Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie działań Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie działań Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Planowanie działań Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Czym jest cel? Wg Słownika Języka Polskiego cel jest tym, do czego się dąży, co się chce osiągnąć ; punkt, miejsce, do którego się zmierza. Wyznaczenie celów porządkuje funkcjonowanie człowieka w szerokim tego słowa znaczeniu, pobudza do długotrwałych działań, pomaga w odkrywaniu własnych możliwości. Można powiedzieć, że stawianie celów nadaje sens życiu i przyszłości.

3 Prawidłowo określony cel charakteryzuje się następującymi cechami: Cel jest : osobisty – powinien mieć wysoką wartość dla osoby, która go realizuje, być jejautentycznym, wewnętrznym pragnieniem ; pozytywny – powinien określać stan pożądany zamiast wskazywać, czego chce się uniknąć; konkretny – powinien być powiązany z konkretnymi działaniami dla jego osiągnięcia; osiągalny - powinien być osiągalny przy wykorzystaniu możliwych dostępnych zasobów;

4 Cechy dobrego celu Cd. realistyczny- dający szansę na osiągnięcie sukcesu, związany z adekwatną samooceną, o odpowiednim stopniu trudności; mierzalny – cel i korzyści z jego osiągnięcia powinny być możliwe do zmierzenia; umiejscowiony w czasie- powinien zawierać daty realizacji poszczególnych etapów.

5 Planowanie można podzielić na: Strategiczne – (5 lat i więcej) – pokazuje ci, co chcesz osiągnąć w życiu. Ważne są tu wartości, którymi się kierujesz, twoje priorytety, kierunek którym dążysz (np.będę profesorem wyższej uczelni); Długoterminowe – (do 5 lat) ludzie, którzy potrafią planować i planują długoterminowo, częściej osiągają sukcesy. Postępowanie służące realizacji celu, rozłożone w czasie to np. nauka języka; Średnioterminowe – (od paru miesięcy do roku) – plan, co musisz zrobić w tym roku, by zrealizować plan pięcioletni. Planujemy tak wakacje, zasoby finansowe, szkolenia;

6 Krótkoterminowe – (do trzech miesięcy) – łatwiej wówczas kontrolować realizację założonych celów; Bieżące – (codzienne do tygodnia) – szczegółowe ustalenie (z kalendarzem, z podziałem na godziny planu codziennych zajęć)..

7 Jak skutecznie dążyć do celu? Określ cel – nie tylko to co zamierzasz osiągnąć (rezultat końcowy), ale także, w jaki sposób to zrobisz; opisz działania które prowadzą do celu. Myśląc o tym, czego pragniesz (stan idealny), uwzględniaj możliwości (stan realny). Nie planuj zbyt dużo na raz. Przejmij odpowiedzialność za swoje dążenia. Mów chcę, mam zamiar, taka jest moja decyzja, zamiast: muszę, powinienem.

8 Jak skutecznie dążyć do celu? Ogólny zamiar przełóż na konkretne zadania i program działań. Określ kontekst czasowy (kiedy) i warunki realizacji (jak). Twórz wiele alternatywnych sposobów realizacji celu – do większości miejsc można dojść wieloma drogami. Weź pod uwagę, jakie masz zasoby – chodzi tu np. o emocje, czas, inteligencję, uzdolnienia, umiejętności, poczucie własnej wartości i humoru

9 Jak skutecznie dążyć do celu? Dbaj o poczucie własnej wartości. U osób z niskim poczuciem własnej wartości porażka powoduje obniżenie samooceny w innych dziedzinach i spadek motywacji. Bądź optymistą/ką w fazie realizacji celu. W fazie wyboru celu realistycznie oceniaj swoje możliwości. Dziel działania, szczególnie długofalowe, na mniejsze etapy. Nagradzaj się po zrealizowaniu każdego z nich. Zyskasz w ten sposób dodatkowe gratyfikacje. Na pokusy i przeszkody spróbuj spojrzeć z innej strony. W wyjaśnieniu swoich porażek i sukcesów większą wagę przykładaj do pracy niż do zdolności.


Pobierz ppt "Planowanie działań Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google