Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PSYCHOLOGIA Drzwi otwarte Rekrutacja 2010/2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PSYCHOLOGIA Drzwi otwarte Rekrutacja 2010/2011."— Zapis prezentacji:

1 PSYCHOLOGIA Drzwi otwarte Rekrutacja 2010/2011

2

3

4

5

6 Do czego przygotowują studia na kierunku psychologia na UAM? Sylwetka absolwenta psychologii Instytut Psychologii posiada akredytację potwierdzającą jakość kształcenia. Upoważniony jest do umieszczania na papierze firmowym oraz we wszelkich materiałach informacyjnych logo UKA wraz ze stosownym opisem o udzielonej akredytacji. Dyplom ukończenia studiów zawiera wkładkę informującą o akredytacji. Student, który kończy studia jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia jednostki i grup społecznych. W zależności od ukończonej specjalizacji student uzyskuje również wiedzę oraz umiejętności diagnostyczne w zakresie wybranej dziedziny psychologii stosowanej. Psychologia stosowana: Psychologia Edukacji Psychologia stosowana przygotowuje do realizacji zadań wynikających z rozporządzeń MEN dotyczących pomocy psychologicznej realizowanej w ramach poradni psychologiczno-pedagogicznych i w obszarze szkoły: badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów i ich sytuacji wychowawczych, określania, organizowania i prowadzenia form indywidualnej i grupowej pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachowania oraz inicjowania różnych form pomocy wychowawczej. Psychologia stosowana: Psychologia Pracy i Organizacji Psychologia stosowana przygotowuje do doradztwa personalnego i zawodowego, planowania ścieżek karier zawodowych pomocy bezrobotnym, projektowania stanowisk pracy w oparciu o znajomość światowych norm, opracowania i wdrażania systemu ocen pracowniczych oraz systemów motywacyjnych, opracowania programów z zakresu interwencji organizacyjnej oraz prowadzenia jakościowych badań marketingowych. Psychologia stosowana: Psychologia Kliniczna Człowieka Dorosłego Psychologia stosowana wyposaża w wiedzę o genezie i mechanizmie kształtowania się zaburzeń osobowości, zaburzeń nerwicowych oraz zaburzeń z pogranicza nerwicy i psychozy. W podstawowym zakresie także wiedzę o procesie, strategiach i technikach w różnych systemach psychoterapeutycznych. Student przygotowany jest do prowadzenia i formułowania psychologicznej diagnozy klinicznej w oparciu o standaryzowane i eksperymentalne metody badań oraz posiada umiejętności w zakresie udzielania pomocy psychologicznej osobom z różnymi problemami życiowymi. Psychologia stosowana: Psychologia Społeczna Stosowana psychologia społeczna (SPS) jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin współczesnej psychologii, obejmującą szeroki zakres społecznego funkcjonowania człowieka (jednostka – grupa – kultura). Celem psychologii stosowanej jest zapoznanie studentów ze współczesną, praktyczną psychologiczną wiedzą na temat ważnych zjawisk społecznych. Student jest przygotowany do: analizowania zjawisk społecznych - ich definiowania i rozumienia; postępowania diagnostycznego - rozpoznania i diagnozy psychologicznych mechanizmów społecznych zachowań; działań projektujących – kierowania animowania aktywności jednostek i grup.

7 Serdecznie zapraszamy


Pobierz ppt "PSYCHOLOGIA Drzwi otwarte Rekrutacja 2010/2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google