Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Naukowe Koło Zarządzania Projektami (opiekun koła: mgr inż

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Naukowe Koło Zarządzania Projektami (opiekun koła: mgr inż"— Zapis prezentacji:

1 Naukowe Koło Zarządzania Projektami (opiekun koła: mgr inż
Naukowe Koło Zarządzania Projektami (opiekun koła: mgr inż. Dominika Dudziak-Gajowiak)

2 Krótko o NKZP Naukowe Koło Zarządzania Projektami rozpoczęło swoją działalność w 2013 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania. Koło skupia studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. Celem działalności koła jest poszerzanie szerokorozumianej wiedzy o zarządzaniu ze specjalnością zarządzanie projektami, rozwijanie wiedzy, zainteresowań oraz zdobywanie doświadczenia w powyżej wymienionej dyscyplinie naukowej.

3 Spotkanie organizacyjne 31.10.2014
31 października 2014 roku odbyło się spotkanie organizacyjne Naukowego Koła Zarządzania Projektami . Uczestnicy spotkania zdeklarowali chęć uczestnictwa w NKZP. Podczas posiedzenia zapoznano się dokładnie z nowym statutem Koła, z planem zasadniczych przedsięwzięć oraz wybrano zarząd w składzie: Koło zatwierdziło z opiekunem cele i plan działania na rok akademicki 2014/2015. Wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa do NKZP zapraszamy do kontaktu pod adresem: chęć uczestnictwa można również zgłosić opiekunowi Koła bądź innym członkom. Jedyne co musisz zrobić, to wydrukować i złożyć deklarację u jednego z członków oraz mieć chęci do działania i integracji!

4 Zarząd Koła Przewodnicząca: Ligia JANKOWSKA Sekretarz: Anna ROSPOND
Księgowa: Natalia ADAMCZYK Kronikarz: Adrian JASTROWICZ

5 Członkowie Koła - Grzegorz LIPIŃSKI - Paulina SKIBICKA
- Małgorzata SIENNICKA - Magdalena SABIK - Łukasz ROMANOWICZ - Paulina RONDEJKO - Marcin KORNECKI

6 Członkowie Koła

7 Deklaracja Członkowska
Wrocław, dn. …………………………… DEKLARACJA CZŁONKOWSKA Ja, niżej podpisany/a deklaruję chęć przystąpienia do NAUKOWEGO KOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI funkcjonującego na Wydziale Zarządzania w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią statutu Koła i zobowiązuję się do przestrzegania postanowień z niego wynikających. Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celach związanych z uzyskaniem członkostwa i dla spraw organizacyjnych teraz i w przyszłości, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). DANE DO KONTAKTU PODPIS OSOBY ZAINTERESOWANEJ OSOBY ZAINTERESOWANEJ Adres mail:…………………………………… Numer Tel.: …………………………………… ……………………………………………………… (czytelny podpis)

8 Seminarium – metodyki zwinne
W listopadzie oraz grudniu 2014 r. NKZP zorganizowało cykl seminariów dotyczących zwinnego zarządzania projektami. Prelekcję przeprowadziła mgr inż. Dominika Dudziak-Gajowiak – opiekun koła, praktyk Scruma.

9 Seminarium – metodyki zwinne

10 Seminarium – metodyki zwinne

11 Seminarium – metodyki zwinne

12 Seminarium – metodyki zwinne

13 Warsztaty – „Moja rola w grupie”
1. Myślę, że na mój wkład w pracę zespołu składa się ... a/ moja zdolność szybkiego dostrzegania i wykorzystywania nowych możliwości; b/ umiejętność współpracy z różnego typu osobami; c/ generowanie pomysłów, które jest jedną z moich naturalnych właściwości; d/ to, że potrafię oddać głos innym, jeżeli widzę, że mają coś wartościowego co mogą wnieść do pracy grupy e/ moja efektywność, zdolność do "podążania do przodu", powodująca doprowadzanie spraw do końca; f/ jeżeli coś może w efekcie doprowadzić grupę do wartościowego rezultatu robię to, nawet kosztem czasowej niepopularności; g/ moje wyczucie tego, co jest realne i możliwe do wykonania; h/ to, że potrafię bez uprzedzeń czy nastawień wziąć pod uwagę różne, alternatywne metody działania, różne drogi prowadzące do rozwiązań.

14 Warsztaty – „Moja rola w grupie”
1. Koordynujący Lider To ktoś potrafiący zwiększyć efektywność zespołu poprzez właściwą koordynację działań jego członków. Istotą jego postępowania jest zachęta, przekonywanie, godzenie kontrowersji, słuchanie opinii innych. Ma zdolność wciągania i angażowania w działanie wszystkich członków zespołu tak, aby jak najlepiej wykorzystać ich indywidualne możliwości. 2. Ambitny Komendant To osoba o wysokiej motywacji i potrzebie osiągnięć próbująca zmusić zespół do stawiania coraz ambitniejszych celów i bardziej intensywnego działania. Jako typ ambitnego lidera gromi innych za opieszałość, spoczywanie na laurach i bezwładność. Jednak w odróżnieniu od Koordynatora istotą jego działania jest ostra krytyka, wymuszanie i obrażanie, co rodzi opór i wywołuje sytuacje konfliktowe. 3. Kreatywny Pomysłodawca. Jest to osoba kreatywna, opierająca się na wyobraźni i niestandardowym podejściu do zagadnień. Lubi pracować w samotności i skupiać się na poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań problemów przed którymi stanęła grupa. Często w swoich pomysłach nie liczy się z realiami obowiązujących procedur i ograniczeń, za co jest krytykowana przez praktycznie nastawionych członków zespołu. 4. Wszędobylski Łącznik To osoba posiadająca rozliczne kontakty, dzięki którym potrafi dotrzeć do różnych miejsc i informacji przydatnych dla zespołu. Jest osobą niezwykle uzdolnioną interpersonalnie, entuzjastyczną i przyjazną, dzięki czemu jest bardzo dobrze odbierana przez innych. Ma zdolność do kontaktowania ludzi i uczestniczenia w negocjacjach. Jest też bardzo dobrym ambasadorem grupy na zewnątrz.

