszarów wiejskich i lokalnych ośrodków gospodarczych, przedsiębiorstw i zakładów pracy o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej 0 – 8 pkt Ilość miejsc pracy (istniejących oraz planowanych) dostępnych z objętej wnioskiem drogi 0-2 Ilość gospodarstwa rolnych i agroturystycznych zlokalizowanych dostępnych z objętej wnioskiem drogi 0-2 Ilość podmiotów gospodarczych, przetwórczych, usługowych, handlowych, gastronomicznych, turystycznych oraz atrakcji turystyczny dostępnych z objętej wnioskiem drogi 0-2 Przebieg drogi przez teren wiejski - w całości – 2 - w części – 1 Uwaga: oblicza się średnią (medianę) dla złożonych wniosków (ilość miejsc pracy, ilość gospodarstw rolnych i agroturystycznych, ilość podmiotów gospodarczych ) i dla wartości do wysokości średniej przyznaje się 1 pkt a powyżej średniej 2 pkt

9 V OBSZAR Wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych i innych instytucji świadczących usługi publiczne, ułatwienie dostępu obywateli do świadczonych przez nie usług i podniesienie efektywności realizacji zadań publicznych 0-5 pkt Dostępność z objętej wnioskiem drogi do publicznego zakładu opieki zdrowotnej 1 Dostępność z objętej wnioskiem drogi do publicznej szkoły lub przedszkola 1 Dostępność z objętej wnioskiem drogi do urzędu 1 Wpływ realizacji zadania na poprawę połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli (p.poż., ratownictwo, zarządzanie kryzysowe) 2

10 Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące kryteriów oceny wniosków i zasad przyznawania punktów omówione zostały na spotkaniu szkoleniowym w Tarnowie w dniu 27 lutego 2013 r. oraz zawarte w prezentacji zamieszczonej na stronach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem www.muw.plwww.muw.pl Dla samorządów


Pobierz ppt "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój Edycja 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google