Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa 12 w Gdańsku. Sprawdzian 2015 Część I (80 minut) przerwa JĘZYK POLSKI MATEMATY KA Część II (45 minut) JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY Szkoła.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa 12 w Gdańsku. Sprawdzian 2015 Część I (80 minut) przerwa JĘZYK POLSKI MATEMATY KA Część II (45 minut) JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY Szkoła."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa 12 w Gdańsku

2

3 Sprawdzian 2015 Część I (80 minut) przerwa JĘZYK POLSKI MATEMATY KA Część II (45 minut) JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY Szkoła Podstawowa 12 w Gdańsku

4 Wszystkie zadania sprawdzają poziom opanowania wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I - VI. Szkoła Podstawowa 12 w Gdańsku

5 Zadania zamknięte i otwarte Wśród zadań zamkniętych znajdą się zadania:  wyboru wielokrotnego  prawda - fałsz  na dobieranie Wśród zadań otwartych znajdą się:  zadania krótkiej odpowiedzi  zadania rozszerzonej odpowiedzi. Szkoła Podstawowa 12 w Gdańsku

6 Każde z zadań otwartych z matematyki może sprawdzać poziom opanowania innych umiejętności opisanych w wymaganiach ogólnych podstawy programowej:  wykorzystanie i tworzenie informacji  modelowanie matematyczne  rozumowanie i tworzenie strategii. Ponadto w każdym zadaniu może być sprawdzana sprawność rachunkowa. Zadania mogą dotyczyć zagadnień związanych tematycznie z historią lub przyrodą. Szkoła Podstawowa 12 w Gdańsku

7 PRZYKŁADY NOWYCH FORM ZADAŃ JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA Dziewczętom nadano cechy magiczne. PF Chmurom nadano cechy istot żywych. PF Zadanie 2. (0–1) Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. Zadanie 4. (0–1) W tabeli podano przykłady środków poetyckich występujących w wierszu. Zaznacz T (tak) lub N (nie) w zależności od tego, czy poprawnie określono ich role w utworze. Środek poetycki i przykładRola w utworze epitet: kwietniowa (burza) ukazuje podobieństwo dwóch przedmiotów do siebie TN wyraz dźwiękonaśladowczy: (deszcz) bębni oddaje odgłos deszczu TN Szkoła Podstawowa 12 w Gdańsku

8

9 Zadania będą sprawdzać stopień opanowania wymagań z zakresu języka obcego nowożytnego określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego będzie zawierał od 35 do 45 zadań zamkniętych. Zadania z języka obcego nowożytnego będą sprawdzać następujące kluczowe umiejętności:  rozumienie ze słuchu (podstawę tych zadań będą stanowiły krótkie teksty odtwarzane z płyty CD)  znajomość funkcji i środków językowych  rozumienie tekstów pisanych. Szkoła Podstawowa 12 w Gdańsku

10 CZ ĘŚĆ 2. J Ę ZYK OBCY NOWO Ż YTNY – PRZYK Ł ADOWE ZADANIA The man getting off the train is wearing Mężczyzna wychodzący z pociągu ma na sobie A.A.shorts. B.B.a sweater. C.C.a shirt. A.A.krótkie spodnie. B.B.sweter. C.C.koszulę. Szkoła Podstawowa 12 w Gdańsku

11 J Ę ZYK OBCY NOWO Ż YTNY – PRZYK Ł ADOWE ZADANIA Sobota Planowaliśmy wstać o 7.00, ale nikt nie słyszał budzika. Wstaliśmy o 8.00 i o 9.00 przybyliśmy do obozowiska. Pogoda była wspaniała – ciepło i słonecznie, żadnego wiatru ani chmur na niebie. 3. Jaka była pogoda w sobotę? 3. What was the weather like on Saturday? A.  B.  C.  Saturday We planned to get up at seven but nobody heard the alarm clock. We got up at eight and arrived at the camp at nine. The weather was just perfect – warm and sunny, with no wind or clouds in the sky. Szkoła Podstawowa 12 w Gdańsku

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu sprawdzianu i przykładowych zadań można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl Prezentacja została przygotowana na podstawie Informatora o sprawdzianie od roku 2014/2015 oraz innych materiałów zamieszczonych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Szkoła Podstawowa 12 w Gdańsku


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa 12 w Gdańsku. Sprawdzian 2015 Część I (80 minut) przerwa JĘZYK POLSKI MATEMATY KA Część II (45 minut) JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY Szkoła."

Podobne prezentacje


Reklamy Google