Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATURA 2010 Z MATEMATYKI Podstawowe informacje o egzaminie maturalnym z matematyki Prezentację opracowała: Iwona Kowalik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATURA 2010 Z MATEMATYKI Podstawowe informacje o egzaminie maturalnym z matematyki Prezentację opracowała: Iwona Kowalik."— Zapis prezentacji:

1

2 MATURA 2010 Z MATEMATYKI Podstawowe informacje o egzaminie maturalnym z matematyki Prezentację opracowała: Iwona Kowalik

3 W maju 2010 roku w całej Polsce po raz pierwszy zostanie przeprowadzony obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki. Wszyscy absolwenci, którzy do niego przystąpią, będą zobowiązani do zdawania tego egzaminu na poziomie podstawowym.

4 W związku ze zmianą podstawy programowej dostosowano do niej standardy wymagań egzaminacyjnych. Nowe standardy mają dwie części. Pierwsza z nich opisuje pięć podstawowych obszarów umiejętności matematycznych. Druga część to lista szczegółowych umiejętności, których opanowanie będzie sprawdzane na egzaminie maturalnym.

5 Prace maturalne zostaną zakodowane i będą oceniane przez przeszkolonych egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych poza szkołą. Każdy arkusz będzie weryfikowany przez jeszcze jednego egzaminatora zwanego weryfikatorem. Sprawdzanie matur

6 Dzięki temu egzamin będzie bardziej obiektywny, a uczelnie wyższe na jego podstawie będą dokonywać rekrutacji na pierwszy rok studiów. Wynik egzaminu zostanie wyrażony w procentach. Egzamin maturalny będzie uznany za zdany, jeśli zdający zdobędzie co najmniej 30% możliwych do uzyskania punktów z każdego z trzech obowiązkowych przedmiotów za egzaminy na zadeklarowanym poziomie.

7 Podczas sprawdzania prac egzaminatorzy będą zwracać uwagę przede wszystkim na poprawność merytoryczną rozwiązań oraz całość prezentacji rozwiązań zadań (wykonanie cząstkowych obliczeń i przedstawienie sposobu rozumowania). Ocenie będą podlegać tylko te fragmenty pracy, które dotyczą polecenia. Komentarze, nawet poprawne, ale nie mające związku z poleceniem nie będą oceniane.

8 Jeśli zdający poda kilka sposobów rozwiązań do jednego polecenia (jedno prawidłowe, inne błędne), wówczas egzaminator nie przyzna punktów. Zapisy w brudnopisie nie będą oceniane. Wynik egzaminu maturalnego z matematyki ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

9 zdający z któregokolwiek egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej otrzyma mniej niż 30% punktów możliwych do uzyskania na zadeklarowanym poziomie Egzamin uznany zostanie za niezdany jeśli:

10 w trakcie egzaminu zostanie stwierdzona niesamodzielna praca zdającego i jego egzamin zostanie przerwany w trakcie sprawdzania prac egzaminator stwierdzi niesamodzielność rozwiązań zadań i unieważni egzamin

11 Struktura egzaminu Egzamin maturalny z matematyki zdawanej jako jeden z 3 przedmiotów obowiązkowych będzie zdawany na poziomie podstawowym. Egzamin będzie trwał 170 minut i będzie polegał na rozwiązaniu zadań sprawdzających rozumienie pojęć i umiejętność ich zastosowania w życiu codziennym oraz zadań o charakterze problemowym.

12 Egzamin maturalny z matematyki zdawanej jako przedmiot dodatkowy będzie mógł być zdawany tylko na poziomie rozszerzonym. Egzamin będzie trwał 180 minut. Będzie polegał na rozwiązaniu zadań wymagających rozwiązywania problemów matematycznych. Zadania egzaminacyjne obejmą zakres wymagań dla poziomu rozszerzonego. Sama konstrukcja arkusza pozostaje bez zmian.

13 Arkusz egzaminacyjny dla tego poziomu będzie składał się z trzech grup zadań: I grupa: 20-30 zdań zamkniętych, punktowanych w skali 0-1, do których podano 4 odpowiedzi, wśród których jedna jest poprawna Arkusz egzaminacyjny dla poziomu podstawowego

14 II grupa: 5-10 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi, punktowanych w skali 0-2 III grupa: 3-5 zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi, punktowanych w skali 0-4, 0-5 lub 0-6. Za rozwiązanie wszystkich zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów.

15 Zdający posiada umiejętności w zakresie : Standardy wymagań egzaminacyjnych 1.Wykorzystania i tworzenia informacji 2.Wykorzystania i interpretowania reprezentacji 3.Modelowania matematycznego 4.Użycia i tworzenia strategii 5.Rozumowania i argumentacji

16 Standardy wymagań egzaminacyjnych dla poziomu podstawowego 1. Wykorzystanie i tworzenie informacji Zdający interpretuje tekst matematyczny i formułuje uzyskane wyniki 2. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji Zdający używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych 3. Modelowanie matematyczne Zdający dobiera model matematyczny do prostej sytuacji 4. Użycie i tworzenie strategii Zdający stosuje strategię, która jasno wynika z treści zadania 5. Rozumowanie i argumentacja Zdający prowadzi proste rozumowanie, składające się z niewielkiej liczby kroków

17 Standardy wymagań egzaminacyjnych dla poziomu rozszerzonego 1. Wykorzystanie i tworzenie informacji Zdający używa języka matematycznego do opisu rozumowana i uzyskanych wyników 2. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji Zdający rozumie i interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi 3. Modelowanie matematyczne Zdający buduje model matematyczny danej sytuacji, uwzględniając ograniczenia i zastrzeżenia 4. Użycie i tworzenie strategii Zdający tworzy strategię rozwiązania problemu 5. Rozumowanie i argumentacja Zdający tworzy łańcuch argumentów i uzasadnia jego poprawność

18 SZCZEGÓŁÓWA LISTA STANDARDÓW EGZAMINACYJNYCH DLA POZIOMU PODSTAWOWEGO PRZYKŁADOWE ZADANIA DO POSZCZEGÓŁNYCH STANDARDÓW DLA POZIOMU PODSTAWOWEGO


Pobierz ppt "MATURA 2010 Z MATEMATYKI Podstawowe informacje o egzaminie maturalnym z matematyki Prezentację opracowała: Iwona Kowalik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google