Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKŁAD 6.  proces oceny kompetencji pracownika w odniesieniu do potrzeb jego stanowiska oraz oceny poziomu wykonania postawionych mu zadań PJATK 2015/162.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKŁAD 6.  proces oceny kompetencji pracownika w odniesieniu do potrzeb jego stanowiska oraz oceny poziomu wykonania postawionych mu zadań PJATK 2015/162."— Zapis prezentacji:

1 WYKŁAD 6

2  proces oceny kompetencji pracownika w odniesieniu do potrzeb jego stanowiska oraz oceny poziomu wykonania postawionych mu zadań PJATK 2015/162

3 Ocena bieżąca i gromadzenie informacji OCENA OKRESOWA PJATK 2015/163

4  Styczeń/luty  Marzec/kwiecień  Maj  Czerwiec/lipiec/sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad  Grudzień? PJATK 2015/164

5 5 OCENIANIEOCENA OPINIA

6 OCENA OKRSOWA PRACOWNIKÓ W Organizac ja pracy Dobór pracownik ów Szkolenia Awansow anie Degradow anie Przeszere gowanie Wynagrod zenia Derekruta cja PJATK 2015/166

7 7

8 rzetelna o wątpliwej rzetelności PJATK 2015/168

9  Cele administracyjne  Cele informacyjne  Cele motywacyjne  Cele korekcyjne  Cele stabilizujące  Cele rozwojowe PJATK 2015/169

10  organizacyjne  psychospołeczne w ujęciu  retrospektywnym  prospektywnym PJATK 2015/1610

11  Periodyczność  Celowość  Powszechność  Obiektywność  Elastyczność  Bezpośredniość PJATK 2015/1611

12  Formalizacja  Etapowość  Poufność  Prawo odwołania się PJATK 2015/1612

13 PJATK 2015/1613 Oceny pracownicze bieżące okresowe Strategia ZZL Planowanie zasobów ludzkich Pozyskiwanie pracowników : Rekrutacja Selekcja adaptacja Motywowanie: wynagradzanie bodźce pozaekonomiczne Rozwój pracpwników szkolenia planowanie karier Przemieszczanie pracowników: awanse przesunięcia degradacje zwolnienia Zarządzanie zasobami ludzkimi

14 PJATK 2015/1614 Identyfikacja celów oceniania Analiza pracy na stanowiskach Ustalenie kryteriów oceny Wybór techniki Projektowanie procedery oceniania oraz szkolenie uczestników Dokonanie oceny przez przełożonego Informacja zwrotna dla pracownika – rozmowa oceniająca Możliwość odwołania się od oceny Decyzje personalne

15  Kwalifikacyjne  Efektywnościowe  Behawioralne  Osobowościowe PJATK 2015/1615

16  dotyczą wiedzy i umiejętności pracownika  są szczególnie ważne na wstępie, ale także w dziedzinie awansowania czy przemieszczania pracownikó w PJATK 2015/1616

17  odnoszą się do wyników pracy  związane z doskonaleniem jakości  określenie przydatności pracownika na danym stanowisku, w dalszej kolejności - o przyznaniu premii, nagrody, podwyżki płac, ewentualnie o zwolnieniu  Najczęściej stosowane PJATK 2015/1617

18  wzorce zachowań, pożądane na tym stanowisku i sprzyjające efektywności pracy  wzorce zachowań dopasowane do kultury organizacyjnej  uniwersalne lub dopasowane do stanowiska PJATK 2015/1618

19  dotyczą cech osobowych  zależność między predyspozycjami psychicznymi pracownika i ich dopasowaniem do wymogów konkretnego stanowiska a efektywnością wykonywanej przez nich pracy  Cechy osobowościowe do pracy z klientami / na stanowisko kierownicze ? PJATK 2015/1619

20 Metody absolutne porównywanie wyników z ustalonymi wcześniej standardami Metody relatywne porównywanie pracowników między sobą PJATK 2015/1620

21  Zwykły zapis (ocena opisowa)  Metoda wydarzeń krytycznych (incydentów krytycznych)  Metoda porównania ze standardami  Skala ocen  Assessment Center  Ocenianie przez określanie celów (ZPC)  Metoda 360° PJATK 2015/1621

22  Skale punktowe  Skale graficzne  Skale przymiotnikowe  Skale behawioralne  Skale mieszane PJATK 2015/1622

23 PJATK 2015/1623 Wybór skali zależy od preferencji osoby oceniającej oraz stanowiska. Poniżej zostały przedstawione przykłady skal oceniania.

