Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja inauguracyjna Wolsztyn 14 listopada 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja inauguracyjna Wolsztyn 14 listopada 2007."— Zapis prezentacji:

1

2 Konferencja inauguracyjna Wolsztyn 14 listopada 2007

3 Potrzeby doskonalenia nauczycieli w powiecie wolsztyńskim na podstawie analizy wyników sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego

4 Dane liczbowe Liczba doradców: 2 Typ szkoły/placówkiliczba nauczycieli Przedszkole109 Szkoła podstawowa370 Gimnazjum180 Szkoła ponadgimnazjalna456

5 Kontekst społeczny– procesy różnicowania się poziomu szkół Wykres: dynamika międzyszkolnego zróżnicowania się wyników GH

6 Kontekst społeczny– procesy różnicowania się poziomu szkół Wykres: dynamika międzyszkolnego zróżnicowania się wyników GMP

7 Kontekst społeczny– procesy różnicowania się poziomu szkół Wykres: dynamika międzyszkolnego zróżnicowania się wyników sprawdzianu

8 Współczynnik łatwości obszarów umiejętności powiatu wolsztyńskiego - sprawdzian czytaniepisanierozumowaniekorzystanie z informacji wykorzystywanie wiedzy w praktyce cały arkusz 0,770,620,600,640,560,64

9 Współczynnik łatwości obszarów umiejętności dla powiatu: wolsztyński- arkusz S-A1-072 gminaczytaniepisanierozumowaniekorzystanie z informacji wykorzystywanie wiedzy w praktyce cały arkusz Gm. Przemęt0,750,610,600,640,540,63 Gm. Siedlec0,730,560,490,600,440,57 M-Gm. Wolsztyn0,790,640,650,640,620,68

10 Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusz GH-A1-072 czytanie i odbiór tekstów kultury tworzenie własnego tekstu cały arkusz 0.660.540.60

11 Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusz GH-A1-072 gminaczytanie i odbiór tekstów kultury tworzenie własnego tekstu cały arkusz Gm. Przemęt 0.660.530.60 Gm. Siedlec 0.600.520.56 M-Gm. Wolsztyn 0.680.550.60

12 Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusz GM-A1-072 stosowanie terminów, pojęć i procedur w praktyce i kształceniu wyszukiwanie i stosowanie informacji wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności cały arkusz 0.380.660.480.300.46

13 Współczynnik łatwości obszarów umiejętności dla powiatu: wolsztyński- arkusz GM-A1-072 gminastosowanie terminów, pojęć i procedur w praktyce i kształceniu wyszukiwanie i stosowanie informacji wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności cały arkusz Gm. Przemęt 0,450,700,480,360,50 Gm. Siedlec 0320,620,440,240,42 M-Gm. Wolsztyn 0,380,680,490,290,46

14 Wnioski na podstawie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych 1.Stosunkowo trudna dla uczniów okazała się umiejętność pisania różnych form wypowiedzi. -na podstawie analizy wyników sprawdzanych umiejętności stwierdza się, że średnio dla 40% uczniów stanowiło to trudność w zakresie powyższych umiejętności, -Umiarkowanie trudne i trudne okazało się dla większości uczniów tworzenie własnego tekstu (ok.50%), -Prawie połowa uczniów miała trudności z zastosowaniem wiedzy w praktyce a poziom opanowania tych umiejętności decyduje niejednokrotnie o wynikach ucznia, -można przypuszczać, iż na wyniki ma wpływ również kontekst dotyczący lokalizacji szkół oraz środowisko rodzinne

15 Wnioski na podstawie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych 2. Niskie wyniki w zakresie sprawdzanych umiejętności matematycznych. -ponad 60% uczniów gimnazjów ujawniło trudność zastosowania terminów, pojęć i procedur w praktyce i kształceniu, - 52% uczniów miało problemy ze wskazywaniem i opisywaniem faktów, związków i zależności, -70% uczniów nie potrafiło zastosować zintegrowanej wiedzy i umiejętności w zadaniach matematyczno-przyrodniczych, -można przypuszczać, że na wyniki miał wpływ brak stosowania przykładów z praktyki i odwoływania się do doświadczeń ucznia.

16 Działania szkoły celem poprawy wyników Konieczne jest wobec tego organizowanie efektywnych warunków uczenia celem doskonalenia sprawdzanych umiejętności: 1. rozpoznanie indywidualnych możliwości ucznia, 2. dokonanie wglądu w metody pracy nauczyciela nad sprawdzanymi umiejętnościami, 3. tworzenie warunków do odkrywania i doświadczania, przeżyć estetycznych, artystycznych, sportowych, kulturalnych i społecznych, 4. podjęcie kompleksowych działań na każdym poziomie edukacyjnym, umożliwiających uczniom opanowanie umiejętności samodzielnego uczenia się.

17 Warunki wpływające na efektywność kształcenia Warunki organizacyjne procesu Liczba uczniów w klasach Podział na grupy Wyposażenie Środki dydaktyczne Plan zajęć Program

18 Warunki wpływające na efektywność kształcenia Nauczyciel Metody Styl pracy Wiedza przedmiotowa

19 Warunki wpływające na efektywność kształcenia Uczeń Styl pracy ucznia Gotowość i zainteresowanie przedmiotem Percepcja – styl uczenia się, Możliwości indywidualne ucznia

20 Konkluzja Przy średnich wynikach na wejściu do danego poziomu szkoły, na koniec wyniki też są niższe. W szkołach gdzie nauczyciele pracują grupowo rezultaty pracy są wyższe. Można przypuszczać, że brak umiejętności efektywnego uczenia się stanowi barierę nie do przebycia.


Pobierz ppt "Konferencja inauguracyjna Wolsztyn 14 listopada 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google