Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maksymalnie za część humanistyczną testu można było uzyskać 20 punktów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maksymalnie za część humanistyczną testu można było uzyskać 20 punktów."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Maksymalnie za część humanistyczną testu można było uzyskać 20 punktów.

4 Zadania testu w części humanistycznej sprawdzały umiejętności z dwóch obszarów opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych: czytania, pisania.

5

6 Umiejętność tę sprawdzało 10 zadań zamkniętych. Należało odpowiedzieć na pytania do podanych tekstów.

7 Pierwszy tekst był fragmentem Sztuki dobrego pisania i mówienia Marii Nagajowej, Natomiast drugi to utwór Józefa Ratajczaka Pierwsze wiersze

8

9 Umiejętność pisania była sprawdzana dwoma zadaniami otwartymi. Można było za nie uzyskać 10 punktów

10 W pierwszym zadaniu należało uzasadnić w dwóch - trzech zdaniach, dlaczego należy poprawnie mówić i pisać.

11 Sprawdzało ono dwa kryteria: czy uczeń pisze na temat i zgodnie z celem, czy przestrzega norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych.

12 W pierwszym z nich zarówno klasa VI a jak i klasa VI b uzyskały wynik wyższy niż średnia wojewódzka: VI a – 0,96 VI b - 0,94 Woj.- 0,91

13 W drugim natomiast wyniki przedstawiały się następująco: Klasa VI a – 0,63 Klasa VI b - 0,52 Woj, – 0,56

14 Drugie zadanie otwarte brzmiało: Napisz list zachęcający koleżankę/kolegę do przeczytania książki, którą uważasz za ciekawą.

15 W obydwu klasach uczniowie najlepiej opanowali przestrzeganie norm gramatycznych, czyli pisanie poprawne pod względem językowym Klasa VI a – 0,52 Klasa VI b – 0,44 Woj. – 0,41

16 Najsłabiej natomiast wypadło przestrzeganie norm interpunkcyjnych.

17 Klasa VI a niemalże we wszystkich badanych standardach osiągnęła wynik wyższy lub równy średniej wojewódzkiej.

18 Niższy wynik klasy VI b został spowodowany w dużej mierze średnią osiągniętą przez uczniów z dysfunkcjami oraz tych, którzy nie realizowali obowiązku szkolnego: Bartosz Nowacki – nieklasyfikowany z języka polskiego w I i II semestrze, Szymon Szpak – zaczął uczęszczać do szkoły na miesiąc przed sprawdzianem.

19 1. Ćwiczyć poprawność, ortograficzną i interpunkcyjną. 2. Kształcić umiejętność czytania ze zrozumieniem. 3. Wprowadzić urozmaicone ćwiczenia stylistyczne, kształtujące umiejętność osiągania spójności wypowiedzi.


Pobierz ppt "Maksymalnie za część humanistyczną testu można było uzyskać 20 punktów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google