Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E-learning jako element warsztatu informacyjnego współczesnej biblioteki Joanna Rudna Biblioteka WydziałuTechniki Morskiej ZUT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E-learning jako element warsztatu informacyjnego współczesnej biblioteki Joanna Rudna Biblioteka WydziałuTechniki Morskiej ZUT."— Zapis prezentacji:

1 E-learning jako element warsztatu informacyjnego współczesnej biblioteki
Joanna Rudna Biblioteka WydziałuTechniki Morskiej ZUT

2 Definicja Szkolenie na odległość
(ang.Distans Learning) to interaktywna metoda prowadzenia procesu dydaktycznego na dystans w oparciu o dostępne media elektroniczne takie jak: internet – globalna sieć komputerowa, intranet, extranet – lokalna sieć komputerowa, przekazy satelitarne, techniki audio/wideo, CD-romy.

3 Synchroniczność i asynchroniczność
ROZWIĄZANIA ASYNCHRONICZNE oznaczają, że wymiana informacji pomiędzy nauczycielem i studentem nie odbywa się w czasie rzeczywistym. Asynchroniczność pociąga za sobą brak kontaktu studenta z nauczycielem „na żywo”. ROZWIĄZANIA SYNCHRONICZNE zwane są rozwiązaniami „czasu rzeczywistego” wykorzystują narzędzia pozwalające uczestnikom kursu oraz nauczycielowi komunikować się swobodnie, tak jakby znajdowali się w jednym pomieszczeniu.

4 Zalety e-learningu Redukcja kosztów kształcenia np.honorarium nauczyciela prowadzącego kurs, wynajem pomieszczeń, Oszczędność czasu – kursanci uczą się w dogodnym dla nich terminie nie tracąc czasu na dojazdy, brak dezorganizacji pracy i nauki związanej z koniecznością zgromadzenia większej ilości osób w jednym miejscu, Monitoring wyników nauczania dzięki testom weryfikującym przyswojoną wiedzę, Dowolna liczba osób szkolonych jednocześnie, Indywidualizacja zajęć, stała możliwość powrotu do treści szkolenia i ugruntowania nabytej wiedzy, Jednolity przekaz niezależny od kondycji fizycznej i psychicznej prowadzącego szkolenie, Urozmaicenie form przekazu treści i stała możliwość jej aktualizacji.

5 Podział kursów według kategorii
Platforma e-learningu Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego i Biblioteki Politechniki Warszawskiej

6 Streszczenia kursów Platforma e-learningu Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego i Biblioteki Politechniki Warszawskiej

7 Platforma e-learningu Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego
Menu lekcji Platforma e-learningu Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego

8 Podstawowe informacje o bibliotece
Platforma e-learningu Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego i Biblioteki Politechniki Warszawskiej

9 Platforma e-learningu Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego
Zapisy do biblioteki Platforma e-learningu Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego

10 Wyszukiwanie w katalogu tradycyjnym
Platforma e-learningu Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego

11 Wyszukiwanie w katalogu on-line
Platforma e-learningu Biblioteki Politechniki Warszawskiej

12 Wyszukiwanie w katalogu zdigitalizowanym
Platforma e-learningu Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego

13 Sprawdzanie stanu konta
Platforma e-learningu Biblioteki Politechniki Warszawskiej

14 Sprawdzian wiadomości
Platforma e-learningu Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego

15 Informacja naukowa - strategie wyszukiwawcze
Platforma e-learningu Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego

16 Informacja naukowa – zarządzanie danymi bibliograficznymi
Platforma e-learningu Biblioteki Politechniki Warszawskiej

17 Informacja naukowa – wykaz e-źródeł
Platforma e-learningu Biblioteki Politechniki Warszawskiej

18 Instrukcja konfiguracji dostępu
Platforma e-learningu Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego

19 System Moodle Moodle jest aplikacją internetową stworzoną z myślą o prowadzeniu zajęć dydaktycznych w formie kształcenia na odległość. Nazwa pochodzi od Modular Objekt-Oriented Dynamic Learning Environment czyli modularne zorientowane obiektowo dynamiczne środowisko nauczania. Dostęp do platformy edukacyjnej odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej np. Internet Explorer czy Mozilla

20 Schemat komunikacji wewnątrz platformy Moodle
Źródło: Platforma Moodle jako narzędzie zdalnej edukacji

21 Etapy ścieżki edukacyjnej
Platforma e-learningu Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego

22 Etapy procesu dydaktycznego przy zastosowaniu platformy Moodle
PUBLIKOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DLA STUDENTÓW: folder sieciowy zawierający: pliki tekstowe, zdjęcia, pliki audio, wideo, animacje KOMUNIKACJA ZE STUDENTAMI : - fora dyskusyjne - czaty - wiadomości - qickmail - blogi PRACA W GRUPACH: - podział studentów na grupy - wspólna praca zespołu nad jednym dokumentem - wspólne opracowywanie słownika pojęć - warsztaty – wymiana poglądów SPRAWDZANIE WIEDZY: -testy -quizy -automatyczne sprawdzanie zadań -dziennik elektroniczny

23 Kurs obsługi Moodle Platforma e-learningu Biblioteki Pedagogicznej KPCEN we Włocławku

24 Aspekty poddane badaniom ankietowym
PROBLEMY ZWIĄZANE Z DYDAKTYKĄ -obsługa narzędzi platformy e-learningowej -nawigacja po e-kursie -korzystanie z materiałów dydaktycznych -komunikacja z prowadzącym i grupą przez platformę PROBLEMY TECHNICZNO-PSYCHOLOGICZNE -zawieszanie programu (komputera) -dostępność sieci internetowej -długotrwałe przebywanie przy komputerze -przełamanie lęku przed korzystaniem z platformy

25 Źródło: badania własne Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagielońskiego maj/czerwiec 2009

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "E-learning jako element warsztatu informacyjnego współczesnej biblioteki Joanna Rudna Biblioteka WydziałuTechniki Morskiej ZUT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google