Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wyników sprawdzianu ‘2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wyników sprawdzianu ‘2013"— Zapis prezentacji:

1 Analiza wyników sprawdzianu ‘2013
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krowiarkach – XI 2013 Opracował: J. Pierzchała

2 Wyniki sprawdzianu `2013 – arkusz standardowy
1. Rozkład punktów w szkole

3 2.1 Wyniki uczniów na znormalizowanej skali staninowej - tabela

4 2.1 Wyniki uczniów na znormalizowanej skali staninowej - wykres

5 2.2 Wyniki szkół na znormalizowanej skali staninowej - tabela
5

6 2.2 Wyniki szkół na znormalizowanej skali staninowej - wykres
6

7 3. Podstawowe dane statystyczne
Stopnie opanowania umiejętności przez uczniów – łatwość zestawu

8 3. Łatwość standardów

9 4. Łatwość badanych czynności - wykres

10 4. Łatwość badanych czynności - wykres
10

11 4. Łatwość badanych czynności - wykres
11

12 4. Łatwość badanych czynności - wykres
zadania wieloczynnościowe

13 5. Analiza jakościowa – sortowanie zadań ze względu na łatwość

14 Wyniki średnie uzyskane przez uczniów:
6. Porównanie wyników Wyniki średnie uzyskane przez uczniów:

15 Wyniki średnie uzyskane przez uczniów:
6. Porównanie wyników Wyniki średnie uzyskane przez uczniów: 15

16 Charakterystyka wyników osiągniętych przez uczniów ze sprawdzianu w roku szkolnym 2013
Wskaźniki Wyjaśnienie Wartość wskaźnika Komentarz Liczba piszących 11 11 uczniów rozwiązywało zadania z zestawu standardowego Łatwość zestawu Jest stosunkiem liczby punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań przez wszystkich uczniów do maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania 0,60 Egzamin okazał się umiarkowanie trudny dla uczniów Szkoły w Krowiarkach. Średnia arytmetyczna (M) Jest sumą wszystkich uzyskanych wyników podzieloną przez ich liczbę 23,9 Statystyczny uczeń uzyskał 23,91 punktów na 40 możliwych. Oznacza to, że statystyczny uczeń opanował 59,8% czynności mierzonych na egzaminie. Mediana (Me) Jest to wynik środkowy spośród wyników uporządkowanych rosnąco lub malejąco. 24 Środkowy uczeń w uporządkowanym rosnąco lub malejąco rozkładzie wyników uzyskał 24 punkty. Stanowi to 60% całości

17 Charakterystyka wyników osiągniętych przez uczniów ze sprawdzianu w roku szkolnym 2013
Wskaźniki Wyjaśnienie Wartość wskaźnika Komentarz Modalna (Mo) Jest to wynik, który w danej grupie powtarza się najczęściej. Najwyższy wynik 36 Najwyższy wynik uzyskał 1 uczeń Najniższy wynik 13 Najniższy wynik uzyskało 2 uczniów. Rozstęp wyników Jest różnicą między wynikiem maksymalnym a minimalnym 24 Uczniowie uzyskiwali wyniki w zakresie od 13 do 37 punktów. Odchylenie standardowe Jest miarą rozproszenia wyników uczniów w odniesieniu do wyniku średniego 8,2 Około 55% uczniów uzyskało wynik zawierający się w przedziale między 15 a 32 punkty.

18 Słabe strony (język polski)
Trudne okazało się pisanie poprawne pod względem ortograficznym (dla dyslektyków: zamykanie myśli w granicach zdania), zad Umiarkowanie trudne były zadania: 6 - czytanie tekstu popularnonaukowego i wnioskowanie na podstawie informacji, 7 - wskazanie podmiotu mówiącego 26.1 – napisanie listu i zachęcenie adresata do przeczytania ciekawej książki, a przy tym zaprezentowanie rozwiniętej i pogłębionej argumentacja popartej przykładami 26.2 – umiejętność podtrzymania kontaktu z odbiorcą poprzez zastosowanie odpowiednich zwrotów oraz użycie słownictwa służącego wartościowaniu 26.3 – poprawność językowa 26.5 – poprawność interpunkcyjna

19 Wnioski Kształcić umiejętność czytania tekstów popularnonaukowych na wszystkich przedmiotach (teksty zawarte w podręcznikach) Zwracać uwagę na poprawny zapis na wszystkich zajęciach, na których uczeń prowadzi zapiski Nagradzać zapiski prowadzone bezbłędnie Oceniać sposób prowadzenia zeszytów z uwzględnieniem poprawności ortograficznej Konsekwentnie wymagać poprawy wskazanych błędów Wdrażać do samokontroli swoich prac pisemnych U uczniów z dysleksją kształcić szczególnie umiejętność zamykania myśli w granicach zdania

20 Wnioski do dalszej pracy
1.Na zajęciach dodatkowych, kształcić umiejętność wyszukiwania w zadaniach zamkniętych dobrej odpowiedzi spośród dostępnych do wyboru (nie „strzelać” a wybierać). 2.Położyć większy nacisk na umiejętność czytania tekstu matematycznego (rozumienie tekstu). 3.Położyć większy nacisk na rozwiązywanie zadań z matematyki praktycznej: czas, kalendarz, jednostki i ich zamiana, poprzez zwiększenie liczby godzin na realizację tych treści oraz zwiększenie liczby rozwiązywanych zadań. 4. Wykształcić taką cechę ucznia aby nie poddawał się po przeczytaniu zadania lecz podjął próbę rozwiązania, nie oddawał „walkowerem” punktów za zadanie (motywowanie ucznia do podejmowania wysiłku).

21


Pobierz ppt "Analiza wyników sprawdzianu ‘2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google