Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakość żywności w Polsce Wybrane informacje na temat jakości i monitorowania jakości żywności XXIX Sympozjum GAP 22-24 maja 2009 Zakopane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakość żywności w Polsce Wybrane informacje na temat jakości i monitorowania jakości żywności XXIX Sympozjum GAP 22-24 maja 2009 Zakopane."— Zapis prezentacji:

1 Jakość żywności w Polsce Wybrane informacje na temat jakości i monitorowania jakości żywności XXIX Sympozjum GAP maja 2009 Zakopane

2 BADANIA ŻYWNOŚCI W RAMACH URZĘDOWEJ KONTROLI I MONITORINGU WYKONUJE PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Plan pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest corocznie opracowywany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny, Instytutem Żywności i Żywienia, Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej.

3 W ramach urzędowej kontroli i monitoringu pobiera się próbki żywności pochodzące Pula podstawowa z importu z krajów Unii Europejskiej (bez Polski) z produkcji krajowej Pula rezerwowa w przypadku podejrzenia niewłaściwej jakości zdrowotnej i możliwości zagrożenia zdrowia w przypadku zatruć, skarg składanych przez konsumentów w ramach kontroli i pobierania próbek w tych podmiotach, u których wcześniej stwierdzono przekroczenia (tzw. follow-up inforcement)

4 W badaniach jakościowych żywności uwzględnia się następujące kierunki badań Pozostałości pestycydów Metale szkodliwe dla zdrowia Azotany 3-MCPD (3-monochloropropane-1,2-diol or 3-chloro-1,2-propanediol) Zanieczyszczenia mikrobiologiczne Mikotoksyny Histamina Metanol i cyjanowodór Dozwolone substancje dodatkowe Parametry czystości substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetworzeniu GMO Skażenia promieniotwórcze

5 c.d. w badaniach jakościowych żywności uwzględnia się następujące kierunki badań Środki spożywcze poddane promieniowaniu jonizującemu Jod w soli kuchennej Wybrane parametry w środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i suplementach diety Żywność wzbogacana Materiały i wyroby poznaczone do kontaktu z żywnością WWA (Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne) Furan Akryloamid Izomery trans kwasów tłuszczowych

6 Ocena jakości w badaniach Badania prowadzi się oczywiście wykorzystując metody statystyczne Losowo pobiera się próbki żywności, których analiza pozwala na wnioskowanie o parametrach jakościowych badanych produktów

7 Średnie i mediany z procentu próbek zdyskwalifikowanych w trakcie kontroli w poszczególnych latach dla wszystkich grup badanych produktów

8 Odsetek zdyskwalifikowanych próbek wybranych grup produktów

9 Odsetek zdyskwalifikowanych próbek wybranych grup produktów c.d.

10 Zaopatrzenie w wodę pitną zaopatrzenie ludności w wodę z instalacji wodociągowych (2007 r.)

11 Zaopatrzenie w wodę pitną Odsetek ludności zaopatrywanej w wodę odpowiadającą wymaganiom sanitarnym (2007 r.)

12 Zaopatrzenie w wodę pitną Odsetek zakwestionowanych próbek wody (2007 r.)

13 Wytwarzanie, przetwarzanie i handel żywnością Kontrola jakości procesów Kontrola wytwórców Kontrola zakładów przetwórczych Kontrola miejsc składowania i przechowywania Kontrola sklepów i punktów sprzedaży

14 Odsetek zakładów produkujących żywność w Polsce o złym stanie sanitarnym

15 Odsetek mleczarni w Polsce o złym stanie sanitarnym

16 Odsetek punktów skupu mleka w Polsce o złym stanie sanitarnym

17 Odsetek sklepów spożywczych w Polsce o złym stanie sanitarnym

18 Zdrowa żywność Czy żywność w Polsce jest zdrowa, ekologiczna i bezpieczna ?

19 Liczba rolnych gospodarstw ekologicznych w Polsce

20 Średnie roczne stężenie CEZU-137 w wybranych grupach artykułach żywnościowych Zgodnie z europejskimi normami, maksymalne stężenie cezu-137 w żywności wynosi 600 Bq (bekereli) na kilogram


Pobierz ppt "Jakość żywności w Polsce Wybrane informacje na temat jakości i monitorowania jakości żywności XXIX Sympozjum GAP 22-24 maja 2009 Zakopane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google