Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Higieny Środowiska Dorota Bevanda KRAKÓW 27.10.05. KRAKÓW 27.10.05.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Higieny Środowiska Dorota Bevanda KRAKÓW 27.10.05. KRAKÓW 27.10.05."— Zapis prezentacji:

1 Departament Higieny Środowiska Dorota Bevanda KRAKÓW 27.10.05. KRAKÓW 27.10.05.

2 Założenia projektu System Zarządzania Monitoringiem Jakości Wody Przeznaczonej do Spożycia w Głównym Inspektoracie SanitarnymPL2004/IB/EN/02 Założenia projektu System Zarządzania Monitoringiem Jakości Wody Przeznaczonej do Spożycia w Głównym Inspektoracie SanitarnymPL2004/IB/EN/02

3 Cel strategiczny Podstawowym zadaniem i celem projektu jest doskonalenie systemu zarządzania monitoringiem wody przeznaczonej do spożycia w Głównym Inspektoracie Sanitarnym

4 a szczegółowo: Kontynuacja wdrażania dyrektywy dotyczącej jakości wody do spożycia (opracowanie ujednoliconego tekstu ustawy określającej warunki funkcjonowania nadzoru na jakością wody przeznaczonej do spożycia), Wdrożenie procedur dotyczących ryzyka zdrowotnego związanego ze spożywaniem wody we wszystkich regionach Polski, Doskonalenie kwalifikacji pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Zakładu Higieny oraz związanych instytucji w zakresie Geograficznego Systemu Informatycznego oraz procedur informowania o ryzyku zdrowotnym

5 Rezultaty: Planowanymi rezultatami projektu będzie: Planowanymi rezultatami projektu będzie: stworzenie zapisów ustawy dotyczącej zarządzania jakością wody, wdrożenie procedur szacowania ryzyka zdrowotnego wynikającego z konsumpcji wody na terenie całego kraju, uzyskanie nowych kwalifikacji przez pracowników jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Zakładu Higieny, Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie informowania o ryzyku zdrowotnym oraz w zakresie wykorzystania Geograficznego Systemu Informacyjnego, przygotowanie i wdrożenie programu kształcenia na odległość Distance Learning w zakresie systemu monitoringu i zarządzania jakością wody przeznaczonej do spożycia, zintegrowanie źródeł danych oraz dostosowanie sprawozdań generowanych przez PIS, PZH i GUS do wymagań i standardów UE dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia.

6 Działania w Projekcie: W celu prawidłowego zrealizowania projektu niezbędne są następujące działania do podjęcia: przygotowanie założeń do tekstu ustawy określającej warunki kontroli przygotowanie założeń do tekstu ustawy określającej warunki kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia, jakości wody przeznaczonej do spożycia, szkolenie pracowników organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (48 osób), Państwowego Zakładu Higieny (2 osoby) i GUS (20 osób) w osób), Państwowego Zakładu Higieny (2 osoby) i GUS (20 osób) w zakresie informowania o ryzyku zdrowotnym oraz wykorzystaniu zakresie informowania o ryzyku zdrowotnym oraz wykorzystaniu Geograficznego Systemu Informacyjnego oraz zorganizowanie szkoleń Geograficznego Systemu Informacyjnego oraz zorganizowanie szkoleń trenerów, szkolących, którzy będą szkolić przedstawicieli trenerów, szkolących, którzy będą szkolić przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowych, przedsiębiorstw wodociągowych, opracowanie założeń i wdrożenie systemu szkoleń na odległość DLS, opracowanie założeń i wdrożenie systemu szkoleń na odległość DLS, dostosowanie źródeł danych oraz sprawozdań generowanych przez GIS dostosowanie źródeł danych oraz sprawozdań generowanych przez GIS PZH i GUS do wymagań i standardów UE dotyczących jakości wody PZH i GUS do wymagań i standardów UE dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia, przeznaczonej do spożycia,

7 Działania w Projekcie: przygotowanie założeń do rocznych publikacji dotyczących jakości wody do spożycia, zakup specjalistycznego sprzętu do zbierania i przesyłania współrzędnych geograficznych dla jednostek PIS i PZH (finansowanie krajowe), zakup systemu GPS dla jednostek PIS i PZH, w tym specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego dokonywanie analiz, przetwarzania i oprogramowania umożliwiającego dokonywanie analiz, przetwarzania i wizualizacji informacji pochodzących z bazy danych o jakości wody wizualizacji informacji pochodzących z bazy danych o jakości wody przeznaczonej do spożycia, zebranych za pomocą urządzeń GPS przeznaczonej do spożycia, zebranych za pomocą urządzeń GPS dla jednostek PIS i PZH. dla jednostek PIS i PZH.

8 Twinning: pomoc w dostosowaniu systemu nadzoru nad jakością wody do wymagań UE, w tym zorganizowanie szkoleń i przygotowanie założeń działań dostosowawczych do prawa wspólnotowego, przygotowanie założeń do tekstu ustawy dotyczącej kompleksowego zarządzania jakością wody, opracowanie schematów współpracy i szkoleń przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowych, opracowanie założeń i wdrożenie nowych technik informacyjnych czyli Distance Learning System, pomoc w przygotowaniu materiałów do wykorzystania w publikacjach dotyczących jakości wody.

9 Pomoc doradcza (techniczna)Technical Assistance: zorganizowanie szkoleń dla pracowników PIS, PZH i GUS w zakresie informowania o ryzyku zdrowotnym związanym z jakością wody (szacowana liczba szkolonych 70 osób); zorganizowanie szkoleń dla pracowników PIS, PZH i GUS w zakresie wykorzystania Geograficznego Systemu Informacyjnego (szacowana liczba szkolonych 70 osób) oraz zorganizowanie szkoleń trenerów, którzy będą szkolić przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowych (szacowana liczba szkolonych 50 osób);

10 Kontrakty inwestycyjne

11 u Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Departament Higieny Środowiska Dorota Bevanda KRAKÓW 27.10.05. KRAKÓW 27.10.05."

Podobne prezentacje


Reklamy Google