Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Liczby naturalne Ułamki zwykłe Ułamki dziesiętne Liczby całkowite Liczby ujemne Procenty Wyrażenia algebraiczne Równania i nierówności Układ współrzędnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Liczby naturalne Ułamki zwykłe Ułamki dziesiętne Liczby całkowite Liczby ujemne Procenty Wyrażenia algebraiczne Równania i nierówności Układ współrzędnych."— Zapis prezentacji:

1 Plan zajęć czyli WSZYSTKO TO, CO ZNAJDZIEMY W DZIALE: MATEMATYKA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

2 Liczby naturalne Ułamki zwykłe Ułamki dziesiętne Liczby całkowite Liczby ujemne Procenty Wyrażenia algebraiczne Równania i nierówności Układ współrzędnych Geometria Figury na płaszczyźnie Graniastosłupy + ŚCIĄGA!

3 LICZBY NATURALNE Jakie są działania na liczbach i jak je wykonujemy?
Jaka jest kolejność wykonywania działań? Zadania tekstowe dotyczące liczb naturalnych Co to znaczy podnieść liczbę do kwadratu? Oś liczbowa Jak dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić pisemnie? Wielokrotności liczb, dzielniki liczb. Jakie są cechy podzielności liczb? Jak rozłożyć liczby na czynniki pierwsze? Czym jest NWW, NWD? +ŚCIĄGA I ZADANIA PRAKTYCZNE

4 UŁAMKI ZWYKŁE Co to znaczy, że ułamek jest częścią całości?
Ułamek jako iloraz dwóch liczb Jak porównujemy ułamki? Czym się różnią ułamki właściwe od ułamków niewłaściwych? Jak rozszerzyć i skrócić ułamki? Jak dodawać i odejmować ułamki o tych samych mianownikach? Jak sprowadzić ułamki do tego samego mianownika? Jak dodawać i odejmować ułamki o różnych mianownikach? Jak mnożyć i dzielić ułamki? Jak potęgować ułamki i jak wyciągnąć pierwiastek z ułamka? Działania na ułamkach zwykłych +ŚCIĄGA I ZADANIA PRAKTYCZNE

5 UŁAMKI DZIESIĘTNE Jak zapisywać ułamki dziesiętne
Jak skracamy i rozszerzamy ułamki dziesiętne? Jak porównujemy ułamki? Jak zapisujemy wyrażenia dwumianowe? Jak dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki? Jak zamieniać ułamki ze zwykłych na dziesiętne i odwrotnie Jak wykonywać działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych? Przykładowe zadania tekstowe z wykorzystaniem ułamków +ŚCIĄGA

6 LICZBY CAŁKOWITE Jaki jest zbiór liczb całkowitych i co to są liczby przeciwne? Co to jest wartość bezwzględna? Jak dodawać i odejmować liczby całkowite? CZĘŚĆ PRAKTYCZNA + ŚCIĄGA

7 LICZBY UJEMNE Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie liczb ujemnych- ZASADY. Jak potęgujemy liczby ujemne. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA + ŚCIĄGA

8 PROCENTY Co to są procenty?
Jak zamienić procenty na ułamki i ułamki na procenty? Jak obliczyć procent danej liczby? Jak obliczyć liczbę, kiedy znany jest jej procent? Jak obliczyć ile procent jednej liczby stanowi druga? Zadania tekstowe z wykorzystaniem procentów Diagramy procentowe ŚCIĄGA + ZADANIA PRAKTYCZNE

9 WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
Zasady zapisywania wyrażeń algebraicznych Jak obliczyć wartość liczbową wyrażeń algebraicznych Czym jest suma algebraiczna? Redukcja wyrazów podobnych Jak mnożyć i dzielić sumy algebraiczne przez liczby PRAKTYKA, PRAKTYKA, PRAKTYKA + ŚCIĄGA

10 RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI
Zapisywanie równań Rozwiązywanie równań Rozwiązywanie zadań tekstowych Zapisywanie nierówności PRAKTYKA, PRAKTYKA, PRAKTYKA +ŚCIĄGA

11 UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH Co to jest układ współrzędnych?
Jak zaznaczyć punkty w układzie współrzędnych Jak odczytać długość odcinka z układu? + ŚCIĄGA

12 GEOMETRIA Jakie są jednostki długości?
Jak obliczyć obwód i pole prostokąta i kwadratu Skala Wzory na pola figur Jak obliczyć pole wielokąta? Prostopadłościan i sześcian +ŚCIĄGA

13 FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE
Kąty Kąty przyległe Kąty wierzchołkowe Proste równoległe przecięte trzecią prostą Trójkąty Podział trójkątów Suma miar kątów wewnętrznych trójkąta Wysokość trójkąta Czworokąty + ŚCIĄGA I ZADANIA

14 GRANIASTOSŁUPY Co to są graniastosłupy?
Jak obliczyć objętość i pole graniastosłupa? + ŚCIĄGA I ZADANIA

15 TAK WIĘC…. ZACZYNAMY NAUKĘ!


Pobierz ppt "Liczby naturalne Ułamki zwykłe Ułamki dziesiętne Liczby całkowite Liczby ujemne Procenty Wyrażenia algebraiczne Równania i nierówności Układ współrzędnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google