Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PJWSTK październik 2002 1 Propozycja metodyki nauczania inżynierii oprogramowania w oparciu o podejście obiektowe Piotr Habela, Jacek Płodzień, Alina Stasiecka,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PJWSTK październik 2002 1 Propozycja metodyki nauczania inżynierii oprogramowania w oparciu o podejście obiektowe Piotr Habela, Jacek Płodzień, Alina Stasiecka,"— Zapis prezentacji:

1 PJWSTK październik 2002 1 Propozycja metodyki nauczania inżynierii oprogramowania w oparciu o podejście obiektowe Piotr Habela, Jacek Płodzień, Alina Stasiecka, Ewa Stemposz

2 PJWSTK październik 2002 2 Plan prezentacji Wprowadzenie Podstawowe pojęcia metodyki Ewidencjonowanie zasobów Miary kontrolne Ocena diagramów statycznych Ocena jakości pracy osoby uczącej Uwagi końcowe

3 PJWSTK październik 2002 3 Metodyka określająca sposób zarządzania procesem dydaktycznym dotyczącym zastosowania podejścia obiektowego w konstruowaniu systemów informatycznych. Wprowadzenie skuteczne narzędzie wspomagające pracę osoby uczącej Metodyka nauczania =

4 PJWSTK październik 2002 4 Zestaw przedmiotów: wykład i ćwiczenia z obiektowości oraz diagramów statycznych analizy obiektowej; wykład i ćwiczenia z inżynierii oprogramowania oraz diagramów dynamicznych analizy obiektowej; laboratorium z uszczegóławiania wyników fazy analizy oraz implementowania projektu w języku Java. Wprowadzenie

5 PJWSTK październik 2002 5 Ważne elementy metodyki: zidentyfikowanie zasobów dydaktycznych; Wprowadzenie zapewnienie jak najbardziej jednolitego sposobu oceniania osób nauczanych i uczących; standaryzacja zadań; wspieranie weryfikowania postępów w nauce;

6 PJWSTK październik 2002 6 system wspomagający proces dydaktyczny związany z nauczaniem inżynierii oprogramowania w oparciu o podejście obiektowe Wprowadzenie studencki projekt inżynierski

7 PJWSTK październik 2002 7 Element wiedzy atomowa porcja informacji, czyli pojęcie, zasada lub mechanizm, będący przedmiotem nauczania. Proces dydaktyczny wymiana informacji między osobami: uczącą i nauczaną (lub grupą osób uczących i nauczanych) służąca przekazywaniu elementów wiedzy. Zasób to pojęcie obejmuje zasoby ludzkie, zasoby organizacyjne i zasoby dydaktyczne. Podstawowe pojęcia metodyki Zasób ludzki obejmuje informacje o osobach zaangażowanych w proces dydaktyczny. Zasób organizacyjny obejmuje informacje wspierające proces dydaktyczny od strony organizacyjnej. Zasób dydaktyczny obejmuje wszystko, co ułatwia merytoryczne prowadzenie procesu dydaktycznego. Zawiera zarówno specyfikację sposobu realizowania procesu dydaktycznego, jak i materiałów wykorzystywanych w trakcie nauczania. Materiał dydaktyczny rodzaj zasobu dydaktycznego, n.p.: spójny fragment wykładu, pojedynczy wykład, pytanie/zadanie (z odpowiedzią/rozwiązaniem lub bez), test, zestaw egzaminacyjny. Produkt wytworzony przez osobę nauczaną w efekcie przeprowadzonego z jej udziałem procesu dydaktycznego. Krok dydaktyczny Ścieżka dydaktyczna Miara kontrolna.........................

