Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Gospodarka i społeczeństwo II Rzeczypospolitej. 1.Kryzys gospodarczy. a.1929 – oznaki kryzysu światowego; b.1930 – spadek produkcji przemysłowej;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Gospodarka i społeczeństwo II Rzeczypospolitej. 1.Kryzys gospodarczy. a.1929 – oznaki kryzysu światowego; b.1930 – spadek produkcji przemysłowej;"— Zapis prezentacji:

1 Temat: Gospodarka i społeczeństwo II Rzeczypospolitej. 1.Kryzys gospodarczy. a.1929 – oznaki kryzysu światowego; b.1930 – spadek produkcji przemysłowej; c.obniżenie płac; d.bezrobocie (780 tys.)– większość bezrobotnych bez zasiłków; e.ponad milion mieszkańców wsi bez pracy; f.obniżenie cen żywności i utrzymanie cen produktów przemysłowych;

2 2.Centralny Okręg Przemysłowy. a.1933- pierwsze próby walki z kryzysem: oddłużanie gospodarstw rolnych i roboty publiczne; b.1935 – Eugeniusz Kwiatkowski wicepremierem i ministrem gospodarki; c.1936 – czteroletni plan inwestycyjny – produkcja na rzecz wojska; d.1937 – plan budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego – do 1939 zbudowano 100 i rozpoczęto budowę 300 zakładów w widłach Wisły i Sanu (zbrojeniowe, chemiczne, stalowe, wydobywczy) – 100 tys. miejsc pracy; e.ożywienie gospodarcze.

3

4

5

6

7

8 3.Problem mniejszości narodowych. a.Kryzys wywołał pogorszenie relacji między państwem a mniejszościami(30%) – Ukraińcy, Żydzi, Białorusini, Niemcy, Litwini, Ormianie, Czesi, Słowacy i inni; b.mniejszości miały stowarzyszenia, partie polityczne, zasiadały w parlamencie, wydawały książki, czasopisma, działały biblioteki i teatry; c.państwo miało charakter unitarny (jedynie Śląsk miał autonomię); d.oficerami w armii byli prawie wyłącznie Polacy;

9

10

11 e.mniejszości były na ogół niechętne wobec państwa, uważały, że Polska nie przetrwa; f.konflikty między państwem a mniejszościami: -o szkolnictwo, -o ziemię (kształt reformy rolnej), -gospodarcze (o handel, i niektóre zawody umysłowe z Żydami), -o kształcenie na wyższych uczelniach (z Żydami) mimo to położenie Żydów w Polsce było o wiele lepsze niż w Niemczech czy ZSRR.

12 4.Wzrost napięcia w województwach południowo-wschodnich. a.Kryzys uderzył w rolnictwo (większość chłopów na południowym wschodzie to Ukraińcy); b.1929 – tajna Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów(OUN) – celem była zbrojna walka o niepodległość Ukrainy; c.lato 1930 - podpalenia dobytku Polaków – wojsko i policja pacyfikują(rewizje i aresztowania) wsie ukraińskie – rozbicie OUN; d.1934 – terroryści ukraińscy(odrodzona OUN) zabili ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego; e.władze założyły obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej; f.działalność OUN potępił greckokatolicki metropolita Andrzej Szeptycki i legalne organizacje ukraińskie(traciły one jednak wpływy wśród radykalizującej się ludności ukraińskiej.

13

14

15 5.Gospodarczy bilans dwudziestolecia. a.Stworzenie jednolitego organizmu gospodarczego z trzech zaborów; b.inwestycje: Gdynia, COP; c.mimo inwestycji Polska była słabo uprzemysłowiona; d.1938 – 70% społeczeństw to mieszkańcy wsi, 15% to robotnicy przemysłowi; e.niski dochód narodowy – 1929 5 razy mniejszy niż w Anglii i 3 razy mniejszy niż w Niemczech, biedniejsza była tylko Grecja i Rumunia; f.małe możliwości obronne kraju.


Pobierz ppt "Temat: Gospodarka i społeczeństwo II Rzeczypospolitej. 1.Kryzys gospodarczy. a.1929 – oznaki kryzysu światowego; b.1930 – spadek produkcji przemysłowej;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google