Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakość i parametry procesu kształcenia. Propozycja obiektywizacji oceny jakości procesów dydaktycznych Jerzy M. Mischke Stowarzyszenie e-Learningu Akademickiego:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakość i parametry procesu kształcenia. Propozycja obiektywizacji oceny jakości procesów dydaktycznych Jerzy M. Mischke Stowarzyszenie e-Learningu Akademickiego:"— Zapis prezentacji:

1 Jakość i parametry procesu kształcenia. Propozycja obiektywizacji oceny jakości procesów dydaktycznych Jerzy M. Mischke Stowarzyszenie e-Learningu Akademickiego: sea.edu.pl Edukacja-Online.pl: edukacja-online.pl Akademia Górniczo-Hutnicza: agh.edu.pl

2 1 plan i zaproszenie do dyskusji dlaczego i jak powinno się zarządzać wdrożeniem e-nauczania na uniwersytecie? 2. co jest kluczowym czynnikiem zmiany? 3. czy i jak mierzy się w Polsce jakość kształcenia? 4. czego nam brakuje, aby ten pomiar był skuteczny? 5. jak definiować jakość kształcenia? 6. jak ją badać? 7. czy da się to robić lepiej?

3 wdrożenie e-learningu na uniwersytecie pociąga za sobą głęboką zmianę organizacyjną w jego strukturach i powinno być traktowane jako projekt, którego rezultaty powinny podlegać ocenie 3 e-learning = zmiana + projekt

4 w teorii jakość – kluczowy czynnik zmiany jakość niezłożonych elementów zajęć, np.: aktualność treści podręcznika czytelność ilustracji przyjazność procedury logowania na platformę jakość grup elementów (parametrów), np.: funkcjonalność materiałów dydaktycznych jakość wsparcia technologicznego skuteczność metodyki nauczania w środowisku internetowym organizacja procesów dydaktycznych są kluczowymi czynnikami zarządzania zmianą procesów dydaktycznych w uczelni co implikuje konieczność… poznania siły wpływu poszczególnych elementów zajęć porównywania jakości elementu przed i po dokonaniu zmian w procesie dydaktycznym porównywania między sobą jakości różnych zajęć 4 1

5 w praktyce jak jest…? w Polsce nie istnieje jednolity system oceny jakości zajęć akademickich stosowane sposoby dotyczą osobno i wyłącznie: albo warunków organizacyjnych zajęć (tzw. ocena programowa/instytucjonalna PKA) w przemyśle stabilizacja warunków procesu gwarantuje jakość wyrobu, w edukacji tego nie zapewnia albo efektów udziału w zajęciach – nota końcowa z przedmiotu wyraża jedynie stopień realizacji celów dydaktycznych albo subiektywnych odczuć uczestników zajęć (ankieta satysfakcji) 5 1

6 w praktyce czego nam brakuje? głównym problemem jest brak: operacyjnej definicji jakości zajęć akademickich na uniwersytecie wynikającej z niej metody identyfikacji jakości zarówno prostych (niezłożonych) elementów, ich grup, jak i całych zajęć 6 2

7 w teorii propozycja definicji jakości jakość prostego elementu zajęć to: mierzalna cecha odnoszona do celu danego elementu zajęć, względnie jego przeznaczenia, jakim są kompetencje studenta uzyskane po ich zakończeniu, a która leży w domkniętym przedziale stanów jakości, którego dolną granicą jest jakość najbardziej niesprzyjająca, a górną najbardziej sprzyjająca celowi (przeznaczeniu) zajęć 7 2

8 w teorii założenia modelu (konsekwencje definicji) 8 1. stan jakości elementu jest określony specyfikacją cechy (zespołu cech) 2. możliwe stany jakości prostego elementu zajęć tworzą zbiór jakości, który jest policzalny i skończony 3. pomiar (identyfikacja) stanu jakości następuje przez porównanie ze specyfikacjami elementów zbioru jakości 4. miarą jakości jest liczba rzeczywista nazwana wskaźnikiem jakości 5. zbiór stanów jakości prostego elementu zajęć oraz zbiór ich wskaźników są to zbiory równoliczne (tej samej mocy) 6. wskaźnik jakości elementu przybiera wartości z domkniętego przedziału {x_min, x_max} określanego odpowiednio do właściwości przedmiotu badań oraz przyjętej metody matematycznej analizy jakości parametrów/jakości zajęć 3

9 w teorii syntetyczny wskaźnik jakości 9 4

10 10 Oblicz Ps k = f k (x i ) i = 1,N; k = 1,10 Oblicz czas nauki = F(Ps k ) k = 1,10 start Wczytaj x i i = 1,N stop wyjście: efektywność czas nauki nota z zaliczenia 3

11 w praktyce krytyka modelu nie istnieje proste odniesienie wartości efektywności dydaktycznej do stanu jakości składowych elementów zajęć – obecnie nie dysponujemy matematycznym modelem dydaktycznej efektywności brak skutecznej metody mierzenia czasu rzeczywiście poświęcanego przez studenta na naukę – informacja o czasie nauki jest deklaracją studenta student jest czarną skrzynką o wielu nie zawsze znanych danych na wejściu i czasie nauki i nocie z zaliczenia na wyjściu 11 4

12 1 wnioski

13 zapraszam do dyskusji!


Pobierz ppt "Jakość i parametry procesu kształcenia. Propozycja obiektywizacji oceny jakości procesów dydaktycznych Jerzy M. Mischke Stowarzyszenie e-Learningu Akademickiego:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google