Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualny stan prac w zakresie wdrażania zasad integrowanej ochrony roślin Warszawa, 8 maja 2014 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Hodowli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualny stan prac w zakresie wdrażania zasad integrowanej ochrony roślin Warszawa, 8 maja 2014 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Hodowli."— Zapis prezentacji:

1 Aktualny stan prac w zakresie wdrażania zasad integrowanej ochrony roślin Warszawa, 8 maja 2014 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Hodowli i Ochrony Roślin dr inż. Bogusław Rzeźnicki

2 Podstawy prawne – tzw. „pakiet pestycydowy” Dyrektywa 2009/128/WE Rozporządzenie 1107/2009 Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin ‒ rejestracja ś.o.r. ‒ obrót ś.o.r. ‒ stosowanie ś.o.r. ‒ integrowana ochrona roślin ‒ Integrowana Produkcja Roślin Krajowy Plan Działania (KPD) 17 rozporządzeń wykonawczych Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin ‒ kontrola fitosanitarna ‒ organizacja PIORiN 9/10

3 Rozporządzenie MRiRW z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin Środki stosuje się na terenie otwartym:  W odległości co najmniej 20 m od pasiek,  W odległości co najmniej 3 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg gminnych oraz powiatowych,  Opryskiwaczami sadowniczymi w odległości co najmniej 3 m, a opryskiwaczami polowymi w odległości 1 m, od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo – chyba że w etykiecie podano większe odległości od tych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których można stosować te środki, - w przypadku gdy zezwolenie zostało wydane przez dniem 14 czerwca 2011 r. i o ile w etykiecie nie wskazano minimelnej strefy buforowej, to należy zachować 20 m strefę ochronną od zbiorników i cieków wodnych.  Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s Warunki stosowania środków ochrony roślin

4 Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin w odległości mniejszej od zbiorników i cieków wodnych niż szerokość strefy buforowej Rozporządzenie określi: 1) sposób oceny stopnia ograniczania znoszenia środków przez określone rozwiązania techniczne lub rodzaje sprzętu; 2) podmioty dokonujące oceny stopnia ograniczania znoszenia środków; 3) sposób udostępniania wyników oceny stopnia ograniczania znoszenia środków (ze wskazaniem klas 50% lub 75% lub 90%); 4) sposób dokumentowania działań związanych z dokonywaniem oceny stopnia ograniczania znoszenia środków; 5) sposób dokumentowania przez profesjonalnych użytkowników wykorzystania określonych rozwiązań technicznych lub rodzajów sprzętu przeznaczonego do stosowania środków. Warunki ograniczania stref buforowych od wód

5 KPD nie nakłada w sposób bezpośredni żadnych obowiązków na rolników, przedsiębiorców lub obywateli Działania KPD koncentrują się na wsparciu rolników, a także innych użytkowników środków ochrony roślin, w realizacji zadań wynikających z przepisów UE Realizacja KPD jest ściśle związana z zadaniami administracji Coroczne sprawozdania z realizacji zadań Krajow y plan działania

6 1.Główne cele krajowego planu działania: Upowszechnianie ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin Zapobieganie zagrożeniom związanym ze stosowaniem ś.o.r. 2.Cele będą monitorowane z wykorzystaniem następujących mierników: odsetek rolników którzy stosują ogólne zasady integrowanej ochrony roślin > 90% udział przekroczeń NDP pozostałości ś.o.r. w żywności pochodzenia roślinnego < 1% udział przekroczeń NDP pozostałości ś.o.r. w paszach i żywności pochodzenia zwierzęcego < 0,1% Cele krajowego planu działania na lata 2013-2017

7 1.Upowszechnianie wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin oraz bezpiecznego stosowania ś.o.r: opracowanie i udostępnianie metodyk integrowanej ochrony poszczególnych upraw Działania przyjęte na lata 2013 - 2017

8 Udostępnianie metodyk integrowanej ochrony roślin i poradników sygnalizatora Obecnie na stronie MRiRW dostępne są metodyki dla 46 upraw. W 2014 r. IOR-PIB opracowuje metodyki dla następujących upraw: owies, proso, gryka, groch siewny, bobik, komonica zwyczajna Zlecone zostanie opracowanie metodyk: ochrony roślin ozdobnych i winorośli

9 1.Upowszechnianie wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin oraz bezpiecznego stosowania ś.o.r: opracowanie i udostępnianie metodyk integrowanej ochrony poszczególnych upraw utworzenie i utrzymanie platformy internetowej poświęconej integrowanej ochronie roślin Działania przyjęte na lata 2013 - 2017

10 Platforma dedykowana integrowanej ochronie roślin

11 1.Upowszechnianie wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin oraz bezpiecznego stosowania ś.o.r: opracowanie i udostępnianie metodyk integrowanej ochrony poszczególnych upraw utworzenie i utrzymanie platformy internetowej poświęconej integrowanej ochronie roślin modyfikacja systemu sygnalizacji agrofagów Działania przyjęte na lata 2013 - 2017

12 Modyfikacja systemu sygnalizacji agrofagów Opracowanie założeń organizacji systemu sygnalizacji agrofagów przy współpracy:  IOR,  IO,  ODR,  PIORiN,  COBORU komunikaty

