Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Gospodarka i społeczeństwo II Rzeczypospolitej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Gospodarka i społeczeństwo II Rzeczypospolitej."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Gospodarka i społeczeństwo II Rzeczypospolitej.
Kryzys gospodarczy. 1929 – oznaki kryzysu światowego; 1930 – spadek produkcji przemysłowej; obniżenie płac; bezrobocie (780 tys.)– większość bezrobotnych bez zasiłków; ponad milion mieszkańców wsi bez pracy; obniżenie cen żywności i utrzymanie cen produktów przemysłowych;

2 Centralny Okręg Przemysłowy.
1933- pierwsze próby walki z kryzysem: oddłużanie gospodarstw rolnych i roboty publiczne; 1935 – Eugeniusz Kwiatkowski wicepremierem i ministrem gospodarki; 1936 – czteroletni plan inwestycyjny – produkcja na rzecz wojska; 1937 – plan budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego – do 1939 zbudowano 100 i rozpoczęto budowę 300 zakładów w widłach Wisły i Sanu (zbrojeniowe, chemiczne, stalowe, wydobywczy) – 100 tys. miejsc pracy; ożywienie gospodarcze. cze

3

4

5

6

7

8 Problem mniejszości narodowych.
Kryzys wywołał pogorszenie relacji między państwem a mniejszościami(30%) – Ukraińcy, Żydzi, Białorusini, Niemcy, Litwini, Ormianie, Czesi, Słowacy i inni; mniejszości miały stowarzyszenia, partie polityczne, zasiadały w parlamencie, wydawały książki, czasopisma, działały biblioteki i teatry; państwo miało charakter unitarny (jedynie Śląsk miał autonomię); oficerami w armii byli prawie wyłącznie Polacy;

9

10

11 mniejszości były na ogół niechętne wobec państwa, uważały, że Polska nie przetrwa;
konflikty między państwem a mniejszościami: o szkolnictwo, o ziemię (kształt reformy rolnej), gospodarcze (o handel, i niektóre zawody umysłowe z Żydami), o kształcenie na wyższych uczelniach (z Żydami) mimo to położenie Żydów w Polsce było o wiele lepsze niż w Niemczech czy ZSRR.

12 Wzrost napięcia w województwach południowo-wschodnich.
Kryzys uderzył w rolnictwo (większość chłopów na południowym wschodzie to Ukraińcy); 1929 – tajna Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów(OUN) – celem była zbrojna walka o niepodległość Ukrainy; lato podpalenia dobytku Polaków – wojsko i policja pacyfikują(rewizje i aresztowania) wsie ukraińskie – rozbicie OUN; 1934 – terroryści ukraińscy(odrodzona OUN) zabili ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego; władze założyły obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej; działalność OUN potępił greckokatolicki metropolita Andrzej Szeptycki i legalne organizacje ukraińskie(traciły one jednak wpływy wśród radykalizującej się ludności ukraińskiej.

13

14

15 Gospodarczy bilans dwudziestolecia.
Stworzenie jednolitego organizmu gospodarczego z trzech zaborów; inwestycje: Gdynia, COP; mimo inwestycji Polska była słabo uprzemysłowiona; 1938 – 70% społeczeństw to mieszkańcy wsi, 15% to robotnicy przemysłowi; niski dochód narodowy – razy mniejszy niż w Anglii i 3 razy mniejszy niż w Niemczech, biedniejsza była tylko Grecja i Rumunia; małe możliwości obronne kraju.


Pobierz ppt "Temat: Gospodarka i społeczeństwo II Rzeczypospolitej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google