Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli."— Zapis prezentacji:

1 IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia

2 Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Jeff Bezos -twórca księgarni internetowej Amazon sformułował następujący pogląd: Moja księgarnia powinna czymś zrekompensować czytelnikowi zapach farby drukarskiej i niepowtarzalny szelest kartek nowiutkiej książki branej do ręki. Czy „elektroniczny nauczyciel” zrekompensuje faktycznego wykładowcę? Czy zrekompensuje ona brak adrenaliny którą się wytwarza przy zdawaniu kolokwium w świecie realnym i niepowtarzalną atmosferę „giełdy” egzaminacyjnej?

3 Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia Plan IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" 1.E-edukacja jako odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne i możliwości rozwoju TI – hipotezy, pojęcia, 2.Strategie e- edukacji i ich rola we współczesnym systemie zarządzania, 3.Analiza wybranych rozwiązań w zakresie e – edukacji, 4.Propozycje działań dla wzrostu znaczenia e- edukacji. Konkluzje.

4 Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia Strategia e-edukacji IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" E-edukcja to nie jednorodny kierunek rozwoju edukacji, ale zbiór różnych form i procedur działania. W warunkach współczesnego rozwoju TI w Polsce, e-edukacja jest strategią, która powinna wspierać tradycyjną edukację wyższą. Nie jest ona jeszcze strategią konkurencyjną na rynku usług edukacji wyższej. Organizacje, które nie będą stosować strategii związanej z e-edukacją, zostaną w przyszłości wyeliminowane z rynku usług edukacyjnych.

5 Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia Podstawowe rodzaje strategii e-edukacji - „mapa strategii” IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Rodzaje współpracy z słuchaczem (strategie) Cel Horyzont czasu System przekazywania wiedzy Środki techniczne (platforma) Samokształcenie Asynchroniczne Synchroniczne Konwergencyjne

6 Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia Strategia konwergencji IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Jest to strategia uczenia, która polega na łączeniu w jej strategii funkcjonowania zarówno działalności tradycyjnej jak i e-edukacyjnej. Strategia ta jest podstawą podjęcia szeregu działań noszących nazwę konwergencyjnego zarządzania strategicznego. Jest tym typem działań, które pozwala na ocenę pozycji uczelni w turbulentnym otoczeniu i wyborze takich działań priorytetowych, które pozwolą na efektywny jej rozwój realizacje jej strategicznych celów.

7 Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia Strategia konwergencji - efekty IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Efekty uzyskane w wyniku realizacji strategii konwergencji zgodnie z podejściem systemowym i stanowią sumą efektów cząstkowych - strategii e-edukacji i strategii tradycyjnego oraz efektu synergetycznego wynikającego ze współdziałania obu wcześniej wymienionych typów strategii.

8 Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Hipoteza I Model edukacyjny, który może być konkurencyjny na rynku usług edukacyjnych, to model elastyczny, a najlepiej model inteligentnego elastycznego nauczania w którym stosujemy narzędzia TI. E- nauczanie nie jest tanie i wymaga poniesienia, szczególnie w początkowym okresie, dość wysokich nakładów.

9 Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia Hipoteza II Dzięki rozwiązaniom w e- edukacji cały system usług edukacji wyższej uzyska wyższą jakość. E-edukacja jest tym elementem, który w łańcuchu wartości powoduje wzrost wielkości wartości dodanej do procesu kształcenia. IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

10 Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" E-edukacja nowe oblicze Uczelni Jestem REKTOREM mając: zezwolenie, laptop, oprogramowanie i dostęp do internetu lub innej rozległej sieci.

11 Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia E-edukacja nowe oblicze Uczelni IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Nie są mi potrzebne tradycyjne biblioteki, które zaczynają pełnić rolę „muzeum książki. Uczelnie pokazują zamiast tradycyjnych bibliotek, biblioteki elektroniczne, jako istotny element swojej infrastruktury

12 Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia E-edukacja nowe oblicze Uczelni IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Wielkość uczelni wyznacza tylko przepustowość sieci i wydajność mojego komputera. Budując odpowiednie centrum komputerowe mogę zarządzać i uczyć tysiące studentów wg najnowszych o wysokiej jakości programów i materiałów dydaktycznych.

13 Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia Kompleksowe zarządzanie jakością jako strategia rozwoju edukacji IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Współczesna edukacja to: studenci oraz ci którzy które ukończyli jakiś czas studia, a obecnie pragną dostosować się do nowych warunków panujących na rynku pracy.

