Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P LAN ZAJĘĆ CZYLI WSZYSTKO TO, CO ZNAJDZIEMY W DZIALE: MATEMATYKA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P LAN ZAJĘĆ CZYLI WSZYSTKO TO, CO ZNAJDZIEMY W DZIALE: MATEMATYKA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ."— Zapis prezentacji:

1 P LAN ZAJĘĆ CZYLI WSZYSTKO TO, CO ZNAJDZIEMY W DZIALE: MATEMATYKA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

2 Liczby naturalne Ułamki zwykłe Ułamki dziesiętne Liczby całkowite Liczby ujemne Procenty Wyrażenia algebraiczne Równania i nierówności Układ współrzędnych Geometria Figury na płaszczyźnie Graniastosłupy + ŚCIĄGA!

3 LICZBY NATURALNE Jakie są działania na liczbach i jak je wykonujemy? Jaka jest kolejność wykonywania działań? Zadania tekstowe dotyczące liczb naturalnych Jaka jest kolejność wykonywania działań? Co to znaczy podnieść liczbę do kwadratu? Oś liczbowa Jak dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić pisemnie? Wielokrotności liczb, dzielniki liczb. Jakie są cechy podzielności liczb? Jak rozłożyć liczby na czynniki pierwsze? Czym jest NWW, NWD? +ŚCIĄGA I ZADANIA PRAKTYCZNE

4 UŁAMKI ZWYKŁE Co to znaczy, że ułamek jest częścią całości? Ułamek jako iloraz dwóch liczb Jak porównujemy ułamki? Czym się różnią ułamki właściwe od ułamków niewłaściwych? Jak rozszerzyć i skrócić ułamki? Jak dodawać i odejmować ułamki o tych samych mianownikach? Jak sprowadzić ułamki do tego samego mianownika? Jak dodawać i odejmować ułamki o różnych mianownikach? Jak mnożyć i dzielić ułamki? Jak potęgować ułamki i jak wyciągnąć pierwiastek z ułamka? Działania na ułamkach zwykłych +ŚCIĄGA I ZADANIA PRAKTYCZNE

5 UŁAMKI DZIESIĘTNE Jak zapisywać ułamki dziesiętne Jak skracamy i rozszerzamy ułamki dziesiętne? Jak porównujemy ułamki? Jak zapisujemy wyrażenia dwumianowe? Jak dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki? Jak zamieniać ułamki ze zwykłych na dziesiętne i odwrotnie Jak wykonywać działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych? Przykładowe zadania tekstowe z wykorzystaniem ułamków +ŚCIĄGA

6 LICZBY CAŁKOWITE Jaki jest zbiór liczb całkowitych i co to są liczby przeciwne? Co to jest wartość bezwzględna? Jak dodawać i odejmować liczby całkowite? CZĘŚĆ PRAKTYCZNA + ŚCIĄGA

7 LICZBY UJEMNE Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie liczb ujemnych- ZASADY. Jak potęgujemy liczby ujemne. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA + ŚCIĄGA

8 PROCENTY Co to są procenty? Jak zamienić procenty na ułamki i ułamki na procenty? Jak obliczyć procent danej liczby? Jak obliczyć liczbę, kiedy znany jest jej procent? Jak obliczyć ile procent jednej liczby stanowi druga? Zadania tekstowe z wykorzystaniem procentów Diagramy procentowe ŚCIĄGA + ZADANIA PRAKTYCZNE

9 WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Zasady zapisywania wyrażeń algebraicznych Jak obliczyć wartość liczbową wyrażeń algebraicznych Czym jest suma algebraiczna? Redukcja wyrazów podobnych Jak mnożyć i dzielić sumy algebraiczne przez liczby PRAKTYKA, PRAKTYKA, PRAKTYKA + ŚCIĄGA

10 RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI Zapisywanie równań Rozwiązywanie równań Rozwiązywanie zadań tekstowych Zapisywanie nierówności PRAKTYKA, PRAKTYKA, PRAKTYKA +ŚCIĄGA

11 UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH Co to jest układ współrzędnych? Jak zaznaczyć punkty w układzie współrzędnych Jak odczytać długość odcinka z układu? + ŚCIĄGA

12 GEOMETRIA Jakie są jednostki długości? Jak obliczyć obwód i pole prostokąta i kwadratu Skala Wzory na pola figur Jak obliczyć pole wielokąta? Prostopadłościan i sześcian +ŚCIĄGA

13 FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE Kąty Kąty przyległe Kąty wierzchołkowe Proste równoległe przecięte trzecią prostą Trójkąty Podział trójkątów Suma miar kątów wewnętrznych trójkąta Wysokość trójkąta Czworokąty + ŚCIĄGA I ZADANIA

14 GRANIASTOSŁUPY Co to są graniastosłupy? Jak obliczyć objętość i pole graniastosłupa? + ŚCIĄGA I ZADANIA

15 TAK WIĘC…. ZACZYNAMY NAUKĘ! www.Korepetycje232.jimdo.com


Pobierz ppt "P LAN ZAJĘĆ CZYLI WSZYSTKO TO, CO ZNAJDZIEMY W DZIALE: MATEMATYKA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google