Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozliczenia Monitoring oraz Kwalifikowalność wydatków dla Działania 1.1 RPOWŚ Kielce 08-10-2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozliczenia Monitoring oraz Kwalifikowalność wydatków dla Działania 1.1 RPOWŚ Kielce 08-10-2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Rozliczenia Monitoring oraz Kwalifikowalność wydatków dla Działania 1.1 RPOWŚ Kielce 08-10-2009 r.

2 D EPARTAMENT F UNDUSZY S TRUKTURALNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Monitoring i Rozliczenia Najważniejsze dokumenty niezbędne w celu prawidłowego wypełnienia wniosku o płatność: Instrukcja wypełniania wniosku o płatność, Podręcznik kwalifikowalności wydatków, Umowa dofinansowania Wszystkie dokumenty można pobrać ze strony internetowej www.rpo-świętokrzyskie.plwww.rpo-świętokrzyskie.pl

3 D EPARTAMENT F UNDUSZY S TRUKTURALNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Monitoring i Rozliczenia Częstotliwość składania wniosków o płatność: Pierwszy wniosek o płatność można złożyć następnego dnia po podpisaniu umowy, ale nie później niż w ciągu trzech miesięcy, Kolejne wnioski o płatność należy składać nie częściej niż raz w miesięcy i nie rzadziej niż co trzy miesiące licząc od daty złożenia poprzedniego wniosku,

4 D EPARTAMENT F UNDUSZY S TRUKTURALNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Monitoring i Rozliczenia Wniosek o płatność końcową należy złożyć nie później, niż 25 dni od daty finansowego zakończenia realizacji projektu, Przez okres trwałości projektu (3 lata) w każdą rocznicę daty finansowego zakończenia realizacji projektu należy składać wniosek o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą.

5 D EPARTAMENT F UNDUSZY S TRUKTURALNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Monitoring i Rozliczenia Dokumenty składane wraz z wnioskiem o płatność: Kopie faktur, Kopie wyciągów bankowych (nie polecenia przelewów !!!). W przypadku płacenia gotówką, zapłata musi zostać poniesiona zgodnie a art. 22 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

6 OPIS FAKTUR Uwaga!!! Faktury na pierwszej stronie muszą być oznaczone napisem Projekt realizowany w ramach RPOWŚ 2007-2013 oraz numerem projektu.

7 D EPARTAMENT F UNDUSZY S TRUKTURALNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Monitoring i Rozliczenia Weryfikacja wniosku o płatność trwa do 30 dni. W trakcie oceny IZ może pisemnie prosić o uzupełnienie dokumentów, poprawę błędów we wniosku lub złożenie dodatkowych wyjaśnień. Uwaga!!! W przypadku nieuzupełnienia braków i błędów wniosek o płatność zostanie odrzucony, a dofinansowanie wstrzymane.

8 D EPARTAMENT F UNDUSZY S TRUKTURALNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Kwalifikowalność wydatków Początek kwalifikowalności wydatków – następny dzień po złożeniu wniosku aplikacyjnego Koniec kwalifikowalności wydatków – dzień finansowego zakończenia realizacji projektu. UWAGA wydatek będzie kwalifikowalny tylko w ramach czasowych określonych w umowie.

9 D EPARTAMENT F UNDUSZY S TRUKTURALNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Kwalifikowalność wydatków Wydatki są kwalifikowalne po spełnieniu m.in.: Są zgodne z dokumentami programowymi, Są zgodne z prawem krajowym i europejskim, Zostaną poniesione w sposób oszczędny. Są o parametrach nie gorszych niż określone we wniosku i biznesplanie.

10 D EPARTAMENT F UNDUSZY S TRUKTURALNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Kwalifikowalność wydatków Zakup nieruchomości jest kwalifikowalny po spełnieniu m.in.: Załączono do wniosku wycenę nieruchomości, z wyszczególnioną wartością gruntu w postaci operatu szacunkowego, Załączono oświadczenia poprzednich właścicieli o fakcie niedotowania nieruchomości, w ciągu ostatnich 7 lat, ze środków krajowych lub wspólnotowych

11 D EPARTAMENT F UNDUSZY S TRUKTURALNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Kwalifikowalność wydatków Zakup używanych środków trwałych, jest możliwy po spełnieniu m.in. warunków: Dołączono wycenę środka trwałego, Załączono oświadczenie poprzednich właścicieli o niedotowaniu w ciągu ostatnich 7 lat zakupu środka trwałego ze środków publicznych, Uwaga zakup używanych środków trwałych dopuszczalny jest wyłącznie w projektach realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa.

12 D EPARTAMENT F UNDUSZY S TRUKTURALNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Kwalifikowalność wydatków Zasady dofinansowania leasingu, to m.in.: Wspołfinansowany jest tylko leasing finansowy, Po zakończeniu umowy leasingu środek trwały zostanie przeniesiony na własność leasingobiorcy,

13 D EPARTAMENT F UNDUSZY S TRUKTURALNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Dodatkowe informacje Dziękuję za uwagę! Wszelkie informacje dotyczące wniosków o płatność oraz kwalifikowalności wydatków można uzyskać pod nr tel.: 342-16-04, 342-12-28, 342- 19-01, 342-16-66, 342-16-67, 342-18-52


Pobierz ppt "Rozliczenia Monitoring oraz Kwalifikowalność wydatków dla Działania 1.1 RPOWŚ Kielce 08-10-2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google