14 Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia Strategia realizacji europejskiego społeczeństwa informacyjnego IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Na e- edukację i jej konsekwencje należy patrzeć jako odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne, związane z przyjęciem strategii ciągłego doskonalenia jakości i dostosowania się do nowych warunków społeczno –ekonomicznych.

15 Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia Co to jest jakość kształcenia w uczelniach wyższych? IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" „ Jakość jest określana jako ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi wymaganych do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb”.

16 Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia Współczesna strategia rozwoju edukacji IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Współczesna edukacja to nie tylko studenci, ale też doskonalenie wiedzy i kształcenie osób, które ukończyły studia, a obecnie pragną dostosować się do nowych warunków panujących na rynku pracy.

17 Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia Kompleksowe zarządzanie jakością, TQM IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Strategiczne zaangażowanie najwyższego kierownictwa uczelni wspieranego przez wszystkich pracowników na rzecz zmiany całego podejścia do prowadzenia takiej działalności edukacyjnej, które uczyniłoby jakość najważniejszym czynnikiem we wszystkim poczynaniach procesu

18 Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia Strategia Total Quality Managment czyli czynniki nań wpływające: IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" osoba - sylwetka absolwenta, jego pozycję na rynku, ścieżka kariery, proces – sposób pozyskiwania wiedzy czyli system kształcenia jako ciąg działań, który zapewni finalnemu produktowi (absolwentowi) odpowiednią jakość.

19 Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia Mierniki jakości IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Na proces zarządzania jakością kształcenia w uczelniach wyższych składa się cały szereg wzajemnie powiązanych działań, które występujących na różnych etapach tego procesu. Podstawowe kryteria oceny procesu zarządzania jakością to jego zgodnie z podstawowymi zasadami z teorii systemów: skuteczność, sprawność.

20 Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia Skuteczność IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Skuteczność jest to wypromowanie takiego absolwenta, który to: uzyska pracę w kraju lub w innych krajach (szczególnie UE), praca ta będzie zgodna z wyuczonym profilem, wykonując ją otrzyma odpowiednią płacę.

21 Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia Sprawność IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Sprawność jest to wybór właściwej strategii procesu kształcenia. Sprawność wiąże się z umiejętnością działania kadry zaangażowanej w proces nauczania. Związana jest również z rachunkiem ekonomicznym, a więc relacjami pomiędzy nakładami a efektami. Odpowiednia jakość projektu według kryterium sprawnościowego to taka, w której wartość wypromowanego absolwenta danej uczelni, będąca efektem pracy zespołu jest współmierna do nakładów zużytych na proces jego kształcenia (praca, czas, środki finansowe)

22 Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia E-edukacja w uczelniach a korporacjach IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Strategia w korporacjach – podstawowe zadanie to nastawienie na ćwiczenie pewnych umiejętności (a zatem nauczanie bogato ilustrowanym testami interaktywnymi, ćwiczeniami, zadaniami, nawet elementami gier), Strategia w nauczaniu akademickim - podstawowe zadanie to przede wszystkim przekazanie określonej wiedzy i realizacja strategii „krok do przodu”.

23 Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia Podstawa działań TQM IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Jest to łańcuch działań edukacyjnych w systemie student – wykładowca, który składają się z elementów: twardych elementów (systemy i narzędzia powiązane z TI). miękkie elementy (kultura, komunikacja, zaangażowanie)

24 Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia Twarde elementy -Realizacja strategii e- edukacji,Internet i platformy programowe IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Najpopularniejsza platforma open sources jest Moodle. Na Moodle zbudowany jest między innymi Wirtualny Campus UMCS (http://ekonomia.kampus.umcs.lublin.pl)http://ekonomia.kampus.umcs.lublin.pl Platforma Lotus Learning Space to skalowalna jednostka programowo-sprzętowa zapewniająca wsparcie dla złożonych projektów szkoleniowych. Moduły Learning Space Core i Learning Space Collaboration obsługują asynchroniczny i grupowy tryb nauczania. Adres: www.pugh.co.uk/products/lotus

25 Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia Kultura informatyczna - eksperyment IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" W ramach zajęć tradycyjnych z systemów komunikacji w zespołach projektowych studenci PJWSTK (Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych) oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego otrzymali za zadanie przeczytanie uzupełniających materiałów do zajęć umieszczonych w Internecie. Otrzymali oni ścieżkę dostępu i hasło. Po tygodniu zostało sprawdzone testem, czy materiały te zostały przeczytane. Kontrolne grupy otrzymały te same materiały na poprzedzających zajęciach w formie tradycyjnej i tu też sprawdzono testem, czy materiały zostały przeczytane. Badane były cztery grupy na III roku studiów o liczebności ok. 30 – 40 studentów każda. Eksperyment ten pokazuje, że na korzystanie z komputera mają wpływ różnorodne czynniki, ale najbardziej istotne jest to, co można nazwać kulturą informatyczną.