24 Kryterium123456 Dokładnośćx Obowiązkowośćx Lojalnośćx Uczciwośćx Odporność na stresx Kreatywnośćx Jakość pracyx PJATK 2015/1624

25 Propozycja celów Przełożony i podwładny omawiają i akceptują cele Częsta formalna i nieformalna analiza celów Ocena okresowa sformalizowana PJATK 2015/1625

26 warunki skuteczności PJATK 2015/1626

27  określanie celów musi być stosowane w całej organizacji  wymaga zaangażowania kierowników wszystkich szczebli w ustalanie celów  kierownicy i pracownicy muszą systematycznie spotykać się, aby oceniać efektywność  przykłady celów  zalety tego sposobu oceniania PJATK 2015/1627

28 PJATK 2015/1628

29 Oceniających wybiera: przełożony, HR lub pracownik- Podwładni i klienci: wszyscy lub wybrani losowo Ankieta badania dostosowana do modelu kompetencji w firmie PJATK 2015/1629 °

30  Rekrutacja wewnętrzna  Programy rozwoju talentów  Planowanie rozwoju indywidualnego  Zmiany struktur organizacyjnych PJATK 2015/1630

31 zalety wiarygodna, sprawiedliwa, dokładna, obiektywna i motywująca wady czasochłonność, pracochłonność i wysokie koszty stosowania niebezpieczeństwo tendencyjnośćci w doborze oceniających PJATK 2015/1631

32 Anonimowość oceniających Feedback Udzielenie pomocy przy opracowaniu planu rozwoju PJATK 2015/1632

33  Ranking  Metoda porównywania parami  Metoda wymuszonego rozkładu -ranking grupowy  Portfolio personalne PJATK 2015/1633

34 Dolne 10%Poniżej średniej 20 % Średnia 40%Powyżej średniej 20% Górne 10% Pracownik APracownik BPracownik DPracownik GPracownik L …Pracownik CPracownik EPracownik H …Pracownik I…… … PJATK 2015/1634

35 PJATK 2015/1635

36 istotna dla : oceny, rozwoju element motywacyjny, kanał komunikacji na linii kierownik – pracownik, przemyślana i przygotowana PJATK 2015/1636

37 Tell & sell Tell & listen Listen & tell Problem solving Organizacje o charakterze biurokratycznym / organizacje z przejawami zarządzania wiedzą ? PJATK 2015/1637

38 powinna obejmować:  komentarz pracownika,  plan działania,  wyznaczenie celów na następny okres. PJATK 2015/1638

39  Błąd projekcji  Błąd atrybucji  Błąd łagodności  Błąd surowości  Błąd trwałości ocen  Błąd tendencji centralnej (złotego środka)  Efekt aureoli (efekt halo)  Efekt Horna (diabelski efekt)  Efekt hierarchii  Efekt kontrastu  Efekt pierwszego wrażenia  Efekt ostatnich dokonań (ostatniej chwili)  Efekt „kozła ofiarnego” PJATK 2015/1639

40  Dyskryminacja płci, wieku, typu fizjonomicznego  Faworyzowanie osób do nas podobnych  Uprzedzenia kulturowe, zróżnicowane normy  Przekładanie cech charakteru na wyniki  Stereotypy  Wyrównanie ocen  Pułapka „obiektywizmu” PJATK 2015/1640

41  Krytyka powinna dotyczyć konkretnego zachowania,  Udzielaj krytyki w cztery oczy  Krytykuj bezpośrednio po zdarzeniu. PJATK 2015/1641

42  Ujawniać emocje w sposób kontrolowany  Używać komunikatów typu „Ja” zamiast typu „Ty”  Pozwolić pracownikowi przedstawić jego punkt widzenia  Wskazać na czym polegał błąd  Wspólnie określić jak uniknąć takich błędów w przyszłości. PJATK 2015/1642

43  Powinna dotyczyć konkretnego zachowania,  Udzielona w cztery oczy  Bezpośrednio po zdarzeniu  Ujawniać pozytywne emocje PJATK 2015/1643

44 DLA PRACOWNIKA PJATK 2015/1644

45 DLA PRACOWNIKA  Poznanie informacji o swoich zachowaniach i wynikach pracy  Zaspokojenie potrzeby porównań społecznych  Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, w wyniku wiedzy o oczekiwaniach organizacji  Poznanie swoich mocnych i słabych stron  Zwiększenie możliwości rozwoju i kształtowania ścieżki kariery  Wpływ na kształtowanie relacji z przełożonym  Lepsza znajomość celów i zadań na stanowisku pracy. PJATK 2015/1645

46 DLA PRACODAWCY  Wzrost jakości i wydajności pracowników  Dokonanie racjonalnej alokacji  Wyszukiwanie liderów i tworzenie zespołów pracowniczych  Wyłonienie najlepszych i zaplanowanie dla nich ścieżek kariery  Wytypowanie kandydatów do rezerwy kadrowej  Wyłonienie najgorszych pracowników i przeniesieni ich na niższe stanowiska  Identyfikacja potrzeb szkoleniowych  Zwiększenie motywacji pracowników  Ściślejsze powiązanie wynagrodzeń z wynikami ich prac  Stworzenie SIP- bank danych. PJATK 2015/1646

47 KOLOKWIUM - 10 stycznia 2016 r. PJATK 2015/1647


Pobierz ppt "WYKŁAD 6.  proces oceny kompetencji pracownika w odniesieniu do potrzeb jego stanowiska oraz oceny poziomu wykonania postawionych mu zadań PJATK 2015/162."

Podobne prezentacje


Reklamy Google