Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY 2015/2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY 2015/2016."— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY 2015/2016

2 INFORMACJE OGÓLNE Próbny sprawdzian klas szóstych odbył się 16 grudnia 2015r. Został przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w ramach projektu LEPSZA SZKOŁA Do sprawdzianu próbnego przystąpiło 106704 uczniów z 3931 szkół z całej Polski

3 Sprawdzian składał się z 2 części I część dotyczyła zadań z języka polskiego i matematyki  Czas trwania sprawdzianu: 80 minut język polski – 11 zadań zamkniętych oraz 2 zadania otwarte matematyka – 11 zadań zamkniętych oraz 3 zadania otwarte Maksymalna liczba punktów do zdobycia : 41 ( w tym 21 z języka polskiego i 20 z matematyki)  Typy zadań: wybór wielokrotny, prawda/fałsz, dobieranie, zadania z luką, zadania krótkiej oraz rozszerzonej odpowiedzi

4 OGÓLNE Wyniki SZKOŁY Szkoła uzyskując 53% punktów uplasowała się na staninie 6 (wyżej średnim) w 9 stopniowej skali staninowej.

5 Raport klas

6 Średnie wyniki szkoły w zakresie poszczególnych obszarów umiejętności UmiejętnośćZadania, które ją sprawdzały Wynik szkoły Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 758% Analiza i interpretacja tekstów kultury 8, 9, 10, 11, 1266% Tworzenie wypowiedzi1362 % Wykorzystywanie i tworzenie informacji 14, 17, 18, 21, 23, 25 51% Sprawność rachunkowa1575% Modelowanie matematyczne16,19,20,22,24,2644% Rozumowanie i tworzenie strategii 2728%

7 Wnioski wynikające z analizy próbnych sprawdzianów Część I - język polski Sprawdzian pokazał, że czynności nad którymi uczniowie muszą nadal pracować to:  rozpoznawanie części mowy (tu przymiotnika będącego określeniem rzeczownika) i wskazanie jego funkcji w zdaniu (przydawka);  poprawne używanie znaków interpunkcyjnych.

8 Wnioski wynikające z analizy próbnych sprawdzianów Część I - język polski (cd) Czynności ucznia na poziomie umiarkowanym  określanie tematu tekstu;  wyciąganie wniosków z tekstu;  wyszukiwanie informacji wyrażonych wprost i pośrednio;  odczytywanie dosłownego i przenośnego znaczenia wyrazów w tekście;  rozpoznawanie w wierszu epitetu i określanie jego funkcji;  tworzenie opowiadania;  pisanie pod kątem ortograficznym.

9 Wnioski wynikające z analizy próbnych sprawdzianów Część I - język polski (cd) Czynności ucznia na poziomie wysokim (mocne strony)  zidentyfikowanie tekstu informacyjnego;  wskazanie osoby mówiącej w wierszu i adresata wiersza;  odczytanie wiersza na poziomie dosłownym i przenośnym;  pisanie o emocjach;  dostosowanie stylu do charakteru pracy.

10 Wnioski wynikające z analizy próbnych sprawdzianów Część II – Matematyka Sprawdzian pokazał, że czynności nad którymi uczniowie muszą nadal pracować to:  odczytywanie informacji przedstawionych na diagramach;  opisywanie części danej całości za pomocą ułamka ;  czytanie ze zrozumieniem tekstu zawierającego informacje liczbowe;  dostrzeganie zależności między informacjami;  zamiana i prawidłowe stosowanie jednostek długości i masy  obliczanie pól i objętości prostopadłościanów  działania na liczbach ujemnych  rozwiązywanie zadań osadzonych w kontekście praktycznym,

11 Wnioski wynikające z analizy próbnych sprawdzianów Część II – matematyka (cd) Czynności ucznia na poziomie umiarkowanym  Obliczenia związane ze skalą;  Obliczanie związane z „Prędkością, Drogą i Czasem”  Znajomość własności trójkątów i czworokątów;  Rysowanie siatek prostopadłościanów;  Wykonywanie obliczeń zegarowych;  Zaznaczanie ułamków zwykłych na osi liczbowej, działania na ułamkach zwykłych.

12 Wnioski wynikające z analizy próbnych sprawdzianów Część II – matematyka (cd) Czynności ucznia na poziomie wysokim (mocne strony)  Sprawność rachunkowa  Szacowanie wyników  Rozpoznawanie kątów, obliczanie kątów w trójkątach;  Obliczenia procentowe w zadaniach praktycznych

13 Rekomendacje i sposoby ich wdrażania język polski  - na większości zajęć ćwiczenie czytania ze zrozumieniem  (określanie tematu tekstu,  wyciąganie wniosków,  wyszukiwanie informacji wyrażonych wprost i pośrednio,  dosłowne i przenośne odczytywanie znaczenia wyrazów);  doskonalenie rozpoznawania środków poetyckich i ich funkcji podczas omawiania utworów poetyckich na lekcji;  raz w tygodniu na zajęciach powtórzeniowych redagowanie rożnych form wypowiedzi(krótszych i dłuższych);  powtórzenie wszystkich części mowy zakończone sprawdzianem;  powtórzenie głównych i drugorzędnych części zdania- zakończone sprawdzianem  przy każdej okazji powtarzanie zasad ortograficznych i interpunkcyjnych( raz w tyg. 10-15 min kartkówka ).  redagowanie dialogów ze szczególnym zwróceniem na stosowanie znaków interpunkcyjnych;

14 matematyka 1. Na każdej lekcji będzie ćwiczony rachunek pamięciowy. 2. Raz w tygodniu uczniowie będą rozwiązywali przykładowe zadania z arkusza egzaminacyjnego. 3. Na lekcjach powtórzeniowych będzie utrwalane: obliczanie ułamka i procentu z liczby, zastosowanie objętości w sytuacjach praktycznych, obliczenia zegarowe i kalendarzowe oraz rozwiązywanie zadań tekstowych. 4. Podczas sprawdzianów oraz ich omawiania nauczyciele zwrócą uwagę na zadania otwarte i ich dokładne rozwiązanie. 5. Na każdej lekcji doskonalona będzie umiejętność czytania ze zrozumieniem. 6. Nadal ćwiczona będzie strategia rozwiązywania zadań w różnych formach w wyznaczonym czasie.

15 PODSUMOWANIE  Dzisiejsza prezentacja oraz Arkusz Próbnego Sprawdzianu który omawialiśmy umieszczony zostanie na stronie szkoły www.zs2-pruszcz-gda.edupage.org www.zs2-pruszcz-gda.edupage.org Adresy przydatnych stron gdzie znajdą Państwo informacje dotyczące sprawdzianu szóstoklasisty oraz przykładowe zadania: www.cke.edu.pl http://www.oke.gda.pl www.sprawdzian-szostoklasisty.pl

16 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ JOANNA LECHOWICZ-KRÓL


Pobierz ppt "ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY 2015/2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google