Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian dla uczniów kończących szóstą klasę szkoły podstawowej. CELEM sprawdzianu jest sprawdzenie opanowania umiejętności niezbędnych na wyższym etapie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian dla uczniów kończących szóstą klasę szkoły podstawowej. CELEM sprawdzianu jest sprawdzenie opanowania umiejętności niezbędnych na wyższym etapie."— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzian dla uczniów kończących szóstą klasę szkoły podstawowej. CELEM sprawdzianu jest sprawdzenie opanowania umiejętności niezbędnych na wyższym etapie kształcenia i przydatnych w życiu.

2 Arkusz egzaminacyjny zawiera 25 zadań : 20 zadań zamkniętych, 5 zadań otwartych, Uczeń może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

3 Zakres treści sprawdzianu. Na sprawdzianie badany jest poziom opanowania umiejętności określonych w Standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej. Sprawdzian nie wykracza poza treści zawarte w Podstawie programowej kształcenia ogólnego.

4 Standardy wymagań: 1. Czytanie 2. Pisanie 3. Rozumowanie 4. Korzystanie z informacji 5. Wykorzystanie wiedzy w praktyce

5 CZYTANIE 1. Odczytuje różne teksty kultury (źródła i teksty historyczne, teksty literackie, teksty użytkowe, podręcznikowe) oraz rozpoznaje ich cechy charakterystyczne. 2. Rozumie pojęcia i posługuje się czynnie terminami związanymi z literaturą. 3. Rozumie znaczenia podstawowych symboli np. na mapie. 4. Odczytuje dane z tabel, wykresów, diagramów itp.

6 PISANIE 1.Pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się różnymi formami wypowiedzi. 2. Formułuje wypowiedzi ze świadomością celu (intencji). 3. Przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli np. w postaci diagramu, 4. Dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu.

7 ROZUMOWANIE 1.Posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń. 2. Przedstawia przyczyny i skutki wydarzeń i zjawisk. 3. Wyraża własne opinie i próbuje je uzasadnić. 4. Opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego, prostego równania, schematu itp. 5. Rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności figur, liczb, przemian, zjawisk, obiektów przyrodniczych, elementów środowiska. 6. Ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania. 7. Analizuje otrzymane wyniki.

8 KORZYSTANIE Z INFORMACJI 1. Posługuje się źródłami informacji. 2. Analizuje oferty mediów kierowane do dzieci i młodzieży, wybiera wśród tych ofert, kierując się wskazanymi kryteriami.

9 WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE 1.Posługuje się poznanymi terminami. 2. Wybiera przyrządy służące do obserwacji i pomiaru. 3. Wykonuje obliczenia dotyczące: długości, powierzchni, objętości, wagi, czasu, temperatury, pieniędzy. 4. Wykorzystuje w sytuacjach praktyczny własności np. figur. 5. Zna zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami technicznymi i materiałami chemicznymi. 6. Rozumie potrzebę stosowania zasad np. bezpieczeństwa.

10 Łatwość standardów Województwo Gmina Szkoła

11 Łatwość standardów w poszczególnych latach. 1. Czytanie2. Pisanie 3. Rozumowanie 4. Korzystanie z informacji5. Wykorzystanie wiedzy w praktyce

12 Łatwość sprawdzianu0,760,650,79 Średnia arytmetyczna Wynik środkowy Wynik najczęstszy342633, 34, 39 Wynik najwyższy Wynik najniższy17713 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE WOJEWÓDZTWO: 0,72 WOJEWÓDZTWO: 0,64 WOJEWÓDZTWO: 0,73 Woj. 29 Woj. 25,6 Woj. 29 woj. 30 woj. 26 woj. 31

13 Rozkład punktów w poszczególnych latach

14 Łatwość badanych czynności (wyniki z roku 2005)

15 Wyniki uczniów na znormalizowanej skali staninowej (rok 2005)

16


Pobierz ppt "Sprawdzian dla uczniów kończących szóstą klasę szkoły podstawowej. CELEM sprawdzianu jest sprawdzenie opanowania umiejętności niezbędnych na wyższym etapie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google