Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narażenie zawodowe pracowników zatrudnionych przy zbieraniu i składowaniu odpadów komunalnych na negatywne skutki zdrowotne – studium przypadku choroby.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narażenie zawodowe pracowników zatrudnionych przy zbieraniu i składowaniu odpadów komunalnych na negatywne skutki zdrowotne – studium przypadku choroby."— Zapis prezentacji:

1 Narażenie zawodowe pracowników zatrudnionych przy zbieraniu i składowaniu odpadów komunalnych na negatywne skutki zdrowotne – studium przypadku choroby zawodowej Jarosław Chmielewski – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie Ewa Trzepla – Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2 „O zdrowiu ludzi na świecie XXI wieku będzie decydować proces kształcenia nauczających i nauczanych. I to jest właśnie zadaniem ludzi nauki jutra, którzy nie zadowolą się tylko gromadzeniem wiedzy, ale wiedzy tej użyją, i to wyłącznie dla ludzkiego dobra” Białek E.D.: Edukacja Zdrowotna w Praktyce

3 Zgodnie z danymi podanymi przez GUS w 2011 roku w Polsce zebranych zostało 9.827,6 ton odpadów komunalnych składowanych na 578 czynnych kontrolowanych składowiskach. Powyższe dane wykazują nie tylko na problemy związane z ich składowaniem, negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne ale przede wszystkim na problemy związane z ochroną zdrowia pracowników zatrudnionych z bezpośrednią ich zbiórką. Nie da się dokładnie określić liczby pracowników zatrudnionych w zakładach zajmujących się zbieraniem odpadów komunalnych. Niezbędnym jednak jest ustalenie negatywnych skutków zdrowotnych pracowników narażonych na szkodliwe ich działanie na organizm ludzki i podjęcie właściwych działań profilaktycznych.

4 Bezpieczeństwo zdrowotne to zbiór działań prowadzących w jak największym stopniu do:
Uchronienia przed wystąpieniem chorób, Zapewnienie świadczeń w trakcie choroby Zapobieganie skutkom choroby, utraty zdrowia

5 Celem projektu THESEIS, współfinansowanego przez Unię Europejską, jest zaspokojenie tych potrzeb przez opracowanie, testowanie i upowszechnianie innowacyjnego modelu szkoleń, z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez wirtualne środowisko nauczania (e-learning), w odniesieniu do zagadnień BHP w sferze gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami.

6 Projekt THESEIS realizuje 12 instytucji z ośmiu państw UE: Grecji, Polski, Belgii, Niemiec, Republiki Czeskiej, Finlandii, Szwecji i Bułgarii, w tym instytuty naukowe: Helleński Instytut ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Zawodowego, Instytut Badawczy Bezpieczeństwa Zawodowego z Pragi, Fiński Instytut Zdrowia Zawodowego, Instytut Badawczy Kształcenia i Szkolenia Zawodowego z Norymbergii, Instytut ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia Zawodowego z Brukseli i polski Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy.

7 Więcej informacji o projekcie THESEIS i jego rezultatach jest dostępnych poprzez portal THESEIS:

8 Ocena ryzyka zawodowego odgrywa istotną rolę w procesie monitorowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, dostarczając informacji niezbędnych do planowania działań korygujących i zapobiegawczych w stosunku do niezgodności zidentyfikowanych w tym procesie.

9 Podsumowanie Na podstawie zaprezentowanego studium przypadku - choroby zawodowej - astmy oskrzelowej - wymienionej w poz. 6 wykazu chorób zawodowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. nr 105, poz. 869) w świetle wymogów przepisów prawa pracy zobowiązujących pracodawcę do oszacowania i oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy związanym ze zbieraniem i składowanie odpadów komunalnych wykazano jego negatywny wpływ na stan zdrowia zatrudnionego przy tych pracach pracownika.

10 Podsumowanie (c.d.) Pomimo dokonania przez pracodawcę oceny i oszacowania ryzyka zawodowego oraz podjętych działań profilaktycznych, w wyniku których stwierdzono bezpieczne warunki pracy, problem występowania w środowisku pracy czynników chemicznych i biologicznych o niskim skażeniu jest problemem ważnym ze względu na ich właściwości chorobotwórcze. Przytoczony przykład wykazuje, że należy do tych zagadnień podchodzić z większym zaangażowaniem i rozwagą przy planowaniu konkretnych działań profilaktycznych.


Pobierz ppt "Narażenie zawodowe pracowników zatrudnionych przy zbieraniu i składowaniu odpadów komunalnych na negatywne skutki zdrowotne – studium przypadku choroby."

Podobne prezentacje


Reklamy Google