Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozliczanie finansowe projektów w ramach działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego – przygotowanie wniosków o płatność,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozliczanie finansowe projektów w ramach działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego – przygotowanie wniosków o płatność,"— Zapis prezentacji:

1 Rozliczanie finansowe projektów w ramach działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego – przygotowanie wniosków o płatność, główne zasady Krystyna Grygiel Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej Realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216 poz. 2206) Rozdział 4 – Tryb rozliczeń

3 Refundacja poniesionych wydatków – jedynie na podstawie wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami Wniosek o płatność przygotowywany jest przez Beneficjentów w formie pisemnej i elektronicznej Wniosek – składany jest osobiście przez osobę reprezentującą lub pełnomocnika w Instytucji Wdrażającej

4 Dla każdego etapu oddzielny wniosek Termin składania wniosku o płatność - określony w umowie o dofinansowanie projektu Zmiany terminów składania wniosków o płatność- złożenie wniosku do Instytucji Wdrażającej o aneksowanie umowy

5 Zapłacone w całości faktury oraz inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej – do dnia złożenia wniosku o płatność Faktury oraz inne dokumenty księgowe -winny być wystawione na Gminę, gdy Gmina posiada NIP, wystawione na Urząd Gminy będą honorowane jeżeli Gmina nie jest zarejestrowana jako podatnik od towarów i usług (nie posiada NIP)

6 Rozpatrywanie wniosku o płatność – Instytucja Wdrażająca Urząd Marszałkowski nie dłużej niż 2 miesiące od dnia otrzymania poprawnego wniosku (wydłużany w przypadku konieczności złożenia wyjaśnień lub poprawek) Dokonanie przelewów refundacji na rachunek Beneficjenta – Instytucja Płatnicza ARiMR w Warszawie w okresie 3 miesięcy


Pobierz ppt "Rozliczanie finansowe projektów w ramach działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego – przygotowanie wniosków o płatność,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google