Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prowadzenie dokumentacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prowadzenie dokumentacji"— Zapis prezentacji:

1 Prowadzenie dokumentacji

2 Główne grupy dokumentów
Dokumenty prowadzonych zajęć dydaktycznych katedry Dokumenty wewnętrzne katedry – sprawy pracownicze Dokumenty prowadzonej działalności naukowej katedry

3 I. Dokumenty prowadzonych zajęć dydaktycznych katedry
Wszystkie informacje dotyczące działalności dydaktycznej powinny być pogrupowane wg poziomu toku studiów (I-V rok) oraz umieszczone na tablicach znajdujących się w miejscu dostępnym dla wszystkich studentów

4 I. Dokumenty prowadzonych zajęć dydaktycznych katedry
Tablica informacyjna powinna zwierać : Regulamin ćwiczeń Tematykę : wykładów, seminariów, ćwiczeń z uwzględnieniem - dat, - nazwisk osób prowadzących zajęcia, -podziału na grupy, opatrzone podpisem i pieczęcią osób które sporządziły, sprawdziły i zatwierdziły dokument

5 I. Dokumenty prowadzonych zajęć dydaktycznych katedry

6 I. Dokumenty prowadzonych zajęć dydaktycznych katedry

7 I. Dokumenty prowadzonych zajęć dydaktycznych katedry

8 I. Dokumenty prowadzonych zajęć dydaktycznych katedry
2. Informacje o terminach i sposobie zaliczeń, egzaminów wywieszanych co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem opatrzonych podpisem i pieczęcią kierownika zakładu

9 Warunki zaliczenia ćwiczeń

10 Zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
Wrocław,16/09/2009 Kierownik Katedry Dr hab. Marzena Dominiak

11 I. Dokumenty prowadzonych zajęć dydaktycznych katedry
Karta studenta powinna zawierać : Nazwę i adres jednostki organizacyjnej Imię , Nazwisko, nr albumu studenta Rok studiów , semestr Tematykę zajęć , datę, obecność studenta na zajęciach Podpisy asystenta

12 I. Dokumenty prowadzonych zajęć dydaktycznych katedry

13 I. Dokumenty prowadzonych zajęć dydaktycznych katedry
Wskazane jest aby student posiadał kopię ocen , potwierdzenie obecności na zajęciach, index wykonanych zabiegów – w postaci „ zeszytu ćwiczeń”

14 I. Dokumenty prowadzonych zajęć dydaktycznych katedry
Wzór karty odpowiedzi do testu powinien zawierać : Nazwę jednostki organizacyjnej Wersję testu, rok studiów, semestr, datę Imię, Nazwisko , grupę studenta Prowadzącego Podpisy studenta , prowadzącego

15 I. Dokumenty prowadzonych zajęć dydaktycznych katedry
Protokół egzaminacyjny

16 II. Dokumenty wewnętrzne katedry – sprawy pracownicze
Przydział funkcji służbowych poszczególnych pracowników jednostki organizacyjnej opatrzone pieczęcią i podpisem kierownika katedry oraz okresem obowiązywania

17 II. Dokumenty wewnętrzne katedry – sprawy pracownicze
Wewnętrzne zebrania pracowników z Kierownikiem jednostki organizacyjnej : Lista obecności Protokół z zebrania Opatrzone datą, nazwą jednostki organizacyjnej oraz pieczęcią i podpisem kierownika

18 II. Dokumenty wewnętrzne katedry – sprawy pracownicze
Elementy protokołu : Sprawy kadrowe Dydaktyka Sprawy naukowe Sprawy kliniczne Sprawy organizacyjne Opatrzone data, pieczęcią i podpisem osoby sporządzającej protokół

19

20 II. Dokumenty wewnętrzne katedry – sprawy pracownicze
Zastępstwa

21 II. Dokumenty wewnętrzne katedry – sprawy pracownicze
Przydział personalny opiekunów specjalizacji, staży specjalizacyjnych oraz podyplomowych

22 II. Dokumenty wewnętrzne katedry – sprawy pracownicze
Plan zajęć dydaktycznych poszczególnych pracowników z uwzględnieniem poszczególnych grup studentów

23 II. Dokumenty wewnętrzne katedry – sprawy pracownicze

24 Ocena pracy asystentów
Wizytacje podczas ćwiczeń losowo wybranych Powtarzane kilka razy w ciągu semestru Odnotowane na kartach oceny pracy asystenta

25 III. Dokumenty prowadzonej działalności naukowej katedry
1. Granty ministerialne : I. projekty własne, w tym projekty habilitacyjne II. projekty promotorskie 2. Działalność statutowa : I. podstawową działalność statutową jednostki, II. utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce, III. badania własne uczelni, IV. badania wspólne sieci naukowej. 3. Unijne projekty naukowo-badawcze : Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii: Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy: Poddziałanie Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight. Poddziałanie Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych. Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki. Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe. Poddziałanie Projekty rozwojowe. Poddziałanie Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

26 III. Dokumenty prowadzonej działalności naukowej katedry
Wniosek o sfinansowanie projektu badawczego

27 III. Dokumenty prowadzonej działalności naukowej katedry
Opinia o projekcie badawczym

28 III. Dokumenty prowadzonej działalności naukowej katedry
Opinia c.d.

29 III. Dokumenty prowadzonej działalności naukowej katedry
Wniosek do komisji bioetycznej

30 III. Dokumenty prowadzonej działalności naukowej katedry
Opinia komisji bioetycznej

31 III. Dokumenty prowadzonej działalności naukowej katedry
Sprawozdanie roczne

32 III. Dokumenty prowadzonej działalności naukowej katedry

33 III. Dokumenty prowadzonej działalności naukowej katedry
Rozliczenie roczne

34 III. Dokumenty prowadzonej działalności naukowej katedry
Potwierdzenie przyjęcia sprawozdań rocznych

35 III. Dokumenty prowadzonej działalności naukowej katedry
SYNABA – karta informacyjna o pracy badawczej

36 III. Dokumenty prowadzonej działalności naukowej katedry

37


Pobierz ppt "Prowadzenie dokumentacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google