13 1.Upowszechnianie wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin oraz bezpiecznego stosowania ś.o.r: opracowanie i udostępnianie metodyk integrowanej ochrony poszczególnych upraw utworzenie i utrzymanie platformy internetowej poświęconej integrowanej ochronie roślin modyfikacja systemu sygnalizacji agrofagów udostępnianie systemów wspomagania decyzji Działania przyjęte na lata 2013 - 2017

14 Systemy sygnalizacji parcha jabłoni / zarazy ogniowej Integrowana uprawa pomidora pod osłonami – IO Monitoring zarazy ziemniaka – IOR-PIB Monitoring rdzy brunatnej zbóż – IOR-PIB Sygnalizacja agrofagów – IOR-PIB Udostępnianie systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin Testowanie dostępnych systemów wspomagania decyzji oraz opracowanie nowych systemów – w ramach Programów Wieloletnich

15 1.Upowszechnianie wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin oraz bezpiecznego stosowania ś.o.r: opracowanie i udostępnianie metodyk integrowanej ochrony poszczególnych upraw utworzenie i utrzymanie platformy internetowej poświęconej integrowanej ochronie roślin modyfikacja systemu sygnalizacji agrofagów udostępnianie systemów wspomagania decyzji upowszechnianie wyników PDO Działania przyjęte na lata 2013 - 2017

16 Upowszechnianie wyników PDO – wyszukiwarka odmianowa COBORU Propozycja szkoleń dla doradców – ustalenie szczegółów na 2014 r.

17 1.Upowszechnianie wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin oraz bezpiecznego stosowania ś.o.r: opracowanie i udostępnianie metodyk integrowanej ochrony poszczególnych upraw utworzenie i utrzymanie platformy internetowej poświęconej integrowanej ochronie roślin modyfikacja systemu sygnalizacji agrofagów udostępnianie systemów wspomagania decyzji upowszechnianie wyników PDO upowszechnianie ekologicznych metod ochrony roślin upowszechnianie systemu Integrowana Produkcja Działania przyjęte na lata 2013 - 2017

18 1.Upowszechnianie wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin oraz bezpiecznego stosowania ś.o.r: opracowanie i udostępnianie metodyk integrowanej ochrony poszczególnych upraw utworzenie i utrzymanie platformy internetowej poświęconej integrowanej ochronie roślin modyfikacja systemu sygnalizacji agrofagów udostępnianie systemów wspomagania decyzji upowszechnianie wyników PDOiR upowszechnianie ekologicznych metod ochrony roślin upowszechnianie systemu Integrowanej Produkcji rozwój profesjonalnego doradztwa w ochronie roślin Działania przyjęte na lata 2013 - 2017

19 Opracowywanie założeń do nowych Programów Wieloletnich Przykłady działań: 1.prognozowanie i sygnalizacja ważnych gospodarczo agrofagów, 2.opracowanie i testowanie systemów wspomagania decyzji, 3.aktualizacja metodyk integrowanej ochrony, 4.opracowanie programów ochrony roślin, 5.szkolenia i warsztaty specjalistyczne dla doradców, 6.opracowania i publikacje wdrożeniowe, 7.przygotowanie broszur/ ulotek/poradników. Wyniki dostępne na stronach internetowych instytutów Programy Wieloletnie wsparciem dla doradztwa

20 2.Modyfikacja systemu szkoleń z zakresu ś.o.r 3.Modyfikacja systemu okresowych badań opryskiwaczy 4.Podnoszenie świadomości społeczeństwa odnośnie ś.o.r. 5.Zapewnienie ochrony uprawom małoobszarowym 6.Doskonalenie urzędowej kontroli stosowania ś.o.r. 7.Wykorzystanie badań naukowych na rzecz integrowanej ochrony roślin oraz ograniczania zagrożeń dotyczących ś.o.r. Działania przyjęte na lata 2013 - 2017

21 8. Promowanie dobrych praktyk bezpiecznego stosowania ś.o.r. Działania przyjęte na lata 2013 - 2017 MRiRW opracowuje poradniki dot. m.in.: - BHP - kalibracji opryskiwaczy sadowniczych -techniki ochrony roślin - ochrony zapylaczy -mycia opryskiwaczy -łączne stosowanie ś.o.r. -aktualizacja „Kodeksu dobrej praktyki stosowania środków ochrony roślin”

22 9.Gromadzenie i analiza danych statystycznych dotyczących ś.o.r.: sprzedaży zużycia 10.Gromadzenie i analiza wyników kontroli i monitoringów dotyczących ś.o.r.: monitoring skażenia ś.o.r. żywności pochodzenia roślinnego kontrola skażenia ś.o.r. pasz kontrola skażenia ś.o.r. żywności pochodzenia zwierzęcego monitoring wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi monitoring wód powierzchniowych, podziemnych i osadów dennych Działania przyjęte na lata 2013 - 2017

23 11.Analiza ryzyka związanego ze stosowaniem ś.o.r. w obszarze: substancji czynnych objętych szczególnym monitoringiem zatruć ludzi ś.o.r. zatruć pszczół ś.o.r. danych z działań kontrolnych, badań statystycznych oraz monitorowania ś.o.r. opracowanie wskaźników ryzyka dotyczących ś.o.r. Działania przyjęte na lata 2013 - 2017

24


Pobierz ppt "Aktualny stan prac w zakresie wdrażania zasad integrowanej ochrony roślin Warszawa, 8 maja 2014 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Hodowli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google