Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wniosek o płatność. Terminy składania wniosków o płatność: Pierwszy wniosek o płatność: 3 miesiące, licząc od daty podpisania umowy Kolejne wnioski o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wniosek o płatność. Terminy składania wniosków o płatność: Pierwszy wniosek o płatność: 3 miesiące, licząc od daty podpisania umowy Kolejne wnioski o."— Zapis prezentacji:

1 Wniosek o płatność

2 Terminy składania wniosków o płatność: Pierwszy wniosek o płatność: 3 miesiące, licząc od daty podpisania umowy Kolejne wnioski o płatność: przynajmniej raz na 3 miesiące, licząc od daty złożenia poprzedniego wniosku o płatność W niosek rozliczający ostatnią transzę zaliczki przekazanej w danym roku budżetowym : 30 listopada danego roku Ostatni wniosek o płatność rozliczający otrzymane zaliczki: 14 dni od daty finansowego zakończenia projektu

3 Funkcje wniosku o płatność

4 Wniosek beneficjenta o płatność służy (cz.1): - wnioskowaniu o przyznanie pierwszej płatności zaliczkowej (beneficjent wypełnia poz. 1 - 10, 13, 14, 19, 22, 24, 25). Beneficjent ma również możliwość przekazania we wniosku o płatność zaliczkową informacji o postępie rzeczowym z realizacji projektu, (jeżeli projekt jest już rozpoczęty), wówczas dodatkowo wypełnia punkty: 18, 20, 21, 23; - rozliczeniu środków przekazanych beneficjentowi w ramach zaliczki (beneficjent wypełnia poz. 1 - 12 i 15 - 25); - rozliczeniu środków przekazanych beneficjentowi w ramach wcześniejszych transz zaliczkowych z jednoczesnym wnioskowaniem o kolejne transze środków (beneficjent wypełnia poz. 1 - 25);

5 Wniosek beneficjenta o płatność służy (cz.2): - wnioskowaniu o przyznanie płatności pośredniej lub końcowej stanowiącej refundację części lub całości wydatków sfinansowanych ze środków beneficjenta (beneficjent wypełnia poz. 1 - 25 z wyłączeniem pkt. 11, natomiast jeżeli w ramach przyznanego dofinansowania otrzymał zaliczkę przed złożeniem wniosku o płatność pośrednią lub końcową, wypełnia również pkt. 11, przy wniosku o płatność końcową nie wypełnia pkt. 19 i 22 wniosku); - rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budżetowe sfinansowanych ze środków zapisanych w budżecie danego dysponenta (beneficjent wypełnia poz. 1 - 12 z wyłączeniem pkt. 11, 15 - 25); - przekazaniu informacji o postępie rzeczowym projektu (funkcja sprawozdawcza). Beneficjent wypełnia poz. 1 - 9 i 18 - 24.

6 Omówienie poszczególnych punktów wniosku o płatność

7

8

9

10 Wniosek o płatność

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Najczęściej popełniane błędy (1): 1)zaznaczanie checkboxu Wniosek o płatność dotyczy postępu z realizacji projektu (część sprawozdawcza) we wniosku do którego dołączono faktury 2)błędna data w pkt. 1 w polu do… 3)błędna nazwa programu operacyjnego. Prawidłowa nazwa to: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 4)błędnie wpisany numer projektu tj. poprzedzony literami UDA, które odnoszą się do numeru umowy. Przykładowy numer projektu: RPPK.04.01.00-18-123/08 4) nazwa towaru lub usługi wymieniona na fakturze niezgodna z nazwą w pkt. 15 kol. 5 (Zestawienie dokumentów…)

30 Najczęściej popełniane błędy (2): 5)nazwy zadań wymienionych w pkt. 18 wniosku o płatność niezgodne z nazwami podanymi we wniosku o dofinansowanie (pkt. C.1) 6)niepotrzebnie wpisane wskaźniki rezultatu we wnioskach o płatność pośrednią, gdyż tabelę tę w pkt. 20 wypełnia się jedynie, przy wniosku o płatność końcową 7)brak numeru porządkowego na fakturach (zgodnego z pozycją w pkt. 15 wniosku) 8)niepełny opis faktury 9)brak zgodności danych zawartych we wniosku o dofinansowanie, umowie i wniosku o płatność np. niezgodność w nazewnictwie kategorii wydatków między wnioskiem o dofinansowanie (pkt. D.3) a nazwą kategorii podaną w opisie faktury,

31 Najczęściej popełniane błędy (3): 10) brak zgodności między nazwą zadania podaną we wniosku o dofinansowanie a nazwą podaną w protokole odbioru, 11) brak protokołów odbioru robót

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wniosek o płatność. Terminy składania wniosków o płatność: Pierwszy wniosek o płatność: 3 miesiące, licząc od daty podpisania umowy Kolejne wnioski o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google