26 Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia Eksperyment o korzystanie z internetu czyli o kulturze informatycznej IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Tradycyjny system internet PJWSTK 30 % 98 % WZ UW 95 % 32 %

27 Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia Efekty i bariery realizacji strategii e- edukacji analiza przypadku nauczania POZ IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Wygodna forma studiowania, zwłaszcza dla tych, którzy pracują lub którym warunki zdrowotne nie pozwalają na wyjazdy na zajęcia. Korzyści logistyczne, Studenci uważają, że takie zajęcia powinny odbywać się późnym wieczorem, wtedy mają czas na kontakty internetowe (tym tłumaczyli brak swojej obecności na czacie). Na marginesie spotkania odbywały się co czwartek w godzinach 20 – 21. Nie wszystkie przedmioty nadają się do prowadzenia w ten sposób. Studenci przyznali, że do pisania zadanych prac zabierali się na krótko przed wyznaczonym terminem. (co oznacza brak systematyczności w nauce przedmiotu) Korespondencyjnie mają większe możliwości porozumienia się z wykładowcą (studenci kursu wysyłali e-maile z różnymi zapytaniami i też tą drogą wyjaśnialiśmy problemy związane z przyswajaniem materiału).

28 Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Konkluzja I E-edukcja to nie tylko jednorodny kierunek rozwoju edukacji, ale zbiór różnych form i procedur działania. Można postawić również hipotezę, że w warunkach współczesnego rozwoju TI w Polsce e - edukacja jest strategią, która powinna wspierać tradycyjną edukację wyższą. Nie jest ona jeszcze samodzielną strategią konkurencyjną na rynku usług edukacji wyższej.

29 Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia Konkluzja II Przewagą małych uczelni zlokalizowanych w gminach i małych miasteczkach jest to, ze są one blisko słuchacza. Mają one jednak duże problemy kadrowe i często są prowadzone przez osoby nie mające odpowiedniego przygotowania. Właśnie e- edukacja może w dość krótkim czasie poprawić tę sytuację. Jednak z powodu braku słuchaczy należy się liczyć z zmykaniem niektórych małych uczelni, które nie poradzą sobie z konkurencją dużych zamożnych uczelni. E- edukacja to nie jest to, że w wynajętej świetlicy w gminie lub w osadzie postawi się telewizor a słuchacze będą oglądać wykład. IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

30 Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia Konkluzja III Korzystanie z rozwiązań e- edukacyjnych wymaga dużej samodyscypliny i motywacji na pewno większej niż w metodach tradycyjnych. Realizując strategie e- edukacyjne należy również zdawać sobie sprawę z konieczności poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych. Proste i zawodne rozwiązania przynoszą bowiem więcej szkody niż pożytku. Organizacje które nie będą stosować strategii związanej z e- edukacją zostaną wyeliminowane z rynku usług edukacyjnych. IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

31 Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia Propozycja oceny jakości procesu kształcenia w uczelni stosującej zdalne nauczanie IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Kryterium podstawowe oceny jakości: Efekt studiów powinien być, co najmniej taki jak przy stosowaniu nauczania tradycyjnego Na ocenę składają się dwa elementy: ocena wiedzy studenta oraz procedury i infrastruktura procesu nauczania. Ocena wiedzy studenta: Ocena przeprowadzona jest w trakcie oraz na zakończenie semestru. Ocena co: tydzień np. w postaci sprawdzanych przez komputer testów nadesłanych przez studentów drogą elektroniczną. Raz w semestrze kolokwium, które odbywa się na uczelni. Egzamin kończący zajęcia z danego przedmiotu odbywa się na uczelni, przy zastosowaniu analogicznej procedury, jak podczas studiów tradycyjnych.

32 Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli o strategiach wzrostu jakości kształcenia Dziękuje proszę o pytania lub listy jerzy@kisielnicki.edu.pl IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"


Pobierz ppt "IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Jerzy KISIELNICKI Konwergencja i synergia w edukacji tradycyjnej i e – edukacji, czyli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google