8 PJWSTK październik 2002 8 Podział zasobów Podstawowe pojęcia metodyki

9 PJWSTK październik 2002 9 Podział materiałów dydaktycznych Podstawowe pojęcia metodyki

10 PJWSTK październik 2002 10 Ewidencjonowanie zasobów Specyfikacja zasobu nazwa, rodzaj i przeznaczenie zasobu, np. test czy zadanie związane z analizą dynamiczną, itd.; Nie wszystkie z wymienionych powyżej elementów muszą wystąpić w ostatecznej dokumentacji każdego zasobu (jest to uzależnione od rodzaju zasobu i możliwości dostarczenia odpowiedniej informacji). Sposób klasyfikowania lista słów kluczowych, opisujących zasób zgodnie z obowiązującymi schematami klasyfikacyjnymi, np. - ułatwia to zarówno lokalizację zasobu, jak i nabywanie informacji o jego zawartości; Deklaracja ograniczeń lista warunków niezbędnych dla poprawnego wykorzystania zasobu (np. w postaci opisu); Określenie jakości określenie formy gwarancji udzielonej przez autora zasobu; Wykorzystanie zasobu opis sposobu prawidłowego korzystania z zasobu, liczba wszystkich zarejestrowanych zastosowań zasobu, lista zastosowań zakończonych pozytywną oceną (wraz z rejestracją ocen); Dokumentacja szczegółowa informacja związana z utworzeniem zasobu, jak: dane autora, data utworzenia, itp.

11 PJWSTK październik 2002 11 Miary kontrolne

12 PJWSTK październik 2002 12 Miara kontrolna do oceny jakości pracy osoby uczącej. zdawalność = liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny na egzaminie liczba osób dopuszczonych do egzaminu [%] oceny zaniżone/zawyżone = liczba osób, dla których moduł różnicy ocen z zaliczenia i egzaminu jest równy co najmniej 1,5 liczba osób nauczanych [%] Miary kontrolne

13 PJWSTK październik 2002 13 Graficzne przedstawienie zależności między wybranymi osobami a cechami. Wysokość wiersza - mówi o osiągnięciach danej osoby na tle całej badanej populacji. Szerokość kolumny - mówi o znaczeniu danej cechy w ogólnej punktacji. Stopień zaczernienia pola mówi o wystąpieniu nadreprezentacji, czy też niedoreprezentacji danej cechy (dla wybranej osoby). Miary kontrolne - mapa nadreprezentacji

14 PJWSTK październik 2002 14 Mapa nadreprezentacji dla wyników egzaminu 248 osób nauczanych w semestrze letnim roku 2002 (dla 7 cech grupy I). Miary kontrolne - mapa nadreprezentacji

15 PJWSTK październik 2002 15 Wykresy przykładowych wartości miar kontrolnych dla 10 osób uczących w semestrze letnim roku 2002: Miary kontrolne - jakość nauczania

16 PJWSTK październik 2002 16 Miary kontrolne - jakość nauczania

17 PJWSTK październik 2002 17 Miary kontrolne - jakość nauczania

18 PJWSTK październik 2002 18 Mapa nadreprezentacji dla 10 osób uczących, dla 4 cech. z zaliczenia z egzaminu zdawalność oceny zawyżone/ zaniżone średnia ocena średnia ocena I J F D H G E C B A Miary kontrolne - jakość nauczania

19 PJWSTK październik 2002 19 Mapa nadreprezentacji dla 8 osób uczących, dla 6 cech. oceny zawyżone/ zaniżone średnia ocena z zaliczenia zdawalność dla zestawu średnia ocena dla zestawu średnia ocena z egzaminu zdawalność F D H G E C B A Miary kontrolne - jakość nauczania

20 PJWSTK październik 2002 20 Jak motywować ludzi do pracy ? Jak dobierać zespół ? Jak nauczać ? Co dalej ? Uwagi końcowe

21 PJWSTK październik 2002 21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PJWSTK październik 2002 1 Propozycja metodyki nauczania inżynierii oprogramowania w oparciu o podejście obiektowe Piotr Habela, Jacek Płodzień, Alina Stasiecka,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google