15 Warsztaty – „Moja rola w grupie”
5. Racjonalny Analityk Jest to osoba o głębokiej wnikliwości i wysokiej inteligencji, krytyczna i obiektywna, z natury małomówna. Zwykle przyjmuje w zespole pozycję osoby stojącej z boku i obserwującej. Wkracza wtedy, gdy ma zapaść rozstrzygająca decyzja. Jest nieoceniona w bezstronnej, rzeczowej analizie faktów, która pomaga grupie w wypracowaniu najlepszej decyzji, w sytuacji burzliwego ścierania się przeciwstawnych pomysłów . 6. Dusza Zespołu Jest to osoba ciepła, łatwo nawiązująca kontakty, wrażliwa na emocje innych. Najważniejsze jest dla niej utrzymanie dobrej atmosfery w zespole . Dzięki swym zdolnościom dyplomatycznym pomaga neutralizować problemy interpersonalne w zespole, likwidować napięcia i łagodzić konflikty. Szczególnie przydatna w sytuacjach wewnętrznej walki pomiędzy członkami zespołu, niekonstruktywnej dyskusji, nadmiernej krytyki czy nagonki na jednego z członków zespołu. 7. Finiszujący Perfekcjonista. To osoba bardzo skrupulatna i zdyscyplinowana, skoncentrowana na jakości i metodycznym postępowaniu z dbałością o szczegóły. Czuje się osobiście odpowiedzialna za przebieg i wyniki pracy zespołu. Stale zadręcza się niepokojem o to, czy wszystko idzie dobrze i stara się zapobiegać katastrofom poprzez sprawdzanie detali. Lubi doprowadzać sprawy do końca i „dopinać na ostatni guzik”. 8. Praktyczny Realizator To osoba praktyczna, operatywna, nastawiona na konkretne działanie. Potrafi ocenić realność i szanse powodzenia projektów oraz wdrażać plany i marzenia w czyn. Jest doskonałym wykonawcą projektów wymyślonych przez innych. W pracy zespołowej koncentruje się na organizowaniu pracy i praktycznym wykorzystaniu zasobów posiadanych przez zespół (ludzie i ich umiejętności, narzędzia, środki, metody). Każda osoba może się odnaleźć w kilku typach ról. Pewne role pełnimy w zależności od sytuacji, w której się znajdziemy.

16 „Gry i symulacje w szkoleniach”
W dniu 25 marca 2015 roku przy ul. Św. Józefa 1/3 we Wrocławiu członkowie Naukowego Koła Zarządzania Projektami wzięli udział w seminarium naukowym zrealizowanym przez firmę OCTIGO specjalizującą się w innowacyjnych szkoleniach z zarządzania projektami. Główny temat spotkania to „Gry i symulacje w szkoleniach”. Seminarium poprowadził dr Marcin Żmigrodzki. Trwające 2 godziny szkolenie zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym - - teoretycznym zapoznaliśmy się z dylematem gier szkoleniowych tj.,, Złe decyzje, to efektywna nauka, lecz nie zadowoleni uczący się” i ,, Dobre decyzje to zadowoleni uczący się, ale nieefektywna nauka”. A także o tym co wiemy o grach w szkoleniach, ich wpływie na naszą zdolność zapamiętywania, angażowaniu, w zwiększaniu samodzielności w radzeniu sobie z problemami i budowaniu wspólnej więzi zespołu. Tym samym zostaliśmy wprowadzani do drugiego etapu – praktycznego. Podzielono nas na drużyny 10 osobowe. Gra nazywała się Baza na Marsie. Na pierwszy rzut oka to było zwykłe układanie klocków Lego, ale tak naprawdę chodziło o zaangażowanie każdej osoby. Uczestnicy w grupach dostali instrukcję np. ,, Twoim misją jest łączenie klocków białych i niebieskich, oraz rozłącznie ich’’ lub ,, Co 30 sekund dowozisz klocki o takich kolorach jakie są na zamówieniu”. Musieliśmy trzymać się wyznaczonych reguł, aby gra wyszła. Zadanie było na czas i która grupa pierwsza skończyła ta wygrywała. Nasza zajęła zaszczytne 2 miejsce ! Każdy z uczestników przejął się swoją rolą. W trakcie seminarium grupa poznała wielu ciekawych ludzi z różnych branż. Już niedługo firma OCTIGO organizuje kolejne spotkanie, na które zostaliśmy zaproszeni. Już nie możemy się doczekać.

17 „Gry i symulacje w szkoleniach”

18 „Gry i symulacje w szkoleniach”

19 „Gry i symulacje w szkoleniach”

20 „Gry i symulacje w szkoleniach”

21 „Gry i symulacje w szkoleniach”


Pobierz ppt "Naukowe Koło Zarządzania Projektami (opiekun koła: mgr inż"

Podobne prezentacje


Reklamy Google