Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO CKE - LISTOPAD 2012 OPERON – GRUDZIEŃ 2012 GIMNAZJUM W ZŁOTORYI 59 – 500 ZŁOTORYJA, UL. WILCZA 41 : 076 8780877,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO CKE - LISTOPAD 2012 OPERON – GRUDZIEŃ 2012 GIMNAZJUM W ZŁOTORYI 59 – 500 ZŁOTORYJA, UL. WILCZA 41 : 076 8780877,"— Zapis prezentacji:

1 WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO CKE - LISTOPAD 2012 OPERON – GRUDZIEŃ 2012 GIMNAZJUM W ZŁOTORYI 59 – 500 ZŁOTORYJA, UL. WILCZA 41 : 076 8780877, fax: 76 8780873 : gimnazjum@zlotoryja.pl & www.gimnazjum.zlotoryja.plgimnazjum@zlotoryja.plwww.gimnazjum.zlotoryja.pl

2 MATEMATYKA Wyniki poszczególnych klas

3 MATEMATYKA Łatwość wykonalności poszczególnych zadań - CKE

4 MATEMATYKA Łatwość wykonalności poszczególnych zadań - OPERON

5 MATEMATYKA Rozkład wyników w staninach CKEOPERON

6 MATEMATYKA Umiejętności opanowane bardzo słabo: 1.Tworzenie strategii rozwiązania, zapisywanie związków i zależności za pomocą wyrażeń algebraicznych, równań, układów równań. 2.Rozumowanie i argumentowanie – wyjaśnianie podstawowych zależności. 3.Operowanie własnościami figur – obliczanie pól figur płaskich i zamiana jednostek. 4.Określanie czy zapisane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. 5. Obliczanie pól i objętości brył, zamiana jednostek, zaokrąglanie wyników.

7 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Wyniki poszczególnych klas – CKE

8 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Wyniki poszczególnych klas – OPERON

9 Łatwość wykonalności poszczególnych zadań – CKE PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

10 Łatwość wykonalności poszczególnych zadań – OPERON

11 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Rozkład wyników w staninach CKEOPERON

12 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Umiejętności opanowane bardzo słabo: 1. Umiejętność rozumowania i argumentacji - wyjaśnienie dziedziczenia grup krwi człowieka. 2.Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Opanowanie czynności praktycznych. 3.Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. 4.Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników. 5.Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce. 6.Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów.

13 JĘZYK POLSKI Wyniki poszczególnych klas

14 Łatwość wykonalności poszczególnych zadań - CKE JĘZYK POLSKI

15 Łatwość wykonalności poszczególnych zadań - Operon

16 Rozkład wyników w staninach JĘZYK POLSKI CKE OPERON

17 Umiejętności opanowane słabo: JĘZYK POLSKI 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 2. Analiza i interpretacja tekstów kultury - uczeń omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu (apostrofy). 3. Tworzenie wypowiedzi - uczeń tworzy wypowiedź pisemną w formie rozprawki. 4. Rozpoznawanie tematów słowotwórczych i formantów w wyrazach pochodnych. 5. Zamiana mowy niezależnej na zależną.

18 HISTORIA I WOS Wyniki poszczególnych klas

19 HISTORIA I WOS Łatwość wykonalności poszczególnych zadań - CKE

20 HISTORIA I WOS Łatwość wykonalności poszczególnych zadań - OPERON

21 Rozkład wyników w staninach HISTORIA I WOS CKEOPERON

22 HISTORIA I WOS Umiejętności opanowane bardzo słabo: 1.Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania, równoczesności i następstwa; dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym. 2.Wyszukiwanie i porównywanie informacji pochodzących z różnych źródeł. Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą.

23 JĘZYK ANGIELSKI PODSTAWA - CKE

24 JĘZYK ANGIELSKI PODSTAWA - OPERON

25 JĘZYK ANGIELSKI ROZSZERZENIE - CKE

26 JĘZYK ANGIELSKI ROZSZERZENIE - OPERON

27 JĘZYK ANGIELSKI PODSTAWA – STANINY CKE OPERON

28 JĘZYK ANGIELSKI ROZSZERZENIE – STANINY CKEOPERON

29 JĘZYK NIEMIECKI PODSTAWA - CKE

30 JĘZYK NIEMIECKI PODSTAWA – Operon

31 JĘZYK NIEMIECKI ROZSZERZENIE - CKE

32 JĘZYK NIEMIECKI ROZSZERZENIE – Operon

33 PODSTAWA – STANINY JĘZYK NIEMIECKI CKE OPERON

34 JĘZYK NIEMIECKI ROZSZERZENIE – STANINY CKE OPERON

35 Porównanie wyników z języka niemieckiego i języka angielskiego – poziom podstawowy Kl. 3B2 87,7%

36 NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY 1.Nierozumienie czytanych poleceń, wynikające z braku dostatecznej wiedzy lub zbyt szybkiego i nieuważnego czytania. 2.Budowanie zbyt długich zdań. 3.Błędy ortograficzne. 4.Nieprawidłowe budowanie związków wyrazowych. 5.Ubogie słownictwo, posługiwanie się językiem potocznym. 6.Brak umiejętności argumentowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. 7.Niestaranny zapis działań, który pociąga za sobą błędy rachunkowe oraz uniemożliwia prawidłowe wykonanie następnych etapów rozwiązania. 8.Niepoprawny dobór algorytmu albo modelu matematycznego do sytuacji opisanej w zadaniu. 9.Nieuwzględnianie w rozwiązaniu wszystkich warunków określonych w treści zadania. 10.Brak umiejętności uogólniania i uzasadniania. 11.Nieumiejętne posługiwanie się jednostkami. 12.Brak interpretacji otrzymanych wyników oraz oceny ich sensowności. 13.Brak wprawy w stosowaniu wzorów, reguł i zasad w sytuacji praktycznej. 14.Niepodejmowanie prób rozwiązania zadań.

37 WNIOSKI Zalecenia do dalszej pracy: Stosowanie na zajęciach metod aktywizujących z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych. Zwiększenie ilości zadań do pracy samodzielnej ucznia i konsekwentne i systematyczne sprawdzanie i rozliczanie uczniów. Zacieśnienie współpracy na linii nauczyciel – rodzic. Motywowanie uczniów do nauki – ukazanie konkretnych pozytywów z dobrze zdanego egzaminu gimnazjalnego. Zaznajomienie uczniów z metodami efektywnego uczenia się.


Pobierz ppt "WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO CKE - LISTOPAD 2012 OPERON – GRUDZIEŃ 2012 GIMNAZJUM W ZŁOTORYI 59 – 500 ZŁOTORYJA, UL. WILCZA 41 : 076 8780877,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google