Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49 80-874 Gdańsk telefon: (058) 320 55 90 1 BEZ MATEMATYKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49 80-874 Gdańsk telefon: (058) 320 55 90 1 BEZ MATEMATYKI."— Zapis prezentacji:

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49 80-874 Gdańsk telefon: (058) 320 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl www.oke.gda.pl 1 BEZ MATEMATYKI KARIERY NIE ZROBISZ Obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki od 2010 roku

2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49 80-874 Gdańsk telefon: (058) 320 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl www.oke.gda.pl 2 BEZ MATEMATYKI KARIERY NIE ZROBISZ obowiązkowego egzaminu maturalnego Decyzja o wprowadzeniu od 2010 roku obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki poprzedzona została szerokimi konsultacjami. obowiązkowy Do 1983 roku egzamin maturalny z matematyki był obowiązkowy dla wszystkich przystępujących do egzaminu dojrzałości.

3 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49 80-874 Gdańsk telefon: (058) 320 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl www.oke.gda.pl 3 BEZ MATEMATYKI KARIERY NIE ZROBISZ Stan prawny Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Rozporządzenie MEN z dnia 25 września 2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

4 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49 80-874 Gdańsk telefon: (058) 320 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl www.oke.gda.pl 4 BEZ MATEMATYKI KARIERY NIE ZROBISZ Informator Informatora We wrześniu 2007 roku na stronie internetowej CKE opublikowano pierwszą wersję Informatora.

5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49 80-874 Gdańsk telefon: (058) 320 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl www.oke.gda.pl 5 BEZ MATEMATYKI KARIERY NIE ZROBISZ Informator 1. 1.Wykorzystanie i tworzenie informacji 2. 2.Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji 3. 3.Modelowanie matematyczne 4. 4.Użycie i tworzenie strategii 5. 5.Rozumowanie i argumentacja Standardy wymagań egzaminacyjnych Przykładowe zadania opisujące każdy standard

6 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49 80-874 Gdańsk telefon: (058) 320 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl www.oke.gda.pl 6 BEZ MATEMATYKI KARIERY NIE ZROBISZ Informator Informator W 2008 roku Informator wzbogacono o przykładowe arkusze z poziomu podstawowego oraz dodatkową liczbę zadań.

7 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49 80-874 Gdańsk telefon: (058) 320 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl www.oke.gda.pl 7 BEZ MATEMATYKI KARIERY NIE ZROBISZ Arkusz egzaminacyjny - poziom podstawowy Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup zadań : zadania zamknięte zadania zamknięte - od 20 do 30 zadań Każde zadanie z tej grupy jest punktowane w skali 0- 1. Zdający udziela odpowiedzi, zaznaczając ją na karcie odpowiedzi. zadania otwarte krótkiej odpowiedzi zadania otwarte krótkiej odpowiedzi – od 5 do 10 zadań punktowanych w skali 0-2 zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi – zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi – od 3 do 5 zadań punktowanych w skali 0-4 albo 0-5, albo 0-6

8 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49 80-874 Gdańsk telefon: (058) 320 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl www.oke.gda.pl 8 BEZ MATEMATYKI KARIERY NIE ZROBISZ Arkusz egzaminacyjny - poziom podstawowy obok zadań zamkniętych są miejsca na wykonanie obliczeń odpowiedzi do zadań zamkniętych zdający zaznacza w karcie odpowiedzi rozwiązania zadań zdający zapisuje w wyznaczonych miejscach

9 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49 80-874 Gdańsk telefon: (058) 320 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl www.oke.gda.pl 9 BEZ MATEMATYKI KARIERY NIE ZROBISZ Poziom podstawowy 170 Egzamin maturalny z matematyki zdawany na poziomie podstawowym trwa 170 minut. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu podstawowego i sprawdzają rozumienie pojęć oraz umiejętność ich zastosowania w życiu codziennym, a także rozwiązywanie zadań o charakterze problemowym. Maksymalna liczba punktów – 50

10 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49 80-874 Gdańsk telefon: (058) 320 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl www.oke.gda.pl 10 BEZ MATEMATYKI KARIERY NIE ZROBISZ Zdanie egzaminu z matematyki Zdający zda egzamin maturalny z matematyki, jeżeli uzyska co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania za rozwiązanie zadań z arkusza z poziomu podstawowego.

11 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49 80-874 Gdańsk telefon: (058) 320 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl www.oke.gda.pl 11 BEZ MATEMATYKI KARIERY NIE ZROBISZ Poziom rozszerzony dodatkowegopoziomie rozszerzonym Egzamin maturalny z matematyki jako przedmiotu dodatkowego zdawany jest na poziomie rozszerzonym. Konstrukcja arkusza z poziomu rozszerzonego nie zmienia się w stosunku do lat ubiegłych i składa się z zadań otwartych. 180 Egzamin maturalny z matematyki zdawany na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut.

12 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49 80-874 Gdańsk telefon: (058) 320 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl www.oke.gda.pl 12 BEZ MATEMATYKI KARIERY NIE ZROBISZ Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym z matematyki od 2010 roku www.cke.edu.pl www.cke.edu.pl www.oke.gda.pl www.oke.gda.pl

13 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49 80-874 Gdańsk telefon: (058) 320 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl www.oke.gda.pl 13 BEZ MATEMATYKI KARIERY NIE ZROBISZ Targi Edukacyjne AKADEMIA 2009 18 marca 2009 roku godz. 9:00 19 marca 2009 roku godz. 10:00 Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański


Pobierz ppt "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49 80-874 Gdańsk telefon: (058) 320 55 90 1 BEZ MATEMATYKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google