Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty”"— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty”
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

2 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty” Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Jaka wersja wniosku W przypadku wniosku o płatność dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty), wprowadzono oddzielne formularze: w wersji 4z dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przyznania pomocy w wersjach 3z oraz 4z, na podstawie wniosków o przyznanie pomocy składanych od dnia r. oraz składanych od dnia r. i w ramach naborów, które obejmowały dzień Formularz ten obowiązuje także Beneficjentów, którzy złożyli wniosek o płatność na formularzu w wersji wcześniejszej (3z). Będą oni zobowiązani w ramach uzupełnień /wyjaśnień do złożenia wniosku na obowiązującym formularzu 4z, w wersji 3z dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przyznania pomocy w wersjach 1z lub 2z.

3 Jaka wersja sprawozdania
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty” Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Jaka wersja sprawozdania W przypadku sprawozdania z realizacji operacji dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty), wprowadzono oddzielne formularze: dla beneficjentów, którzy złożyli wniosek o przyznanie pomocy według wersji 1z, 2z lub 3z; dla beneficjentów, którzy złożyli wniosek o przyznanie pomocy według wersji 4z lub poźniejszych.

4 Gdzie odnaleźć formularze
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty” Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Gdzie odnaleźć formularze

5

6

7

8 Jak prawidłowo wypełnić wniosek o płatność
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty” Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Jak prawidłowo wypełnić wniosek o płatność

9 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty” Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Janko Muzykant

10 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty” Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
97-225 ŁÓDZKIE TOMASZOWSKI UJAZD KOŚCIUSZKI 6 - 44  44 

11 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty” Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
97-225 ŁÓDZKIE TOMASZOWSKI UJAZD KOŚCIUSZKI 6 44  44  JANKO MUZYKANT KAPELMISTRZ WYPOSAŻENIE ORKIESTRY POD WEZWANIEM JANKO MUZYKANTA

12 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty” Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
00XXX-UM XXX/10

13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty” Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
1/ Rachunek /10/ Adam Kowal I.A /10/ P , , ,00 01/ Faktura VAT /10/ PIMPUŚ S.A I.A /11/ P , , ,00 22 300, , ,00 /10/ Janko Muzykant III , , ,00 Karta pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie

14 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty” Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Zakup przyrządów dla orkiestry Perkusja szt , , , , ,00 Fortepian szt , , , , ,11 , , , , ,00 , , , , ,00 I - , , , , ,00 , , , , ,00 18 000, , , , ,00 Prace porządkowe godz , , , , ,00 , , , , ,00 19 000, , , , ,00

15 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty” Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
2 1 -

16 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty” Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
- 1 8

17 Określenie sprzedawcy
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty” Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Przykład prawidłowo wypełnionej Faktury VAT Jego numer Rodzaj dowodu daty Określenie sprzedawcy Określenie nabywcy Jej wartość Opis operacji Podpis wystawcy

18 Określenie sprzedawcy
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty” Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Rachunek Dzień wystawienia Określenie sprzedawcy Rodzaj dowodu Jego numer Określenie nabywcy Opis operacji Jej wartość Podpis wystawcy

19 Drugostronny opis dokumentu
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty” Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Drugostronny opis dokumentu Faktury i dokumenty o równoważnej wartości dowodowej powinny zawierać w opisie następujące informacje: Tytuł operacji, Numer umowy przyznania pomocy. Ponadto zaleca się aby zawierały: Odniesienie do pozycji z zestawienia rzeczowo-finansowego, Kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach danego dokumentu … zł, Potwierdzenie poprawności rachunkowej, formalnej i merytorycznej i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

20 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty” Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Do przedstawionych faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej należy dołączyć potwierdzenie poniesienia wydatku, czyli zapłaty należności tj. dowody płatności.

21 Dowody zapłaty dla płatności gotówką
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty” Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Dowody zapłaty dla płatności gotówką Raport kasowy Polecenie księgowania +

22 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty” Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
UWAGA Jeżeli Beneficjent przedstawi do rozliczenia dowód zapłaty potwierdzający, że dokonał transakcji gotówką w kwocie przekraczającej 1 tys. zł, wówczas cała kwota zapłacona gotówką zostanie zaliczona do kosztów niekwalifikowalnych, z uwagi na fakt, że została poniesiona niezgodnie z rozporządzeniem.

23 Dowody zapłaty dla płatności przelewem
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty” Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Dowody zapłaty dla płatności przelewem WB + polecenie przelewu Wyciąg bankowy lub +

24 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty” Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

25 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty” Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Ujazd, X

26 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty” Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Jan Kowalski /01/ : : Y Z prace porządkowe Parzęczew, X

27 Jak prawidłowo wypełnić sprawozdanie z realizacji operacji
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty” Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Jak prawidłowo wypełnić sprawozdanie z realizacji operacji

28 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty” Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
1/UM UM0540XXX/11 00XXX-UM XXX/10 WYPOSAŻENIE ORKIESTRY POD WEZWANIEM JANKO MUZYKANTA

29 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty” Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

30 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty” Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Janko Muzykant pl. Kosciuszki 6, Ujazd Janko Muzykant, pl. Kosciuszki 6, Ujazd Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM

31 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty” Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
W ramach operacji zrealizowano zakup instrumentów dla orkiestry pod wezwaniem Janko Muzykanta

32 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty” Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
-

33 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty” Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
-

34 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty” Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
- 22 300,00

35 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty” Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
brak X - - - - -

36 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty”
Dziękujemy Wolbórz 28 listopada 2011 roku

37

38


Pobierz ppt "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google